Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza arrow Predavanja i Izlaganja arrow Predavanja Gnoze dopisnim putem

Predavanja Gnoze dopisnim putem

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   


 Ako ste zainteresovani da otkrijete ogromne mogućnosti koje vam pružaju gnostička učenja, a niste u mogućnosti da lično prisustvujete ni u jednom gnostičkom udruženju, vi imate na raspolaganju DOPISNI KURS.

 Posredstvom ovoga dobićete vredan materijal u obliku brošura, elektronskim putem, pomoću kojeg biste mogli da produbite, na didaktičan način, ovu "filosofia perennis et universalis" koja je Gnoza.

  Možete nas kontaktirati koristeći obrazac za vezu

 

 
< Predstavljanje tematike predavanja za Fazu B   Predavanja i Izlaganja – Gnoza 2016 >