Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Nahemah
(Nahemá) Tradicije kabalista govore da je Adam imao dve žene: Lilith i Nahemah. Infernalni svetovi su infraseksualni; njihovi stanovnici su podeljeni, jedni u Lilithovoj sferi  i drugi u Nahemahovoj. Nahemah je mati malefičnih lepota, strasti i adulteracije. Pokvarene Duše Lilitove nemaju nikakvih mogućnosti Spasenja. Nahemahove žrtve imaju još mogućnosti da izađu iz Ambisa.

 


 
Narcizam
Narcizam – Psihološka mana gordosti; znači da si zaljubljen sam u sebe. Samo-obožavanje.
 

 
Nemmés (Nemes)

 Deo odeće kraljevska marama koja, obavijajući glavu, pada na leđa. Kod Egipćana je simbol osvećenosti.

 


 
Netzach (Necah)
Sefirot Netzach, mentalan svet, mentalno teloSefirot Netzach (Necah) – To je mentalni svet, Kosmička Pamet, Pamet ljudskog bića. Lunarno mentalno telo koje poseduje ljudsko biće je životinjske prirode. Njegova antiteza je Solarna Pamet, Hristička Pamet. Guvernirana je od Anđela Anaela.
 

 
Nicksa (Niksa)Hindusko Božanstvo, regent Elementala Vode (Ondine, Nereide,...).

 


 
Nirvana
Nirvana (Scr.) – Oblast u kojoj se duša, oslobođena 4 Grešnih tela, udubi u beskonačnu sreću Muzike Sfera. To je sakralni zvezdani prostor. Tu se zauvek zaboravi na ljude i svetove. Onostrano je ljubavi i Nebiću. Domovina Bića. Svet Bogova. Ima periode aktivnosti i periode mirovanja.
 

 
Numerička Kabala

To je sakralni jezik brojeva koji se nalazi i u citatima sakralnih knjiga. Vidi: Arkanumi Tarota .

 


 
Nut
Nut, Prakriti, Maha Kundalini, Majka-Prostor Prastara egipatska boginja sa telom žene na kom su naslikane zvezde; postavljena je nad zemljom savijena u obliku luka, oslanjajući se na ruke prema istočnom horizontu i na noge prema zapadnom. U drugim prilikama uzima oblik krave. Osirisova, Isisina i Sethova je majka, predstavlja Univerzum, nebeski svod. Ona svake noći proguta Ra, koji joj prolazi kroz telo i ujutru se pojavi potpuno preporođen u obliku scarabeusa. Gnoseologija je asimiliše sa Maha Kundalini, Majka-Prostor, hinduska Mulaprakriti, ta koja oplođuje u svojoj utrobi Univerzum i Bogove.
 

 
Objectivni razum (racio) Bića, stepeni
Stepeni razuma su sledeći: Ternoonald, to je prvi stepen usavršenosti Objectivnog Razuma (racio) Bića. Podkoolad jeste drugi, niži od sakralnog Anklada. Anklad odgovara trećem stepenu i to je najtranscendentalniji i najsvetliji stepen kojeg može postići neki Majstor.
 

 
OČE NAŠ
OČE NAŠ – Magična formula koja ima ogromnu snagu, molitva je za traženje, molitva za razgovor sa Ocem koji je u tajnosti. Snažna je molitva koja služi i za pomoć onima koji su zlostavljeni u trećoj i četvrtoj dimenziji. Ovo je najsavršenija molitva jer ima 7 magičnih potražnji, a to su:
 
OČE NAŠ (Naše Biće) KOJI SI NA NEBESIMA (u višim dimenzijama); NEKA SE SVETI IME TVOJE, NEKA DOĐE CARSTVO TVOJE (želimo biti u njegovom carstvu); NEKA BUDE VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI (činimo volju Bića, a ne Ja-ovu (Ego-a)); HLEB NAŠ NASUŠNI DAJ NAMA DANAS (psihološku gimnaziju kako bi učili); I OPROSTI NAMA DUGOVE NAŠE, KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM (opraštanje naše karme i opraštanje drugima); I NE OSTAVI NAS DA PADAMO U ISKUŠENJE, (udaljivanje sila zla da ne bi pali u uskušenje) VEĆ NAS IZBAVI OD BILO KOG ZLA.Amin. Amin. Amin.
 

 
Orgazam ili spazma
To je pojava kada muškarac ili žena gube Božanske Sile Trećeg Logosa (Svetog Duha). Kada muškarac ili žena prospu Ens Seminis (sakralno seme), sabiru se milioni demonskih atoma iz podzemnih svetova, koji zaraze  Brahmanski kordon i udube nas u sopstvene atomske paklove.
 

 
Osiris

OsirisBožanstvo koje se pojavljuje obavijeno koprenom ispod kojeg se primećuju samo ruke drže žezla moći, i koje nosi na svojoj glavi krunu Donjeg Egipta sa dva pera na njenim bokovima. Suveren je Onostranog Sveta, pred njim treba da se pojavi i položi račun svako ko napusti trodimenzionalni svet. Na početku je bio Bog vegetacije: umire kada su jače suše i oživi kada se razlivene vode povlače.  (Vidi Ra.) 

Legenda

Osiris, Isis, HorusOsiris zajedno sa svojom suprugom Isis, protagonisti su legende, koja iako ima puno varijanata, osnovna i u skraćenom obliku je sledeća: Osiris je vladao u bogatoj i rodnoj zemlji, dok je njegov brat Seth vladao u suvoj pustinji. Zbog zavisti koju je ovaj drugi osećao, organizovao je neki tajni ugovor protiv Osirisa i zajedno sa 72 zaverenika, uspeo je da ga prevari i ubije; iskomadano telo su bacili u Nil. Isis, doznavši nesreću, dobija pomoć od strane  Neftis i Thota, odlazi u potragu za delovima tela svog voljenog muža, po celoj zemlji, pa ih sve nađe, osim Phalusa. Uz pomoć Anubisa, Isis sastavlja telo Osirisa i balzamuje ga; zatim, pomoću magije, pretvorena u sokola, mašući krilima ispred Boga, učini da se pojavi «duh života» koji ga oživi. Osiris, da bi nagradio ljubav svoje žene, ne koristeći se seksualnim činom, oplođuje Isis, koja zatrudni i nosi Horusa (Aurus). Kada je Horus odrastao, diže se u  niz borbi protivu svoga strica Setha, kako bi osvetio ubistvo svoga oca Osirisa i kako bi povratio zauzeto kraljevstvo. Na kraju pobedi, a Seth unapredi žalbu pred visokim sudom Bogova koji, deleći pravdu, osude Setha da luta u Svetu Tmina, dok se Horusu prizna pravo da vlada u oba Egipta, Gornjem i Donjem. 

 


 
Otkrovenje
Otkrovenje je razumevanje bez racionamenta. Treba da menjamo proces racionamenta sa lepotom razumevanja.

 


 
OvanSimbol Sumpora (erotska vatra).

 


 
Padmasámbhava
Padmasámbhava(Padmasámbhava) «Rođen u Lotusu». koji je živeo u  VIII veku bio je jedan od tvoraca Lamaizma (tibetanski budizam). Njegov lični zadatak je bio da potčini autohtone demone i sile koje su njihova oličenja. Lik Padmasámbhave poprimio je tokom vekova sve naglašeniji legendarni karakter, čak je i danas slavljen u krajevima Himalaja pod imenom  Guru Rímpoche: «skupoceni Majstor».
 
 

 
Pakao (inferno)
Danteovi paklovi, Dante Aligeri, pakaoPakao (inferno) – Atomske provalije. Atomski infernovi prirode. Reč dolazi iz latinskog  „infernus”, što znači inferiorna oblast. Nazvan je Mictlan u starom Tenoctitlanu; boravište Plutona, u Eneidi; Tartaros kod Grka; Avernus kod Rimljana; Naraka (hinduski), Aralu (babilonski). Avitchi, poslednji od 8 paklova u hinduizmu. Infernalna oblast Avitchi jeste unutar mineralnih slojeva zemlje. Avitchi je onostrano spoljnoj senzornoj percepciji i ima sedam strašno gustih slojeva. Ovo su podzemni svetovi, nalaze se unutar zemlje.
 

 
Parca (Parka)
 Parca (Parka)- (rimska mitologija/< lat. Parcae)- svaka od tri diviniteta infernusa (Clotho, Lachesis i Atropos), predstavljenih likom starih žena, koje vladaju nad čovečijim životom.
 
 
 
 

 
Parsifal
 Parsifal – to je Vagnerova opera koju je dovršio 1882. U ovoj operi se nalazi u isto vreme Nauka, Filozofija, Umetnost i Religija. Neki od elemenata opere: Parsifal koji predstavlja Spasenje; Amfortas, kajanje; Titurel, glas predaka; Klingsor, crnog maga; Kundry, zavođenje; Gurnemanz, tradiciju.
 
 
 

 
PentikostalPentikostal - Vatra Svetoga Duha. 

 


 
Petar (Apostol)
Raspeće Sv Apostola Petara, Karavađo Učenik i Apostol Isusa Hristosa. Bio je oženjen i prvi sveštenik (pontif) Crkve. Osvetitelj, Hijerofant ili Majstor Seksualne magije. Načelnik apostolskog kolegijuma. On je apostol koji je širio Gnozu u Rimu. Njegovo izvorno ime je Patar. Ova tri suglasnika iz Patar pokazuju:
P-Otac koji je u tajnosti; T- tau, slovo krsta; R- Ra, Sakralna vatra.


 
Pitagora
 Prema Pitagori brojevi su apsolutni principi u aritmetici; primenjeni principi u muzici; veličine u mirovnom stanju u Geometriji; veličine u pokretu u Astronomiji, služeći istovremeno kao mera za određivanje prirode stvari i kao eksponenti...
 
 
 
 

 
Pleroma
-Gnostički izraz za obeležavanje duhovnog sveta ili Univerzalnog Duha.
-Savršenstvo Božanstva u prekosmičkom stanju.
-Eternalna vatra Paklova bez dna.
 

 
Plodovi Stabla života

 

 

 

 

 

 


 
Pralaja (Pralaya)

Kosmički period u opoziciji Kosmičkom Danu (Mahamvantare), Kosmička Noć.

 


 
Pritvi (Prithvi)

Tatva Zemlje.

 


 

 
Psihološko Ja
Psihološko JaSvako Ja predstavlja psihološki defekat (manu). Svako Ja ima oblik životinje. Svako od ovih Ja-ova đavola sadrži u svojoj unutrašnjosti određeni procenat Svesti. Ja-ovi žele da kontrolišu centre organske mašine, i kada jedan od njih vlada, za momenat se oseća kao gazda, šef, ipak, kasnije, biva zamenjen i drugi postaje vladar. JA je legija (mnoštvo, EGO) Ja-ova. To je kondenzovana energija, snop želja, požuda, strahova, egoizma, mržnji, surovosti, pohlepa, lukavstva, ambicija, ogovaranja, besa, itd. To je koren bola, ignorancije i greške. Svako Ja ima osnovu u želji. Ljutnja je frustrirana želja, pohlepa je želja za akumulacijom, bludnost je seksualna želja, itd. Nije večiti, ima početak i kraj. Sve što ima početak ima i kraj. U starom Egiptu je bio poznat kao Setovi crveni Demoni, u Persiji kao Ahriman, u antičkoj Indiji kao Kalajeni i Žuta lica, u Tibetu kao Psihološki agregati, u Grčkoj kao Meduza i Gorgone, kod Asteka kao Coyolxauqui (Kojolksauki) i 400 južnjaka, u Hrišćanskoj religiji kao Grehovi, itd.
 

 
Ra
Logos, Unutrašnji Bog kod Antičkih Egipćana. Ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radikalna nula
Sveukupna inkognitivnost (nepoznastvo). Pojavljuje se na početku svake manifestacije ili Univerzuma, Pitagorejska Monada, Verbum, Arhi-Mag ili Hijerofant, Ain Soph.

 


 
Radnje Herkulesa ili Heraklea

Obavljanje poslednjih 12 radnji radi dobijanja Filozofskog Kamena. Neka se vidi knjiga „Tri planine", Majstora Samaela Auna Weora.

 


 
Rajas (Rayas)
Guna Rajas, primcip emocije, jeste akcija Bića, pretvara se u akciju protivnu interesu Bića, kao životinjska strast, itd.
 

 
Rase (ljudske)
Ljudske Rase  – Svaka planeta ima 7 rasa i svaka rasa ima 7 podrasa. Prva rasa je bila Protoplazmatička , a Teskatilipoka je bio regent prve rase. Druga rasa (Hiperboreanska) bila je guvernirana od Quetzalcoatla; treća rasa je bila Lemurska (u Tihom okeanu) i bila je rukovođena od Tlaloka; četvrta rasa je bila Atlantiđanska , na kontinentu Atlantida i bila je guvernirana od strane Atonatiuha; peta rasa jeste savremena rasa Arija ; šesta će biti Koradhi i, po H. P. Blavatsky oni će naseljavati kontinent Zaha, pojaviće se na početku tamo gde se sada nalazi Severna Amerika. Sedma će biti poslednja i, po Blavatsky, procvetaće na sedmom kontinentu koji če se  zvati Pukchkara.
 

 
Regalna umetnost

Regalna umetnost- Umetnost Prirode koja je realno objektivna i koja je u asocijaciji sa Naukom (Čistom naukom), sa Religijom i Mistikom i sa Filozofijom. Posredstvom Regalne umetnosti prenašaju se lepote i poruke Svesti, posredstvom Umetnosti stiže se do srca i instruiše se Emocionalni centar, pružajući tako duboku sreću i unutrašnji mir. Regalnu umetnost srećemo u Mikelanđelovim slikama, u Mocartovoj muzici. Takođe u drevnim skulpturama, kao one u gotskim katedralama, sakralnim spisima, u Šekspirovim delima, itd.


 
Religija
Izraz RELIGIJA proizlazi iz termina „RELIGARE” (PONOVNA VEZA), odnosno, osnovni zadatak svakog religijskog principa je da se "ponovo veže", da se vrati i spoji sa sopstvenim Božanstvom, ponovno vraćanje na polaznu tačku originacije - BIĆU eksperimentalne filozofije.

U stvari, postoji stvarno samo JEDNA jedina RELIGIJA, JEDINSTVENA i KOSMIČKA. Ova religija uzima različite oblike, u zavisnosti od vremena i potreba čovečanstva.

Prema tome, proizilazi da su religijske razmerice apsurdne zato što, u osnovi, sve su samo modifikacije KOSMIČKE UNIVERZALNE RELIGIJE. Ono što tvrdimo nalazi maksimalne dokaze u ogromnoj simboličkoj i teološkoj sličnosti svih religija.

Evidentna je ljubav koju, sve mističke institucije iz celog sveta, neguju prema Božanstvu: ALAH, BRAHMA, TAO, ZEN, I.A.O., INRI, MONADA, BIĆE, BOG, itd.
 

 
Revolucija Savesti (3 faktora)
Kad neko radi na samom sebi, nastupa na put Revolucije Svesti. Pomoću nje se možemo osloboditi od 48 zakona Prirode. Ima 3 faktora ili vrlo dobro definisana aspekta.
1. Rađanje (treba se u nama roditi solarna tela jer se samo tako može integrisati Biće (Božanstvo), 
2. Smrt (psihološka),
 

 
Rond
Period manifestacije supstance u raznim dimenzijama prostora. Sedam ronda:
Zemlja je bila na početku samo mentalna, za vreme prvog ronda. U drugom rondu nalazila se u Astralnom Svetu; treći rond u Eteričkom Svetu; i sada smo u četvrtom rondu, koji je fizički.  Četvrti rond je u fizičkom Svetu, peti rond će ponovo biti u Eteričkom Svetu. U šestom rondu vratiće se u Astralni Svet, a u  sedmom u Mentalni. Na kraju, život će se povući u svoj Iliaster.
 

 
SacerdotMelkisedek, Sacerdot, (sveštenik), Boga Višnjega.

Sacerdot - Sveštenik

 

 

 

 


 
Sahaja MaithunaSahaja Maithuna (Scr.) – Seksualna Magija .

 


 
Sakralno Apsolutno Sunce
 Sakralno Apsolutno Sunce – Svaki sunčev sistem ima svojstveno Sakralno Apsolutno Sunce . U Sakralnom Apsolutnom Suncu može se upoznati Istina. Tamo je jednokupnost Univerzuma i prirodne pojave slede onostrano vremenu, ne postoji vreme. U Sakralnom Suncu živi se u eternalnom (večnom) trenutku. Ovde se živi onostrano dobru i zlu. Aktivan Okidanock izlazi iz Sakralnog Apsolutnog Sunca.
 

 
ŠaktiŠakti (Shakti) - Vidi: Kundalini.

 


 
Šakti- Puža (Shakti-Puja)

Šakti- Puža (Shakti-Puja) - To je kult posvećen Božanskoj Majci Kundalini.


 
Samadi
 Samadhi (Scr.) – Ekstaza, Satori, Iluminacija, Osvešćenje. U trajanju Samadija, Esencija, Buddhata (Budata) oslobađa se od personaliteta i tada se sjedinjuje sa Bićem i eksperimentiše Realnost, Iluminatorni Vakuum. Mističko porobljavanje. Optimalno i duboko stanje radi meditacije. Uvek se pojavljuje u vrlo retkim pulsacijama, ali u Maha Samadhi pulsacije nestaju. 7 klasa: etirički, astralni, mentalni, kauzalni, svesni, intimni, hristički. Poslednji je za Velike Majstore.
 

 
Šambala
Shambala (S’ambhala sau Zambala) (Scr.) – Grad ili narod koji se pominje u "Puranas" (Kolekcija simboličnih legendi), otkud će se, po profetima, pojaviti Kalki Avatara . ( H. Blavatski)
Tajna zemlja u Tibetu u Jinas stanju (u četvrtoj dimenziji); ovde se nalaze manastiri Bele Lože.
U ovoj Tajnoj zemlji živi Isus Hristos.


 
Samo-opažanje
 Sova- simbol za Aoto-opservacijuSamo-opažanje (unutrašnje)- Psihološka tehnika potrebna da bi se sami poznavali (radi poznavanja "modus operandi" Ego-a). Praktično sredstvo za stizanje do radikalne promene. Način za sopstvenu transformaciju.
 
 
 
 

 
Samo-ostvarenje Bića
Intimna Autorealizacija Bića. To je harmoničan razvitak svih beskonačnih ljudskih mogućnosti. To je usavršavanje raznih delova Bića. Radi ostvarenja Autorealizacije potrebno je da se učini svesna radnja, obavljena sa maksimalnim strpljenjem, nadnaporima i samožrtvovanjem. To je put Revolucije Svesti , put Velike pobune.
 

 
Samsara Točak
Perseu Samsara Točak–Poznat je još i kao Točak života, Jezekiljov (biblijski) Točak Kosmogeneze, Točak sreće, Arkan 10 (Tarot), Točak Arhangela Haritona. Svakom ljudskom biću je dato 108 egzistencija i, kada se završi uzastopni ciklus života, ako se nije dostiglo Intimno Samo-usavršavanje Bića (Auto-realizacija), točak se obrće na levo silazeći u životinjsko carstvo. Evolutivno uzdizanje nastaje posle oslobođenja Esencije od ja-ova (u infradimenzijskim Paklovima), na desnoj strani Samsara točka. To je Točak Evolucije i Involucije. Na desnu stranu se uuzdiže Anubis, a na levu se spušta involuntivni Tiphon.
 

 
San (Somnia na latinskom)
  Za vreme sna, ego izlazi iz fizičkog tela i ovo je potrebno kako bi vitalno telo bilo u mogućnosti da popravi fizičko telo. Ego nosi svoje snove u unutrašnje svetove i ovde se on bavi istim stvarima koje ga fasciniraju u fizičkom svetu. Iskustva koja doživljavamo u astralu (Projekcije ego-a pameti) interpretiraju (tumače) se uz pomoć Zakona: Filozofskih analogija, Kontrarija (Suprotnosti), Korespondencija (Usaglašenosti) i Numerologije.
 

 
Sattva
Guna Satva predstavlja ravnotežu, harmoniju, lepotu, autentičnu sreću.

 


 
Sefiroti
Sefiroti Deset Sefirota Kabale (Hebr.) – Božanski Atomi. Božanske Emanacije. Postoje 10 Sefirota Kabale. 3 su superiorni: Kether (jeste Otac), Chokmah (jeste Sin), Binah (Majka, Sveti Duh); a 7 su inferiorni: Chesed (Intiman); Geburah (Buddhi); Tipheret (Humana Duša); Netzach (Mentalno); Hod (Astralno); Jesod (Vitalno); Malchuth (Fizičko telo). Predstavljaju 7 planeta sa tri superiorna koja čine krunu Khetera (Kether, Chokmah i Binah). Kada Starac Dana (Keter) realizuje svih 10 sefirota u samom sebi, pretvara se u Adam-Kadmona, Nebeskog Čoveka.
 

 
Seitet
Seitet (Onostrano Božanstvenom koje se ne rađa, ne umire i ne inkarnira se),  mističan neizreciv koren svih sedam Kosmosa, tajanstvena originacija svega onoga što poznajemo kao Duh, Materija, Univerzumi, Sunca, Svetovi, itd.
 

 
Seksualna Magija
 To je Arkan AZF, Sahaja Majtuna. Seksualno ujedinjenje bez gubitka ens seminisa. Poznato je još i kao  Ardhvaradus Yoga. To je Deveta sfera, Ognjište kiklopa, Orientalan Tantrizam, Budistički Tantrizam, Tantrizam Žute Crkve iz Tibeta, Budistički Zen Tantrizam ili Chang iz Kine, itd.
 
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z