Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


N
Ima 10 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
NaauEgipatsko Božanstvo u obliku zmije. Po gnostičkom ortodoksizmu predstavlja Sakralnu Vatru zatvorenu u Čakri Muladari (oblast kokcisa) i koja treba da se probudi, a da se podigne kroz devotov medularni kanal.

 


 
Nadis
Nadis – Nervni kanali po kojima teče energija čakri.
 

 
Nahemah
(Nahemá) Tradicije kabalista govore da je Adam imao dve žene: Lilith i Nahemah. Infernalni svetovi su infraseksualni; njihovi stanovnici su podeljeni, jedni u Lilithovoj sferi  i drugi u Nahemahovoj. Nahemah je mati malefičnih lepota, strasti i adulteracije. Pokvarene Duše Lilitove nemaju nikakvih mogućnosti Spasenja. Nahemahove žrtve imaju još mogućnosti da izađu iz Ambisa.

 


 
Narcizam
Narcizam – Psihološka mana gordosti; znači da si zaljubljen sam u sebe. Samo-obožavanje.
 

 
Nemmés (Nemes)

 Deo odeće kraljevska marama koja, obavijajući glavu, pada na leđa. Kod Egipćana je simbol osvećenosti.

 


 
Netzach (Necah)
Sefirot Netzach, mentalan svet, mentalno teloSefirot Netzach (Necah) – To je mentalni svet, Kosmička Pamet, Pamet ljudskog bića. Lunarno mentalno telo koje poseduje ljudsko biće je životinjske prirode. Njegova antiteza je Solarna Pamet, Hristička Pamet. Guvernirana je od Anđela Anaela.
 

 
Nicksa (Niksa)Hindusko Božanstvo, regent Elementala Vode (Ondine, Nereide,...).

 


 
Nirvana
Nirvana (Scr.) – Oblast u kojoj se duša, oslobođena 4 Grešnih tela, udubi u beskonačnu sreću Muzike Sfera. To je sakralni zvezdani prostor. Tu se zauvek zaboravi na ljude i svetove. Onostrano je ljubavi i Nebiću. Domovina Bića. Svet Bogova. Ima periode aktivnosti i periode mirovanja.
 

 
Numerička Kabala

To je sakralni jezik brojeva koji se nalazi i u citatima sakralnih knjiga. Vidi: Arkanumi Tarota .

 


 
Nut
Nut, Prakriti, Maha Kundalini, Majka-Prostor Prastara egipatska boginja sa telom žene na kom su naslikane zvezde; postavljena je nad zemljom savijena u obliku luka, oslanjajući se na ruke prema istočnom horizontu i na noge prema zapadnom. U drugim prilikama uzima oblik krave. Osirisova, Isisina i Sethova je majka, predstavlja Univerzum, nebeski svod. Ona svake noći proguta Ra, koji joj prolazi kroz telo i ujutru se pojavi potpuno preporođen u obliku scarabeusa. Gnoseologija je asimiliše sa Maha Kundalini, Majka-Prostor, hinduska Mulaprakriti, ta koja oplođuje u svojoj utrobi Univerzum i Bogove.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z