Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


B
Ima 23 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Bafomet (Baphomet)
 Androginsko lice, identifikovano sa đavolom. Ipak, H.P.Blavatski kaže da je to hermetičko-kabalistički simbol izveden iz Amón, Bog sa ovnovom glavom iz Donjeg egipta. Po drugim autorima proizilazi iz grčkih reči «bafe» i «metis», koji označavaju «krštenje» i «inicijacija u mudrosti». V.M. Samael objašnjava činjenicu da je Tifon-Bafomet (Typhón-Baphomet) refleksija Solarnog Logosa: Intimni Lucifer, onaj koji daje ljudskom biću seksualni impuls koji ga može preobraziti (zavisi kako ga kanalizira) u anđela ili demona.
 

 
Baghavad Gîtâ (Bhagavad)
Baghavad Gîtâ (Bhagavad) Gospodov spev- Dijalog između Krishne (Krišne) i Arjune (Aržune) o vrlo uzvišenoj duhovnoj filozofiji. Sakralna knjiga Gospoda Krišne. Ima dve strane egzoteričnu i ezoteričnu. U ezoteričnoj se nalazi definisan ukupan ezoterični rad. Ovde Arjuna pod rukovodstvom svog unutrašnjeg Boga vodi strašnu borbu protivu svojih rođaka, Ja-ova.

 


 
Bambusov Štapbambusov_stap1_web.jpgBambusov štap, Patrijarska Palica- simboliše Kičmeni stub.

"Teško Majstoru koji gubi moć svog bambusovog Štapa, njegove će noge lutati u Ambisu! Držimo se našeg Štapa sa sedam čvorova da bi se konvertirali u svemoćne Monarhe (Inkarnacija Bića).

 

 


 
Bardo ThodolBardo Thodol - Tibetanska knjiga mrtvih.

 


 
Beethoven, Ludwig van
Beethoven, Ludwig vanBeethoven, Ludwig van (1770 –1827) nemački kompozitor; Veliki Iluminirani Majstor Muzike i Filozofije. Napisao je više od 300 kompozicija. Pri kraju svog života, kompletno je ogluveo.
 
 
 
 
 

 
Bela Loža
Bratstvo ili jerarhije Adepta, koji nadgledaju čovečanstvo i upućuju ga u njegovu evoluciju, čuvajući prastare istine koje sačinjavaju fond svih religija. Sastoji se od Majstora Svesnog Kruga Čovečanstva.
 

 
Bhágavan
(Bágavan) Subliman, Sakralan, Ime koje se daje u Orijentu Bogu osposobljenom sa uzvišenim atributima i isto tako titula koja se primenjuje za velike Svece od strane njihovih učenika.
 

 
Biće
Biće je Biće i razum (racionalnost) postojanja Bića je upravo Biće.
 
 

 
BikSimbol Sumpora (erotska vatra).

 


 
Binah
 Sefirot Binah – To je Sveti Duh, Gospodin Shiva indijski, koji se manifestuje seksualnom silom u svemu što postoji, što je bilo i što će biti. Sveti Duh se duplira u neizrecivu ženu, a to je Božanska Majka.
 

 
BoazJedna od dve kolone koje se nalaze na vratima (kapijama) svakog Inicijatičkog Hrama, ova je na levoj strani.

 


 
Bodisatva
Bodisatva (Boddhisattva ili Bodhisattva- Scr.) – Onaj koji se bezuslovno žrtvuje radi čovečanstva i koji je, naravno, stigao do Majstorstva. Postaje Humana (ljudska) Duša Majstora i kada je dobro pripremljen, u njega ulazi Unutrašnji Majstor (Intiman). Svi animički ekstrakti Ljudske duše izražavaju se preko mentalnog, astralnog i eteričkog tela, što se naziva Bodisatva jednog Majstora. U rigoroznom ezoterizmu, ovaj termin se odnosi na one koji se nesebično Žrtvuju radi Čovečanstva i koji su, naravno postigli Majstorstvo.  To su takođe oni Sveci koji, kada su stigli do sopstvenog oslobođenja, odbijaju sreću iz Apsolutnosti da bi ostali pomagati i spašavati one koji pate u ignoranciji, bolu i grehu.  
 
 
Bodisita (Bodhisitta ili Bodhicitta)
Orijentalni termin za kristaliziranu Dušu u čoveku ili u ženi. Zlatni Embrio, Budna Svest. To je onaj ko ima Egzistencijalna tela Bića, zarađenih tokom mnogih egzistencija.

 

 

 


 
Bog ili Biće
(Jah-Hovah) Bog Otac-Majka u nama. To je Armija Glasa, Velika Reč, Verbum, Kolektivitet Dhyan Choan-a, Anđeli, Arhanđeli. Svaki čovek koji dostgne savršenstvo, pripadaće, iz ovog razloga, Nebeskim policijama sastavljenim od Budaša Kompasije (Samilosti), Richis-Prajapati planetarni Duhovi, Elohim, itd. Bog je poznat kao Intiman, Allah, Tao, Zen, INRI, Brahatman, Istina, Biće. Na grčkom, bog je Theo, na latinskom Deus, na sanskritskom Div ili Deva, reč čiji je prevod anđeo ili anđeli. To je prava armija koja treba da se usavrši i da se integriše. Biće ima mnogo delova i bilo bi potrebno puno tomova da bi govorili o njima i njihovom delovanju.
 

 
Boginja Majka Sveta

Guru Deva Večnog Savršenstva, oličavana Devicama svih religija: Isis, Marija, Adonija, itd.


 
Božićno drvce (jelka) – stablo našeg živ
 Kičmeni stub, Čakre, Božićna jelka
Svaki Alhemičar treba da podigne Stablo svoga Života, Božićnu jelku: svetla (sijalice) koja osvetljavaju podsećaju nas na potpuno razvijene čakre u kičmenom stubu. Na vrhu sjaji zvezda koja predstavlja čakru krune, zvanu još i lotus sa hiljadu latica ili čakra Sahasrara.
Drama dostiže vrhunac dolaskom Božić Bate. Božić Bata nas podseća na Starca Dana (Otac naš koji je na nebesima, Keter) koji donosi poklone za autentične ljude: za one koji su ponovo osvojili detinjstvo u svojoj pameti, srcu i seksu. Božić Bata ulazi u našu kuću kroz odžak (kičmeni stub) i ostavlja svoje poklone u našoj obući, što bi značilo da nas poziva da nastavimo naš put prema Apsolutnosti.
 

 
Brahma
(Bráhma) Prvi Bog u hinduskom Trimurti (Trojstvo) Brahma koja se sastoji od Brahme, Vishnú i Shive. Mitologija govori da je boravio punu godinu dana u zlatnom jajetu iz kog se rodio. Kada je to vreme proteklo, uspeo je da ga razbije; od jedne polovine je napravio nebo i od druge zemlju. Gnostički ekvivalenat mu je Kether (Keter) iz Hebrejske Kabale, Starac Dana, Biće našeg Bića.
 
 

 
Brahmanski kordon
Brahmanički kordon (traka) Centralni medularni (kičmeni) kanal sa svoja dva kordona polu-eterička, polu-fizička (Ida i Pingala), koji povezuje seksualne organe sa mozgom.
 
 
 

 
Buda (Buddha Pratyeka)

Buddha Pratyeka (Sánsc.) Prema MahaJana budizmu postoje dve vrste bića: Bude i Bude Pratieka (Pratyêka) Sravaka. Pratieka Bude,  to su oni koji su stvorili svoja egzistencijalna tela, ali nisu napredovali, jer se nisu dovoljno žrtvovali radi čovečanstva; uživaju u nekoj svetlosti, ali nikada nisu uspeli da budu prave Bodhisatve u strogom smislu te reči. Mnogi od njih su otopili Ego.


 
Buda (Buddha)
Siddhârtha Gautama („Najveći Pobednik") Zâkyamuni (dinastíja iz koje dolazi), osnivač Budizma. Njegova supruga je bila Yasodhara. On je zaslužan za Duhovna buđenja u XVII veku. U tom veku, Buda se konvertirao u Spasitelja marsovskog čovečanstva, doživeo je raspeće marsovskim silama da bi pomagao marsovcima i zemljanima Budistčko-marsovskim silama, koje zrače sa Marsa.  
 

 
Buda (permanentni)

(Istinski božanski prototip), to je onaj koji se hristificirao. To je Budin Buda, koji je već realizovao u samom sebi Iluminatorni Vakuum. Anupâdaka. To su stvorenja koja su se oslobodila od Pameti. Gospodari Vatre. Oni su prototip Bodisatve na zemlji. Oni su sami po sebi, Otac-Majka, jer je svaki Buda dualan. U svakome Budi postoji muški princip , Otac i ženski princip, Božanska Majka Kundalini - Shakti.


 
Budistička Anihilacija
 Psihološka smrt. Otapanje psiholoških agregata koje svi mi nosimo u našoj unutrašnjoj psihologiji. Dezintegracija Ego-a, Ja-ova, živa personifikacija naših grehova.
 
 
 
 
 

 
Buđenje Vatre
Predstavlja buđenje Kundalini . U antičkom dobu bilo je raznovrsno prikazano, kao na primer: Sakralna Vatra Zoroastra.
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z