Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Samael Aun Weor arrow Samael Aun Weor – Otac Gnostičke antropologije

Samael Aun Weor – Otac Gnostičke antropologije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Samael Aun Weor

V.M. Samael Aun Weor, savremeni antropolog i sociolog, bio je rođeni istraživač koji je posvetio sav svoj život produbljivanju velikih istina ostavljenih modernom čoveku od strane predhodnika čovečanstva u obliku različitih mističkih, folklornih, filozofskih i umetničkih manifestacija.

Ovaj je Velikan uspeo da osavremeni gnostičke struje iz prošlosti i da ih učini korisnim i važećim u sadašnjosti. Radi ovoga, Samael Aun Weor razvio je takvu tematiku u kojoj obiluju psihološka, sociološka, antropološka i filozofska izlaganja koja dozvoljavaju modernom čoveku da sebi predstavi humaniju i svesniju sliku, a ovim uzvišeniju i prodorniju, o svom postojanju i o svojoj neposrednjoj okolini.

Gnostička Spoznaja sadrži tri principa koja je definišu i u isto vreme je razlikuju od ostalih doktrina; principi koji, ako ih ljudsko biće integralno doživljava, dozvoljavaju buđenje njegove intimne Svesti i sjedinjenje sa svojim realnim Bićem.

Ova tri činioca ili principa jesu:

  1. Smrt (psihološka) - onoga što u nama nije realno, ato predstavlja zbir nepoželjnih elemenata koji sačinjavaju Ego, samo Ja, živa personifikacija svih naših grešaka, mana i poroka.
  2. Rađanje (alhemijsko) - harmonično razvijanje uzvišenih osobina koje su u nama skrivene(latentne) i stvaranje nekih struktura tela pomoću kojih se mogu opažati krupne realnosti fizičkih i duhovnih dimenzija.
  3. Žrtvovanje radi Čovečanstva - nesebičan i konstantan trud u korist ljudi (čovečanstva), žrtvujući lične interese i pomažući ostalima.

Potrebno je znati da, tokom istorije čovečanstva nije bilo mnogo ličnosti koje su imale smelosti da žive, svakodnevno, ova tri važna činioca za oslobođenje čoveka, mukotrpno i sa voljom kako ovi faktori iziskuju.

Isus Hristos, Buddha, Quetzalcoatl, Saint-Germain, Cagliostro, Fulcanelli itd. jesu nekolicina od onih velikih ljudi koji su stvarno svedočanstvo za uzvišenije promene koje može učiniti ljudska priroda.

Samael Aun Weor meditirajućiV.M. Samael Aun Weor, izuzetan pisac, filozof, sociolog i ezoteričar, sa hrabrošću koja dovodi do otklanjanja iz psihe svih onih nesložnih činioca, pridružio se ovom spisku osvećenih, oslobodivši se iluzorne realnosti u kojoj svi mi živimo, da bi se zauvek ustanovio u Carstvu Apsolutnosti i Istine.

 

Razvijanje određene sposobnosti, nazvana metafizičkim terminima Intuicija Prajna-Paramita, omogućilo je ovom velikom mudracu da se uspostavi kao vodič mnogima koji neumorno traže odgovor na pitanja egzistencije.

U ovoj eri poznatoj kao Era vodolije, voljom Božanskih inteligencija, Samael Aun Weor postaje Vesnik ili Avatar zadužen da donese tačnu mapu kako niko ne bi zalutao u mračnoj zbunjenosti tolikih teorija.

Reč AVATAR znači GLASNIK, odnosno nosilac poruke. Činjenica da je meni pripao zadatak da donesem ovu poruku nazvan sam VESNIK, na sanskitskom AVATAR.

Glasnik ili Avatar jeste u celini izvršilac (serv) Velikog Dela (Opus Magnum) Oca (Boga). Kako se ne bi ova reč tumačila dvosmisleno, jasno je naznačeno.

Prema tome, dragi moji čitaoci, reč Avatar ne treba nikako da nam budi ponos, s tim što znači samo toliko i ništa viae: KURIR, VESNIK ili GLASNIK, serv koji načisto nosi poruku, to je sve."

Samael Aun Weor. Pitanja i Odgovori

Sa ovim jedinim ciljem, V.M. Samael Aun Weor je stvorio, veoma umesno, prenosno sredstvo koje sada nosi gnostičke Principe, da bi postali poznati čovečanstvu; odnosimo se naravno na Geofilozofsko Udruženje.

Sva izučavanja (studije) koje daje ova institucija zasnivaju se na jedinstvenom otkriću koje je obavio ovaj veliki humanista, u vezi sa ogromnim tajnama objavljenim u viae od 70 njegovih dela kojima se pridodaju nekoliko stotina konferencija.

Dakle, ne podležući nikakvom fanatizmu, reći ćemo žednome čitaocu da će, počevši od ovog momenta, imati izvanrednu priliku da se približi istinitom ezoterizmu koji je hranio sve one markantne inteligencije Okultne nauke i koji je bio ponovo izvađen iz vekovne prašine, sastavljen u praktični oblik, bez ikakvih intelektualnih komplikacija i ponovo dat čovečanstvu, javno i nesebično, od strane poniznog čoveka: Samael Aun Weora.

imagine Samael Aun Weor Imagine Samael Aun Weor

Druge slike VM Samael Aun Weor-a Samael Aun Weor- Gnostička antropologija

AddThis Social Bookmark Button
 
Knjige Samaela Aun Weora >