Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza arrow Galerija Slika

Galerija Slika – Samael Aun Weor

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Galerija Slika-Samael Aun Weor
V.M. Samael Aun Weor, savremeni antropolog i sociolog, bio je rođeni istraživač koji je posvetio sav svoj život produbljavanju velikih istina ostavljenih modernom čoveku od strane prethodnika čovečanstva u obliku različitih mističkih, folklornih, filozofskih i umetničkih manifestacija.
Sva izučavanja (studje) koja daje ova institucija zasnivaju se na jedinstvenom otkriću koje je obavio ovaj veliki humanista, u vezi sa ogromnim tajnama objavljenim u više od 70 njegovih dela kojima treba da se dodaju nekoliko stotina konferencija. 
 

Galerija Slika – Helena Petrovna Blavatski

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Galerija slika-Helena Petrovna Blavatski

Blavatsky, Helena Petronila (1831-1891), rodila se u Ukrajini, a roditelji su joj bili nemačkog porekla. Ona je utemeljivač Teozofije i Teozofskog društva. Na unutrašnjem ezoteričkom nivou bila je Majstor Majornih Misterija.

Udala se mlada za mnogo starijeg Kontea Blavatskog, sa kojim je, iako nije imala bračne polne veze, putovala kroz sav svet: Egipat, Indiju, Rumuniju, Poljsku.

 

Galerija Slika – Egipatski Tarot

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Galerija slika - Egipatski Tarot

U Tarotu je sadržana sva božanska Mudrost. Svi se Kabalisti oslanjaju na Tarot, zato je potrebno da bude poznat i duboko izučavan. Zaista, Blagoslovena Boginja Majka Univerzuma (koja je predstavljena u svim Neporočnim Koncepcijama raznih Teogonija koje su postojale u našem svetu) jeste sintetizovana u Hermesovoj Mudrosti i svih onih koji su zaista pristupili u Amfiteatar nauke svih markantnih realizacija.

 

Galerija Slika – Zodijak Johfra Bosschart

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Galerija Slika-Astrologija-Zodijak Johfra Bosschart

Johfra Bosschart (15. decembar 1919, Roterdam – 6. novembar 1998, Fleurac) holandski umetnik modernist, ali sa velikim ezoteričkim vrednostima, autor je onih 12 slika povezanih sa onih 12 znakova. Žofrina slikarska umetnost poznata je u celom svetu. Lepota boje, primenjeni stil, značenja simbola koja pridaje u svojim slikama jesu konkretni ezoterizam, a njegove slike se mogu uporediti sa slikama velikih klasičara.