Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
Egipatski Tarot i Arkani Tarota

Egipatski Tarot

Štampaj E-pošta
tarot egipt.1.jpg

Svemir je stvoren uz pomoć Zakona Brojeva, Mera i Težina; Matematika stvara Univerzum, Brojevi  su živi entiteti.

 
 

Galerija – Egipatski Tarot – Glavni Arkanumi

Štampaj E-pošta

Autor Tarota bio je angeo Metraton, poznat u to vreme u  Egiptu kao Hermes Mercurius Trismegistus. Samael Aun Weor (Božanski Verbum i Božije pravosuđe po Fonetičkoj Kabali) otkriva, sa izvanrednom finoćom, svu mudrost Arkanuma u kojima je bila zacrtana Nauka Faraona.

 
 

Tarot – Arkanum 1

Štampaj E-pošta
Arkanum br.1, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 1 jeste "Mag", onaj koji je inicijator, koji počinje, Jedan, Jedinica, Božanski Duh svake osobe, Monada ili Besmrtna Iskra svakog živog bića, svakog stvorenja. Jedan je Majka svih Jedinica, Jedan se udvostručuje u...

 

Tarot – Arkanum 2

Štampaj E-pošta
Arkanum br.2, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 2 jeste „Sveštenica”, Okultna nauka. U duhovnoj oblasti, Jedan je Otac koji je u Tajnosti, Dva je Majka Božanska koja je...

 

Tarot – Arkanum 3

Štampaj E-pošta
03.tarot_arkan_3_kraljica.jpg

Arkanum 3, to je "Kraljica", to je Božanska Svetlost, Svetlost u sebi samoj, to je „Božanska Majka”. Odgovara onom delu iz Geneze koji kaže: „I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost., od prvog dana postanja...

 

Tarot – Arkanum 4

Štampaj E-pošta
Arkanum br.4, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 4, to je Kralj” (Car) iz Kabale, Intiman naše sopstvene unutrašnjosti. Treba da naučimo da uvek činimo volju Oca. Podsetimo se molitve...

 

Tarot – Arkanum 5

Štampaj E-pošta
Arkanum br.5, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 5 jeste grandiozan, subliman, to je broj tačnosti i Zakona, broj Marsa i rata. Arkanum 5. Tarota pokazuje nam učenje, Karmu. Simboliše 5-ti Ciklus, 5-tu Rasu, 5-o Sunce, 5 Tatve, 5 Prstiju, 5 Jevanđelja, 5 Čula, 5 Komorica...

 

Tarot – Arkanum 6

Štampaj E-pošta
Arkanum br.6, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 6, to je "Zaljubljenik" Tarota, predstavlja Realizarciju. Ljudsko Biće se nalazi između Poroka i Vrline, Devica i Prostitutka, Uranija-Venera i Meduza. Nalazi se u situaciji da treba da bira put ovaj ili onaj...

 

Tarot – Arkanum 7

Štampaj E-pošta
Arkanum br.7, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 7 jeste "Pobeda"...predstavlja 7 Nota  Orfejove Lire, 7 Nota muzičkih, 7 Boja Sunčeve prizme, 7 Planeta, 7 Greha koje treba da ih pretvorimo u 7 Vrlina, 7 Genija Sideralnih, 7 Tela,  7 Dimenzija, 7 Stepeni Moći Vatre, 7 Tajnih Reči izgovorenih...

 

Tarot – Arkanum 8

Štampaj E-pošta
Arkanum br.8, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum 8 jeste "Pravosuđe", "Sud", Br.8 je Jovov broj, probe (iskušenja) i boli [...] Arkan 8 . Tarota je žena sa mačem u ruci, ispred Vage Kosmičkog Pravosuđa. Istinski, samo ona može... 

 

Tarot – Arkanum 9

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_9_pustinjak

Arkanum br.9 jeste „Pustinjak”, Samoća. Ovaj Arkan, u najvišoj formi, jeste Deveta Sfera. Silaženje u Devetu Sferu bilo je u antičkim Hramovima, Maksimalno Iskušenje za najviše dostojanstvo Hijerofanta...

 

Tarot – Arkanum 10

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_10_nadoknada.jpg

Arkanum br.10 Tarota jeste „Točak Sreće”, jeste upravo sam Točak Samsare, tragični točak koji simboliše Zakon antičkog Povratka. Treba da se pravi razlika između Povratka, Reinkarnacije i Transmigracije, koje su potpuno različite...

 

Tarot – Arkanum 11

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_11_uverenost.jpg

U Kabali ovaj Arkanum br.11 poznat je kao Uverenost (Persuazija). Hijeroglif ovog Arkanuma jeste lepa žena koja, na miran način i olimpijskom hladnokrvnošću, sopstvenim rukama zatvara vilice ljutom Lavu.

 

Tarot – Arkanum 12

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_12_apostolat.jpg

Arkanum br.12 predstavlja onih 12 Znakova Zodijaka, onih 12 Apostola, onih 12 Izrailjevih Plemena, onih 12 Alhemičarevih Sati za Pečenje, onih 12 Fakulteta, Hidrogen Si-12. Arkanum 12 Tarota je Apostolat. Slika obešenog čoveka gradi trougao sa vrhom nadole, a njegove noge krst iznad trougla.

 

Tarot – Arkanum 13

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_13_besmrtnost.jpg

Arkanum br.13 jeste poznat u Kabali kao "Smrt"; Smrt je povratak materici. Život i Smrt su dve pojave iste stvari. Smrt je oduzimanje delova, kada se jednom matematička operacija završi, ostaju samo Vrednosti Svesti. Oduzimaju se Vrednosti Personaliteta. 

 

Tarot – Arkanum 14

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_14_uravnotezenost.jpg

Arkanum br.14 je Neporočnost, Transmutacija Vode. Treba da se teško radi bruseći Kamen, bez čega se ne može dobiti Seksualna transmutacija. Nosi naziv "Ravnoteža ili Uravnoteženost"

 

Tarot – Arkanum 15

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_15_strast.jpg

Arkanum br.15 jeste poznat u Kabali kao “Strast”. Arkanum 15. Tarota predstavlja Mendezovog jarca, Lucifera, Tifon Bafometa, Đavola.

 

Tarot – Arkanum 16

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_16_krhkost.jpg

Arkanum br.16 jeste onaj od Srušenog tornja. Mnogo je Inicijata koji dopuštaju sebi da padnu. Mnogo je Srušenih tornjeva. Svaki Inicijat koji prosipa Hermesovu posudu, neizbežno pada. Ponovila se Legenda Palih anđela i nastaviće večito da se ponavlja.

 

Tarot – Arkanum 17

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_17_nada.jpg

Arkanum br.17 jeste poznat u Kabali kao "Nada". Hijeroglif Arkanuma br.17 jeste Sjajna Zvezda i Večna Mladost. U ovom Arkanumu pojavljuje se gola žena koja prosipa na zemlju Sok Univerzalnog života, koji se izliva iz dva suda, jednog zlatnog i jednog srebrnog.

 

Tarot – Arkanum 18

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_18_suton.jpg

Arkanum br.18 jeste poznat u Kabali pod imenom "Suton". Arkanum br.18 je Svetlost i Senka, Bela magija i Crna magija, a ova stvar je predstavljena pomoću Crnog psa i Belog psa, Crne piramide i Bele piramide.

 

Tarot – Arkanum 19

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_19_inspiracija.jpg

Ovaj Arkanum br.19 jeste Arkanum Alijanse. Predstavlja „Stvaralačku Vatru“, Filozofski Kamen. Da bi se ostvario rad Velikog Dela, treba da radimo sa Filozofskim Kamenom.  Arkanum 19. jeste Arkanum „Sunčevog dela

 

Tarot – Arkanum 20

Štampaj E-pošta
tarot_arkan_20_vaskresenje.jpg
 Arkanum br.20 jeste „Vaskrsenje”. Da bi postojalo Vaskrsenje potrebno je da pre toga postoji Smrt, bez nje nema Vaskrsenja. Kako je lepo kada se umire tren za trenom!... Samo Smrću nastupa novo!
 

Tarot – Arkanum 21

Štampaj E-pošta
 tarot_arkanul_21_preobrazenje.jpg

Arkanum br.21 jeste „Ludak Tarota” ili „Transmutacija”. Kabalistički zbir nam daje 2 + 1 = 3. U 21. Arkanumu Inicijat treba da se bori protiv „3“ Izdajnika Hirama Abifa: Demona želje, Demona pameti i Demona zle-volje.

 

Tarot – Arkanum 22

Štampaj E-pošta
tarot_aran_22_povratak.jpg

Arkanum br.22 jeste „Kruna života”, povratak ka svetlosti, Isina u nama. Voljeni učenici, potrebno je da razvijate svaki od ova 22 Majorna Arkanuma Tarota u samoj vašoj unutrašnjosti.