Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza

Arija (Rasa) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Arija (Rasa)
Rasa Arija – To je peta rasa planete Zemlje (Ova sadašnja koja je na samom kraju svog postojanja). Deli se na sedam podrasa. Prva podrasa procvetala je u Centralnoj Aziji; druga podrasa razvila se u Indiji i u celoj Južnoj Aziji; treća podrasa, Vavilonija, Kaldeja, Egipat, itd.; četvrta-Grčka i Rim; peta podrasa je anglo-saksonska i teutonska; šesta podrasa je mešavina amero- indijanskih plemena sa evropskim kolonizatorima, a sedma podrasa je mešavina svih podrasa na severno-američkom kontinentu.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z