Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Bol je rezultat naših loših dela
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


J
Ima 8 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
JAKIN
IACHIN ili IAKIN: Jedna od dve kolone koje se nalaze na vratima (kapijama) svakog Inicijatičkog Hrama; ova je na desnoj strani.

 

  
Janus
JanusKralj Latijuma, sin Apola i nimfe Creusa. Kad je Saturn bio proteran sa Neba, on mu je pružio gostoprimstvo u svom kraljevstvu, a kao nadoknadu, Bog mu je podario vrlinu da poznaje prošlost i predvidi budućnost, razlog zbog kojeg je predstavljen sa dva suprotna lica.
 
 
 

 
Jedanaesta i Dvanaesta Zapovest Božja
Ove su zapovesti u korespondenciji sa XI i XII Arkanumom Tarota.
XI: OBAVI DUŽNOST". Treba da tražimo Put!
XII: NEKA TVOJA SVETLOST SJAJI". Dezintegrirajmo Ja i oslobodimo Svetlost, Esenciju!

 


 
Jesod
 Sefirot Jesod, eterički svet (Raj), eteričko telo Sefirot Jesod – To je Vitalno (životno) ili eteričko telo, fundament je Trećeg Logosa, centar gde gravitira Seksualna sila Svetog Duha. Predstavlja Filozofalni kamen (Kamen Mudrosti). Predstavlja i Eterički svet (Eden, Raj). Načelnik Edena je gospodin Jehova. 

Jesod (hebr.)-znači fundament i merkur ili alhemijska voda (ens seminis).


 
Jeú (Žeu)
(Jeú) Anđeo Starca Dana, jedan od najuzvišenijih delova Bića. Kada se snaga Ego-a pretvori u pepeo, pojavljuje se Iluminacija Žeua. Isto tako Jeu je mantrička reč ili magičan ključ povezan sa Svetlošću i Ultravidovitošću. Jeu razvija, u ljudskom biću, osećaj psihološkog samoopažanja, i ima još i snagu da prati i baci Crvene Sethove Demone (Jao-ve)  u Haos. 
 

 
Jinas (Hinas)
 Izlazak u Jinas (Levitacija) – to je ekstazno stanje, Mistička levitacija
 
 
 
 
 

 
Jovanka Orleanka
 Devica iz Orleansa bodrila je vojnike svojom jačinom i nepoljuljanom verom. Božanski glasovi diktirali su joj strategije koje treba da primeni na bojnom polju i tako, u borbi za borbom, oslobodila je zemlju od ugnjetavanja...
 
 
 
 

 
Jung Carl Gustav
 Carl Gustav Jung (Karl Gustav Jung) (1875-1961) jeste jedna od najznačajnjih ličnosti transpersonalne psihologije, a isto tako jedan od najznačajnijih sinologa (sinologija=nauka koja se bavi proučavanjem istorije, jezika, literature i kulture kineskog naroda) prošlog veka (kako u sferi mitologije tako i u oblasti tumačenja snova) i veliki poznavalac ezoteričnih struja kao što su Hrišćanski gnosticizam, Tantra, Taoizam, I-Ching i Alhemija.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z