Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Revolucija Svesti arrow Požrtvovanje radi Čovečanstva

Požrtvovanje radi Čovečanstva

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

 

Isus Hristos - Žrtvovanje (Tri Factora Revolucije Savesti)

GNOZA jeste Mudrost. GNOZA jeste Ljubav. GNOZA jeste Žrtvovanje samoga sebe. Ko nije u stanju da se žrtvuje radi drugih nije dostojan da živi. Ko nije u stanju da sarađuje za dobro ostalih, propašće u provaliju gubitnika. Hitno je da završimo sa EGOCENTRIZMOM i da negujemo HRISTOCENTRIZAM. Stigao je čas Socijalnog Hristosa."

 

Samael Aun Weor. Univerzalno Dobročinstvo,
pogl. Univerzalno Dobročinstvo

Društvo je jedinka (individua).
Svet je jedinka.
Ako se jedinka fundamentalno menja,
svet će se fundamentalno menjati."

Samael Aun Weor. Socijalni Hristos,
pogl. Individua i Društvo

Sinteza Gnostičkog učenja se nalazi u Tri faktora revolucije Svesti:

 Potrebno je da volimo druge, ali ljubav treba dokazati konkretnim činjenicama, jasnim i definitivnim.  Nije dovoljno da iskazujemo kako volimo druge, ne; treba to dokazati činjenicama, treba da budemo spremni da se uzdignemo do oltara najvišeg žrtvovanja radi čovečanstva, treba dići baklju mudrosti da bi osvetlili put drugima, treba da budemo spremni da žrtvujemo i poslednju kap krvi za sve naše bližnje, sa pravom ljubavlju, nesebičnim, čistom.

Ako ćemo mi raditi samo sa prva dva faktora (Rađanje i Smrt) i nećemo voleti druge, nećemo ništa učiniti da bi svetlost Spoznaje stigla do drugih ljudi, naroda i jezika, pašćemo u duhovnom egoizmu (sebičnost), vrlo prefinjenom, koji će nam onemogućiti svaki unutrašnji napredak.

Ako se brinemo samo o sebi i ništa više, zaboravljajuci na toliko miliona bića koja nastanjuju lice zemlje, nema sumnje da se samo-zatvaramo u sam naš egoizam. Na ovaj način Ego (Ja) egoizma neće nam dozvoliti iluminaciju.

Egoizam se može predstaviti u raznim krajnje prefinjenim oblicima i ove treba da izbacimo. Što više egoizma imamo u sebi, za toliko je prosvetljenje manje moguće.

Ruke - Žrtvovanje (Tri Factora Revolucije Savesti)

Osnovna analiza nas vodi ka sledećem zaključku: Dobročinstvo treba biti svesno. Ljubav je Zakon, ali Svesna Ljubav. Velikani, zemaljski, stalno tvrde: "Ja mnogo dajem džabe, veliki sam dobročinitelj...". Kada neko jači potroši nekoliko novčića za neki deo društvene pomoći, trubi na sve strane sveta posredstvom novina i radija, a ceo svet govori: "Ovaj je dobar čovek...". Bez dvoumljenja, i pored tolikih javnih galama i tolikih propagandi, ulice grada su pune ljudi koji su izgubili posao, majki koje se daju za koru hleba da bi izdržavale gladne sinove; osakaćenih koji prose ili pokušavaju da rade prodavajući lutriju, novine, itd.  da ne bi umrli od gladi; očeva porodica koji traže posao itd., itd., itd. I, nema sumnje, govori se o dobročinstvu. Ovo je žalosna ironija sveta: Gde je dobročinstvo?

Svi smo velika porodica, i glupo je da jedni druge mučimo, da smatramo kao porodicu samo mali broj osoba koje žive sa nama, itd.

Porodična sebična zatvorenost zadržava društveni napredak, deli ljudska bića, prouzrokuje ratove, stvara privilegovane kaste i ekonomske probleme, itd.

U Nirvani ovakvo razumevanje porodice, plemena, klana potpuno je nestalo, zato što se sva bića samosmatraju kao članovi jedne velike porodice. Raznovrsnost jeste Jedinica.

Samael Aun Weor. Razna dela

 

 

Maika Tereza - Žrtvovanje (Revolucija Savesti)

Sacrificiul pentru Umanitate, Samael Aun Weor

  

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Alhemijsko rađanje   Zakon Karme – Zakon Uzroka i Posledice >