Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow VOPUS denuncira
VOPUS denuncira

Vopus denuncira

Članci koji se oslanjaju na Gnostičko Poznavanje i na Revolucionarnu Gnostičku Etiku, i u kojima se VOPUS izražava...
  • protiv droga
  • protiv pušenja
  • protiv ratova
  • protiv eksploatacije dece
  • protiv seksualnog nasilja i silovanja
  • protiv ubijanja životinja (biće objavljeni filmovi)
  • protiv agresije dece
  • protiv trafike oružja
  • protiv trgovine ratovima
VOPUS DENUNCIRA!

Čovečanstvo, koje spavaš – probudi se!

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Čovečanstvo, koje spavaš – probudi se!

 

Imamo potrebe da se probudimo i da reflektiramo kako bismo videli grešku i da idemo prema vrlini polazeći od naše intimnosti, sve dok se to ne pretvori u dnevnu akciju i da učini da u nama ponovo stabilišemo način svesnog i inteligentnog življenja.

 

 

Napaćeno detinjstvo

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Napaćeno detinjstvo

Postoji mnogo miliona dece koja ne pohađuju školu, koja ne mogu da idu u školu, ili zbog toga što odrasli nisu u mogućnosti da ih u školu šalju, ili zbog toga što im ne dozvoljavaju da pohađaju školu... Budućnost sviju zemalja nalazi se u deci koju imaju, ali ako su ova deca od društva i države zapuštena, kakva bi bila ta budućnost koju nacije očekuju?  

 

Društvena promena putem Individualne revolucije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Društvena promena putem Individualne revolucije

Cilj života je da budemo SREĆNI, ali su retki oni koji SREĆU dotiču. Komplikovali su naš život činjenicom što su nas obavezali da primamo takvu edukaciju i društveno-ekonomsku strukturu, a koja nam ni čim ne pomaže da postignemo taj cilji i unutrašnji mir.

 

Zaštita životinja – Kako je stvorena „Masna jetra“

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Masna jetra

To je luksuzno bogat meni koji potiče iz Francuske, ali je ova vrsta hrane ruzultat FORSIRANE ISHRANE gusaka koje ovim povodom obolevaju od takozvane „Steatoza Hepatica" ili „masna džigerica"

 

 

Stavovi protesta i solidarnosti

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Vopus denuncira - Stavovi protesta i solidarnosti

„...Ako se ne menjamo na unutrašnjem nivou, neće se menjati ni društvo, ako u našoj unutrašnjosti i dalje postoji egoizam i ponos koji podižu fizičke i ljudske granice, surovost i mržnju koji uništavaju bratstvo i ljubav među ljudima i narodima...pašćemo u začarani krug, a ovaj će nas stalno i sve više uvlačiti u degradaciju i uništavanje.”