Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
Nauka

Čista Nauka

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Čista Nauka

Čista Nauka jeste neposredno iskustvo, živo i realno.

Čista Nauka, viša je etika, to je analiza stavljena u službu Bića.

Samael Aun Weor

 

Gnoza i Moderna nauka

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Genetske modifikacije, akt protiv Prirode

„Ovo je vreme kada bi već trebalo da budu kosmički brodovi osposobljeni da putuju kroz beskonačnost, ali je ova stvar nemoguća, sve dok fizika ostaje ubuteljena u trodimenzionalnoj dogmi."

Samael Aun Weor

 

Gnoza o Big Bengu

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Big Bang, lažna hipoteza
"U stvarnosti ta teorija Big Benga zvuči kao priča za decu.
Dozvolite mi da vam kažem da famozni Big Beng nikad nije postojao, naučna je špekulacija kao i mnogo drugih."
 

Tajne Vasione i Čoveka

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 Tajne Vasione i Čoveka ...Okidanok (električni vihor) koji je donosio život iz ronda u rond, ponovo će ga sakupiti, ujedinjujući sve atome života našega sveta i vratiće ih znanom kabalističkom AIN SOPH-u. Tamo će život ostati u mirovanju dok traje, kako to mi gnostičari nazivamo, PRALAJA ili Kosmička noć.