Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Jazbina želje je u pameti
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


L
Ima 8 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Laboratorium oratorium
(Alhem.) – To je divan laboratorijum ljudskog organizma. To su seksualni organi.
 

 
Labud
Labud Sa alhemijske tačke gledišta, labud predstavlja Merkur sjedinjen sa Sumporom, formirajući tako fundamentalno jedinjenje Velikog Dela.
 
 
 
 
 
 

 
Letópolis
 Grčko ime važnog grada iz Donjeg Egipta, aktuelni Usin, blizu  Memfisa. Tu je postojao veliki Aurusov (Horus) sanktuar i više od toga bio je centar kulta Upuauta (divinitet sa vučijom glavom, smatran kao vodič u mestima Onostranog sveta).

 

 


 
Lilith
(Lilít) Tradicije kabalista govore da je Adam imao dve žene: Lilith i Nahemah. Lilith je mati pobačaja, homoseksualaca i, uglavnom, svakog zločina protiv prirode. Lilith je strašno perverzan demon koji zauzima lik zlonamernog dečka, njegova kičmena moždina širi radijacije ambisa i tmina.  Oblači se tunikom crne i zatvoreno plave boje iz infracrvenog spektra. Lilit je strašan fornikator. Lilit je Anaelova mračna antiteza. Lilit i Anael jesu dva dela iz para filozofske suprotnosti: Anael je ljubav; Lilit je protiv-ljubav (fornikacija).
 

 
Lingam (Falus)
Muški seksualni organ, posuda koja sadrži prvobitnu sirovinu Velikog Dela.

 


 
Ljudska Mašina
Ljudska mašina Ima  7 centara: 2 superiorna i 5 inferiorna. Pokreće se pod impulsom znanih triju sila Prirode (Sv. Afirmacija, Sv. Negacija i Sv. Koncilijacija). Kosmičke radijacije i Višestruko Ja tajni su agenti koji stavljaju u pogon Humanu Mašinu. 
 
 
 
 

 
Logos
Logos- To je platonski Hristos; Verbum, Demiurg Arhitekt Univerzuma, Hristos, Jedini, Savršena Mnogostruka Jedinica.

 


 
Lucifer
Bafomet, Elifas Levi Lucifer – (Baphomet, Đavo)- To je tvorac svetlosti. Kao Metalna Duša Sperme,  čini Filozofski Kamen srednjovekovnih alhemičara. Ministar Solarnog Logosa. Simboliše seksualnu potenciju. Lucifer je poznat i kao solarni Chinoupes, Khristos Agathodaemon, Zmija geneze, Zmaj Mudrosti . Luci – Svetlost i Fer – Vatra. Đavo nije drugo nego refleksija unutrašnjeg Logosa u nama svima. To je grubi kamen kojeg treba da klešemo dok se ne pretvori u Savršeni Kockasti Kamen. To je Sotona u svojim najmračnijim i najcrnjim aspektima. Kada se Sotona pretvori u Savršeni Kockasti Kamen (putem "solve et coagula"), onda je Sotona- LUCIFER.
 
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z