Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Seksualni čin
Pshihe i AmorU antikvitetu, seksualni čin je bio pod uputstvom Anđela. To je bio Sakrament koji se obavljao samo u hramovima radi stvaranja tela za Duše koje su trebale da dođu na svet. Nije postojala bol za vreme porođaja, jer se koncepcija obavljala dejstvom Svetog Duha. Ali kada čovečanstvo nije više htelo da sluša anđele, onda se ogrešilo pred Svetim Duhom i ženi je tada bilo rečeno: “Sa bolovima ćeš rađati decu”, a čoveku “Radićeš sa žnojavim čelom da bi prehranio ženu i decu”.
 

 
Šestar

Šestar „Masonerija pridaje šestaru karakteristiku da povezuje ljubav među ljudima. Na ovaj način, po Masoneriji, jedan vrh masonskog šestara priključuje srce ovog ili onog brata, a drugi vrh obuhvata svu braću, što predstavlja ukupno čovečanstvo..."

U Alhemiji Šestar predstavlja instrument sa kojim se meri napredovanje na putu inicijacije.

Takođe, budući da se šestarom konstruiše krug, a krug ima 360 stepeni, kabalističkim računanjem dobija se 3+6+0=9. To je Deveta sfera, Arkanum AZF, Sahaja Maithuna, Seksualna magija- ključ svakog generisanja, prema tome i Solarnog čoveka


 
Šiva (Shiva)

Treći član hinduskog Trojstva. Sveti Duh.


 
Solomonov Pečatst.solomon.jpg...ili Davidova Zvezda - Božićna Zvezda, savršeni simbol Centralnog Sunca (Kosmički Hristos). Između ostalog, gornji trougao predstavlja Večno Besmrtno Trojstvo a donji trougao predstavlja tri izdajnika: Juda, Pilat i Kajafa...   

 

 


 
Solon
 Solon – (c. 638-559) - Veliki grčki mudrac. Atinski zakonodavac i političar.
 
 
 
 
 
 
 

 
Solve et coagula
 Solve et coagula – Latinska rečenica srednjovekovnih alhemičara koji preporučuju otapanje Ego-a i kristalizaciju vrlina.
 
 
 
 
 
 

 
Somnambulizam
(Somnia na latinskom) - Mesečarstvo- Hipnotičko stanje, stanje sna Savesti.
 

 
Sophia (Sofija)
Sophia (Gr.) – Božanska mudrost gnostičara.
 

 
Srebrna nit (Antakarana)
 Antakaran. Životna nit. Kordon ili traka odgovara pupčanom kordonu i sedmostruki je u svojoj intmnoj (unutrašnjoj) strukturi. Srebrni kordon je stvarno Životna nit. Ova nit pripada višim dimenzijama prostora i mogu je videti samo oni koji imaju razvijeno čulo prostornosti. Duša je povezana sa fizičkim telom sa ovom Magnetskom niti. Za vreme časova sna, Esencija se oslobodi od fizičkog tela da bi putovala na razna mesta Zemlje ili Kosmosa; Magnetska nit egzistencije beskonačno se izdužuje da bi nas posle ponovo dovukla u fizičko telo kako bi se u krevetu probudili.
 

 
Stepeni razvitka Objektivnog Razuma Bića
U Hrističkom gnostičkom ezoterizmu stalno se navode šest stepeni Objektivnog Racionamenta svesnog Bića. Stepeni razvitka Objektivnog Razuma Bića poznaju se po broju Tridenta koji sjaje na rogovima individualnog Lucifera, u svakome od nas. Kada se na rogovima pojavi Četvrti Trident, usavrši se Objektivan Razum do  sakralnog Ternoonalda; Peti Trident pokazuje sakralni stepen Podkoolad; a  Šesti Trident označava najuzvišeniji stepen Objektivnog Razuma Bića: sakralni Anklad.

 


 
Sumpor (Sulfur)
U Alhemiji predstavlja seksualnu vatru. To je gasoviti i uljeni princip koji spaja So i nerastvorivi Merkur (Živa). To je Vatra Alhemije. (Kađenje sa sumporom (materijalnim) korisno je za čišćenje kućne atmosfere. Ako se nosi u obući, svojom etarskom emanacijom čisti i štiti personalnu atmosferu.)
 

 
Sunce (Alcione)
 Sunce Alcione  – Oko sunca Alcione vrte se 7 sunaca (ovi čine sazvežđe Plejade) a sedmo je naše. Oko sunca Alcione formirao se radioaktivni prsten. Od 1962, planeta Zelja se približava ovom prstenu. Ako će Sunce prvo ući u ovaj prsten, biće velika pomrčina, a ako prvo uđe Zemlja neće biti noć, zbog svetlosne radijacije.
„Astronomi mogu videti na nebu određena Sunca (zvezde) kojakonstituišu Sazvežđe Plejada. Istina je da neki astronomi ignorišu da Sunce koje nas osvetljava, koje nam daje život, predstavlja sedmo Sunce Plejade. Živimo tačno u svetu koji se obrće oko sedmog Sunca Plejade.“ S. A. Weor
 

 
Sunce (Podnevno)
Sunce Podnevno – Sakralno Apsolutno Sunce. U Starom Egiptu bilo je simbolizovano od strane Osirisa, a njegova senka je Typhon (Tifon) ili Lucifer.
 

 
Sunce (Ponoćno)
Ponoćno Sunce  – To je Otac. Kosmički Hristos. Svetlost koja vodi inicijate u Više Svetove.
 

 
Sunce (simbol)
 Nastanjena planeta, milionima puta veća od planete Tere. Postoji mineralni, biljni, žtvotinjski i ljudski život. Postoje hladni regioni, umereni i topli. Stanovnici žive u ravnicama i sakupljaju se u malim mestima radi studija i istraživanja. Svetlost Sunca dolazi od ogromnih rudnika zlata, bakra gvožđa, uranijuma i drugih metala, kojih ima u izobilju. Energija koja zrači iz ovih mina, prolazeći kroz prostor, pretvara se u svetlost. To je vehikl za dejstvovanje Duhovnog Sunca.
 

 
Sunce- arhetip
„Sumeri, Vavilonci, Persijanci, Grci, Hindusi, Kaldejci, Asteci, Maje, Inka, itd., svi su se oni, u svojim mitologijama, teogonijama ili religijama, odnosili na Sunce kao na spasitelja, generatora života, čuvara i podržavaoca svega što postoji..."
 
 

 
Sunčev (solarni) kamen
Asteški kalendar, Solarni kamenAsteški kalendar- Monolit koji teži 25 tona i ima prečnik od 3,60m. Nađen je na centralnom trgu u gradu Meksiko 16. Decembra 1760. i izvajali su ga Asteci. Predstavlja Zodijak sa kompletnom istorijom naše Galaksije.
 
 
 

 
Sušumna (SUSHUMNA)
Centralni kanal Kičmenog stuba gde se podiže Kundalini i koji se dodiruje sa Nadi (kanalima) Ida i Pingala u tačci koja se nalazi ispod Kande i koja se naziva Triveni.

 

 

 


 
Svastika (pozitivna)

Pozitivna ezoterička Svastika je isto što i Runa Gibor.

U Makrokosmosu njeni kraci savijeni pod pravim uglom jasno izražavaju, nesumnjivo, neprestane evolucije i involucije Sedam Kosmosa.

Svastika, u Mikrokosmosu, predstavlja čoveka koji desnom rukom označava Nebo, a levom Zemlju.

 Svastika je Alhemijski znak, Kosmogonski, Antropogonski,... To je simbol Transcendentalnog elektriciteta, Alfa i Omega Seksualne univerzalne sile...

Znak se u praksi koristi za odbijanje mračnih i malefičnih sila.


 
Talitet
Velika Realnost slobodnog života u svom kretanju. TALITET je Velika Realnost, onostrano perverznosti i osvešćenosti.
 

 
Tamas
Guna Tamas, princip inercije,
predstavlja ne-akciju, pretvoriće se u inerciju. Originacija lenjosti, nevoljnosti, itd.
 

 
Tantrizam
Tantrizam je nauka koja predaje praktiku Seksualne Magije.
3 vrste – Tantrizam ili seksualna magija. Beli tantrizam, grahorasti i crni. Ako se praktikuje prvi, Beli tantrizam, podiže se Zmija u medularnom kanalu, u grahorastom tantrizmu pridaje se pažnja transmutaciji i u  crnom praktikuje se gubitak seksualne energije ( pada se u degeneraciju).
 

 
Tatve (Tattve)
Vibracije Etera, kao princip ili fundament svakog od elemenata: Zemlja, Voda, Vazduh i Vatra. Višedimenzijski delovi elemenata.
 

 
TejasTatva vatre.

 


 
Teomegalogos
Treća sila. Sveti Duh. Gospod Velike Reči.
 

 
Tetragrammaton

Božije ime, sastavljeno od četiri slova, grčka titula, ali sa hebrejskim slovima. Jod He Vau He. Starac Dana. Sveta četvorka. Otac, Sin i  Sveti Duh i oni su emanacija Ain Soph-a (Atomska Unutrašnja Zvezda). „Tetra” je Trojstvo iz unutrašnjosti Jedinice Života.


 
Tikun Habris
Izraz korišćen u ortodoksnom judaizmu 

Tikun Habris: Prečišćavanje od greha fornikacije


 
Tipheret
Sefirot Tipheret, Ljudska duša, Manas Sefirot Tipheret- Ljudska duša, Suprug supruge (Spiritualna duša, Buddhi, Geburah), superiorni Manas orijentalne Teozofije, Kauzalno telo je vehikl za Tipheret.
 

 
To Soma Heliakon
To Soma Heliakon jesu superiorna sunčeva tela koja  treba da se stvore u alhemijskoj laboratoriji, a koja će predstavljati odelo za Hristosa koji se treba inkarnirati.
 

 
Vaga PravosuđaBalanza de la Justicia

Dobre i loše akcije bivaju merene od strane Arhonteva Zakona pomoću Vage Pravosuđa, i u zavisnosti od rezultata, pridaje nam se Darma ili Karma .

 

 

 


 
Vaju (Vayu)Tatva elementa Vazduha. Eterički princip Vazduha.

 


 
Vakuum (iluminatorni)
 To je pretkomora Taliteta (Realnost). To je izraz koji određuje „nesupstancijalnu i nepersonalnu” prirodu bića i znak koji pokazuje stanje odvajanja i Apsolutnu Slobodu. Stanje apsolutnog odsustva Ja, objektivna spoznaja. Biće. Onostrano 7 dimenzija postoji iluminatorni (osvešćeni) vakuum. Iluminatorni vakuum sadrži sve što jeste, što je bilo i sve što će biti. Onostrano iluminatornom vakuumu je Talitet, odnosno Velika Realnost. U iluminatornom vakuumu se otkriva Istina, a radi ovoga je potrebno da Svest prodre u Iluminatorni Vakuum.
 

 
Valkirija
Walkiria, Duhovna DušaWalkiria (skand.)-  Buddhi, Elena (Jelena), Ginebra, to je kraljica Žinasa: Spiritualna Duša, Božanska Duša.
 
 
 
 
 
 
 

 
Vatra (vrste)
Solarna (Sunčeva) Vatra je Hristička, Lunarna (mesečeva) Vatra je Luciferička, negativna i fatalna (kobna).

 


 
Vede

Sakralne knjige Brahmanizma.


 
Veliko Delo
Stvaranje čoveka preko njega samog, na osnovu svesnih radnji i dobrovoljne patnje. To je unutrašnje samo-osvajanje. Stvaranje Kamena Murosti. Autorealizacija .
 

 
Vino (simbol)
Vino „Možemo reći da se vino koristilo u obredima namenjenim Osirisu u Egiptu, Bakusu u Rimu i Dionisiosu u Grčkoj..."
 
 
 
 
 
 

 
Vino Mudraca
Transmutirana stvaralačka energija. Podsetimo se na napitak Boga Mandragorasa, taj koji daje onome ko ga pije, inteligenciju Bogova. Vina Boga Bachusa jesu alegorija transmutiranog ljudskog semena. Voda se transmutira u vino u Svetom Gralu Kosmičke Majke pretvorene u našu suprugu-sveštenicu.
 

 
Višnu (Vishnu)

Drugi član hinduskog Trojstva. Sin, Hristos. 
VITRIOL
VITRIOL
VITRIOL- ključ gnostičkih alhemičara.
Visita Interiore Terrae Rectificando Invenies Ocultum Lapidem. U prevodu na pristupačnom jeziku, kaže: poseti unutrašnjost tvoje filozofske zemlje- fizičko telo- koje popravljajući ga, naći ćeš okultni kamen-radeći sa transcendentalnom seksualnošću klešemo grubi kamen koliko i umiremo u nama samima.
 

 
Vopus
Persej Vopus pruža svima zainteresovanima gnostička učenja ponovo donešena modernoj svesti od strane  Samaela Aun Weora, učenjaka savremenog sveta, koji je istraživanjem i intenzivnim praksama stvorio duhovnu sintezu mnogo širu i jaču od  svega što je poznato i upražnjavano, javno, u našim vremenima.
 
 

 
Xiucoatl Vatrena zmija (Kundalini) kod Asteka. Xiucoatl- Vatrena Zmija

 

 

 

 


 
Xochipilli (Čočipili)
Xochipilli (Čočipili) Bog poljoprivrede, veselja, muzike, pesme, igre, Ljubavi, Lepote i cveća kod Asteka.
 
 
 
 
 
 
 

 
Yeti (Jeti)
 Gigantsko stvorenje koje je bilo nazvano kao zastrašujući Snežni čovek. Bilo je fotografisano ne samo u Himalajima, već i u Americi. Jeti je degenerisano stvorenje atlantiđanskog porekla i, na čudan način, preživelo je do današnjih dana.
 
 
 
 
 

 
Yin-Yang (Jin-Jang)
Yin-Yang (Jin-Jang)(kin.) – Yin predstavlja Nebo, koje je muško i njegov je elemenat vatra, a Yang predstavlja Zemlju, koja je ženske prirode, a elemenat joj je voda. Yin-Yang jeste, kod taoista, proizvod T’ai Chi-a (Prva materija Univerzuma) i seksualnim spajanjem ovih suprotnosti proizilazi kreacija.
 
 
 

 
Yoga (Joga) snova
Tehnike za stvaranje povoljnih uslova radi pamćenja i razumevanja svih intimnih iskustava koja se uvek pojavljuju za vreme snova.
 

 
Yoni
Eternalno žensko, Pehar, Gral, Cteis (ženski polni organ).
 

 
Zanoni, Zenon
Bio je veliki vaskrsli majstor. Dobio je Inicijaciju u Kaldeji, u dalekoj prošlosti i ostao je mlad hiljadama godina. Budući da je bio vaskrsli majstor, prekršio je jedan hermetički postulat, koji zabranjuje brak i, nažalost, pala mu je glava pod giljotinom francuske revolucije. Zaljubio se u mladu Violu, veliku napolitansku umetnicu.
 

 
Zen- Budizam
Zen- japanski je u samom sebi hinduski Dhyâna, Jhana Pali,  kineski “CH AN NA”, to je jedna izvanredna forma Budizma Mahâyâna.
 
 
 
 
 
 

 
Zlatno Runo
Kao simbol Velikog Dela, u antikvitetu bilo je rečeno da onaj ko ga osvoji dobiće Prahove Projekcije (fakultet stvaranja materijlnog zlata), Univerzalnu Medicinu. Istorija Jasona i Argonauta jeste duboko simbolična, predstavlja radnje koje alhemičar treba da obavi da bi zaslužio Zlatno Runo, Filozofski Kamen, intimnog Hristosa vaskrslog.
 
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z