Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


S
Ima 29 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
SacerdotMelkisedek, Sacerdot, (sveštenik), Boga Višnjega.

Sacerdot - Sveštenik

 

 

 

 


 
Sahaja MaithunaSahaja Maithuna (Scr.) – Seksualna Magija .

 


 
Sakralno Apsolutno Sunce
 Sakralno Apsolutno Sunce – Svaki sunčev sistem ima svojstveno Sakralno Apsolutno Sunce . U Sakralnom Apsolutnom Suncu može se upoznati Istina. Tamo je jednokupnost Univerzuma i prirodne pojave slede onostrano vremenu, ne postoji vreme. U Sakralnom Suncu živi se u eternalnom (večnom) trenutku. Ovde se živi onostrano dobru i zlu. Aktivan Okidanock izlazi iz Sakralnog Apsolutnog Sunca.
 

 
Samadi
 Samadhi (Scr.) – Ekstaza, Satori, Iluminacija, Osvešćenje. U trajanju Samadija, Esencija, Buddhata (Budata) oslobađa se od personaliteta i tada se sjedinjuje sa Bićem i eksperimentiše Realnost, Iluminatorni Vakuum. Mističko porobljavanje. Optimalno i duboko stanje radi meditacije. Uvek se pojavljuje u vrlo retkim pulsacijama, ali u Maha Samadhi pulsacije nestaju. 7 klasa: etirički, astralni, mentalni, kauzalni, svesni, intimni, hristički. Poslednji je za Velike Majstore.
 

 
Samo-opažanje
 Sova- simbol za Aoto-opservacijuSamo-opažanje (unutrašnje)- Psihološka tehnika potrebna da bi se sami poznavali (radi poznavanja "modus operandi" Ego-a). Praktično sredstvo za stizanje do radikalne promene. Način za sopstvenu transformaciju.
 
 
 
 

 
Samo-ostvarenje Bića
Intimna Autorealizacija Bića. To je harmoničan razvitak svih beskonačnih ljudskih mogućnosti. To je usavršavanje raznih delova Bića. Radi ostvarenja Autorealizacije potrebno je da se učini svesna radnja, obavljena sa maksimalnim strpljenjem, nadnaporima i samožrtvovanjem. To je put Revolucije Svesti , put Velike pobune.
 

 
Samsara Točak
Perseu Samsara Točak–Poznat je još i kao Točak života, Jezekiljov (biblijski) Točak Kosmogeneze, Točak sreće, Arkan 10 (Tarot), Točak Arhangela Haritona. Svakom ljudskom biću je dato 108 egzistencija i, kada se završi uzastopni ciklus života, ako se nije dostiglo Intimno Samo-usavršavanje Bića (Auto-realizacija), točak se obrće na levo silazeći u životinjsko carstvo. Evolutivno uzdizanje nastaje posle oslobođenja Esencije od ja-ova (u infradimenzijskim Paklovima), na desnoj strani Samsara točka. To je Točak Evolucije i Involucije. Na desnu stranu se uuzdiže Anubis, a na levu se spušta involuntivni Tiphon.
 

 
San (Somnia na latinskom)
  Za vreme sna, ego izlazi iz fizičkog tela i ovo je potrebno kako bi vitalno telo bilo u mogućnosti da popravi fizičko telo. Ego nosi svoje snove u unutrašnje svetove i ovde se on bavi istim stvarima koje ga fasciniraju u fizičkom svetu. Iskustva koja doživljavamo u astralu (Projekcije ego-a pameti) interpretiraju (tumače) se uz pomoć Zakona: Filozofskih analogija, Kontrarija (Suprotnosti), Korespondencija (Usaglašenosti) i Numerologije.
 

 
Sattva
Guna Satva predstavlja ravnotežu, harmoniju, lepotu, autentičnu sreću.

 


 
Sefiroti
Sefiroti Deset Sefirota Kabale (Hebr.) – Božanski Atomi. Božanske Emanacije. Postoje 10 Sefirota Kabale. 3 su superiorni: Kether (jeste Otac), Chokmah (jeste Sin), Binah (Majka, Sveti Duh); a 7 su inferiorni: Chesed (Intiman); Geburah (Buddhi); Tipheret (Humana Duša); Netzach (Mentalno); Hod (Astralno); Jesod (Vitalno); Malchuth (Fizičko telo). Predstavljaju 7 planeta sa tri superiorna koja čine krunu Khetera (Kether, Chokmah i Binah). Kada Starac Dana (Keter) realizuje svih 10 sefirota u samom sebi, pretvara se u Adam-Kadmona, Nebeskog Čoveka.
 

 
Seitet
Seitet (Onostrano Božanstvenom koje se ne rađa, ne umire i ne inkarnira se),  mističan neizreciv koren svih sedam Kosmosa, tajanstvena originacija svega onoga što poznajemo kao Duh, Materija, Univerzumi, Sunca, Svetovi, itd.
 

 
Seksualna Magija
 To je Arkan AZF, Sahaja Majtuna. Seksualno ujedinjenje bez gubitka ens seminisa. Poznato je još i kao  Ardhvaradus Yoga. To je Deveta sfera, Ognjište kiklopa, Orientalan Tantrizam, Budistički Tantrizam, Tantrizam Žute Crkve iz Tibeta, Budistički Zen Tantrizam ili Chang iz Kine, itd.
 
 
 

 
Seksualni čin
Pshihe i AmorU antikvitetu, seksualni čin je bio pod uputstvom Anđela. To je bio Sakrament koji se obavljao samo u hramovima radi stvaranja tela za Duše koje su trebale da dođu na svet. Nije postojala bol za vreme porođaja, jer se koncepcija obavljala dejstvom Svetog Duha. Ali kada čovečanstvo nije više htelo da sluša anđele, onda se ogrešilo pred Svetim Duhom i ženi je tada bilo rečeno: “Sa bolovima ćeš rađati decu”, a čoveku “Radićeš sa žnojavim čelom da bi prehranio ženu i decu”.
 

 
Solomonov Pečatst.solomon.jpg...ili Davidova Zvezda - Božićna Zvezda, savršeni simbol Centralnog Sunca (Kosmički Hristos). Između ostalog, gornji trougao predstavlja Večno Besmrtno Trojstvo a donji trougao predstavlja tri izdajnika: Juda, Pilat i Kajafa...   

 

 


 
Solon
 Solon – (c. 638-559) - Veliki grčki mudrac. Atinski zakonodavac i političar.
 
 
 
 
 
 
 

 
Solve et coagula
 Solve et coagula – Latinska rečenica srednjovekovnih alhemičara koji preporučuju otapanje Ego-a i kristalizaciju vrlina.
 
 
 
 
 
 

 
Somnambulizam
(Somnia na latinskom) - Mesečarstvo- Hipnotičko stanje, stanje sna Savesti.
 

 
Sophia (Sofija)
Sophia (Gr.) – Božanska mudrost gnostičara.
 

 
Srebrna nit (Antakarana)
 Antakaran. Životna nit. Kordon ili traka odgovara pupčanom kordonu i sedmostruki je u svojoj intmnoj (unutrašnjoj) strukturi. Srebrni kordon je stvarno Životna nit. Ova nit pripada višim dimenzijama prostora i mogu je videti samo oni koji imaju razvijeno čulo prostornosti. Duša je povezana sa fizičkim telom sa ovom Magnetskom niti. Za vreme časova sna, Esencija se oslobodi od fizičkog tela da bi putovala na razna mesta Zemlje ili Kosmosa; Magnetska nit egzistencije beskonačno se izdužuje da bi nas posle ponovo dovukla u fizičko telo kako bi se u krevetu probudili.
 

 
Stepeni razvitka Objektivnog Razuma Bića
U Hrističkom gnostičkom ezoterizmu stalno se navode šest stepeni Objektivnog Racionamenta svesnog Bića. Stepeni razvitka Objektivnog Razuma Bića poznaju se po broju Tridenta koji sjaje na rogovima individualnog Lucifera, u svakome od nas. Kada se na rogovima pojavi Četvrti Trident, usavrši se Objektivan Razum do  sakralnog Ternoonalda; Peti Trident pokazuje sakralni stepen Podkoolad; a  Šesti Trident označava najuzvišeniji stepen Objektivnog Razuma Bića: sakralni Anklad.

 


 
Sumpor (Sulfur)
U Alhemiji predstavlja seksualnu vatru. To je gasoviti i uljeni princip koji spaja So i nerastvorivi Merkur (Živa). To je Vatra Alhemije. (Kađenje sa sumporom (materijalnim) korisno je za čišćenje kućne atmosfere. Ako se nosi u obući, svojom etarskom emanacijom čisti i štiti personalnu atmosferu.)
 

 
Sunce (Alcione)
 Sunce Alcione  – Oko sunca Alcione vrte se 7 sunaca (ovi čine sazvežđe Plejade) a sedmo je naše. Oko sunca Alcione formirao se radioaktivni prsten. Od 1962, planeta Zelja se približava ovom prstenu. Ako će Sunce prvo ući u ovaj prsten, biće velika pomrčina, a ako prvo uđe Zemlja neće biti noć, zbog svetlosne radijacije.
„Astronomi mogu videti na nebu određena Sunca (zvezde) kojakonstituišu Sazvežđe Plejada. Istina je da neki astronomi ignorišu da Sunce koje nas osvetljava, koje nam daje život, predstavlja sedmo Sunce Plejade. Živimo tačno u svetu koji se obrće oko sedmog Sunca Plejade.“ S. A. Weor
 

 
Sunce (Podnevno)
Sunce Podnevno – Sakralno Apsolutno Sunce. U Starom Egiptu bilo je simbolizovano od strane Osirisa, a njegova senka je Typhon (Tifon) ili Lucifer.
 

 
Sunce (Ponoćno)
Ponoćno Sunce  – To je Otac. Kosmički Hristos. Svetlost koja vodi inicijate u Više Svetove.
 

 
Sunce (simbol)
 Nastanjena planeta, milionima puta veća od planete Tere. Postoji mineralni, biljni, žtvotinjski i ljudski život. Postoje hladni regioni, umereni i topli. Stanovnici žive u ravnicama i sakupljaju se u malim mestima radi studija i istraživanja. Svetlost Sunca dolazi od ogromnih rudnika zlata, bakra gvožđa, uranijuma i drugih metala, kojih ima u izobilju. Energija koja zrači iz ovih mina, prolazeći kroz prostor, pretvara se u svetlost. To je vehikl za dejstvovanje Duhovnog Sunca.
 

 
Sunce- arhetip
„Sumeri, Vavilonci, Persijanci, Grci, Hindusi, Kaldejci, Asteci, Maje, Inka, itd., svi su se oni, u svojim mitologijama, teogonijama ili religijama, odnosili na Sunce kao na spasitelja, generatora života, čuvara i podržavaoca svega što postoji..."
 
 

 
Sunčev (solarni) kamen
Asteški kalendar, Solarni kamenAsteški kalendar- Monolit koji teži 25 tona i ima prečnik od 3,60m. Nađen je na centralnom trgu u gradu Meksiko 16. Decembra 1760. i izvajali su ga Asteci. Predstavlja Zodijak sa kompletnom istorijom naše Galaksije.
 
 
 

 
Sušumna (SUSHUMNA)
Centralni kanal Kičmenog stuba gde se podiže Kundalini i koji se dodiruje sa Nadi (kanalima) Ida i Pingala u tačci koja se nalazi ispod Kande i koja se naziva Triveni.

 

 

 


 
Svastika (pozitivna)

Pozitivna ezoterička Svastika je isto što i Runa Gibor.

U Makrokosmosu njeni kraci savijeni pod pravim uglom jasno izražavaju, nesumnjivo, neprestane evolucije i involucije Sedam Kosmosa.

Svastika, u Mikrokosmosu, predstavlja čoveka koji desnom rukom označava Nebo, a levom Zemlju.

 Svastika je Alhemijski znak, Kosmogonski, Antropogonski,... To je simbol Transcendentalnog elektriciteta, Alfa i Omega Seksualne univerzalne sile...

Znak se u praksi koristi za odbijanje mračnih i malefičnih sila.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z