Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Majorne misterije

Majorne misterije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Majorne mistwerije - Samael Aun Weor; Prevod: Vladislav Berar; lektura: Vlastimirka Čelar; korektor: Spomenka Križmanić
Realizacija biografije realnog života Velikih Inicijata oduvek je bila veoma visoka provokacija koju su preduzimali neki autori da bi stigli do tajnih skrivališta koja obavijaju život ovakvih bića.
Ipak, obično se događalo da ove namere često završavaju na terenu fantazije i dijalektičkih špekulacija koje iskrivljuju realnost i koje, umesto da je obogaćuju prema dijalektici čitaoca, u velikoj meri je osiromašuju, ostavljajući senku skepse oko nekih ezoteričkih tema.
Ako se ovo događalo onda kada se pokušavalo da se spozna nešto dublje o ljudima kao što su Pitagora, Konfučijus, Buda, Hermes Trismegistus, Paracelzijus itd, itd, itd, problematika se zaoštrava, čak i više, kada je reč o otkrivanju tajnog života Isusa iz Nazareta, Velikog Kabira, Rabina iz Galileje, koji je nazvan religijski – Spasitelj sveta.
Postoji bezbroj tomova koje su napisali autori sa sve četiri strane sveta u vezi sa stvarnim životom koji se odvijao na putu egzistencije onog koji se razapeo pre 2016 godina, za vreme imperijalnog Rima.
Nažalost, mnogi od ovih traktata, iako su realizovani sa dobrom namerom, upadaju u konflikt sa čvrstom stenom istorijskih dela i završavaju kao jednostavna mišljenja koja se organizuju oko toga šta je neko rekao ili sta kažu stare knjige (koje su često iskrivljene iz zlobnih interesa, kao što je slučaj hrišćanske Biblije).
Dodajmo na čitavu ovu panoramu, strašnu sliku koju je predstavila čovečanstvu Katolička Crkva u vezi sa najvećim čovekom, nazvanim Isus. Mnogi znaju da je počevši sa Prvim Nikejskim saborom, koji je bio održan godine 325, pa do sabora u Trentu iz 1545, Katolička Crkva postepeno iskvarila, u dogmatskoj formi, život Spasitelja, ostavljajući u nasleđe uškopljenu sliku onog revolucionarnog čoveka koji je u strašnoj drami sintetizovao Put intimne Autorealizacije našeg Bića.
Teolozi i egzegeti (stručni tumači) svih vremena oduvek su znali da je svaki od onih dvanaest apostola napisao svoje sopstveno jevanđelje, sakupljajući činjenice i reči Velikog Majstora na skupovima na kojima su zajedno sa njim učestvovali.
I takođe znaju teolozi, egzegeti i ozbiljni istraživači da se Katolička Crkva oduvek trudila da ih ne otkrije, a i mnoge druge rukopise, razlog zbog kog se danas nazivaju epitetom „apokrifna“ (tajna).
Ali, ako idemo dalje, takođe znamo da su pomenuta Jevanđelja i rukopisi, kao i svi autentični ezoterički i sveti traktati, napisani na simboličnom i kabalističkom jeziku, a to je razlog što ih današnji čovek ne bi razumeo čak iako bi ih držao u rukama.
Sve što smo rekli nas upozorava o teškoći sa kojom se suočavamo kada se želi da se stigne do izvora onih sakramentalnih činova koji su se dogodili onostrano vremenu i prostoru.
Realni ezoterizam nam govori o akaškim registrima kao memoriji čovečanstva i raspravlja o mogućnosti da u njih prodremo koristeći se dubokom koncentracijom, Ekstazom ili vrhovnim Samadiem, kao i sposobnostima kao što je autentična jasnovizija.
Neki istaknuti rođeni ezoteričari kao što je Rudolf Štajner, Edgar Kejs, među ostalim, uspeli su da se približe realnim činjenicama koje su stvarale život Supremnom Vođi Bele Lože (Isusu iz Nazareta), stižući da otkriju neobične istorijske događaje koji su zatim dozvolili ozbiljna objašnjenja u vezi sa mnogim opskurnim pasažima koji su obavijali dnevne događaje u vezi sa ovim veličanstvenim čovekom.
Ipak, pored svega toga, život Isusa Hrista nastavlja i dalje da bude prividno neprodorna misterija, neprobojna i, kao takva, nemoguće je da se dešifruje za većinu smrtnika.
Zapamtimo takođe da su se poslednjih godina pojavile potpuno apsurdne publikacije na raznim stranama u vezi sa metafizičkim životom Majstora nad Majstorima. Na sreću, za mlade ljubitelje Gnoze (viša spoznaja o čoveku, Kosmosu i Bogovima), danas se još jednom obelodanjuje poslovica koja kaže sledeće: „Ne postoje nemoguće stvari, nego nesposobni ljudi“.
Drugačije rečeno, ne može se prodreti u sfere nepoznatog ako se ne poseduje moćna alatka, koja se oduvek metafizički naziva svest.
Dragi prijatelju, da bi spoznali realnost koju obavijaju Velike misterije, potrebno je da se stigne do apsolutnog buđenja Svesti; a ovo je finalitet savremenih gnostičkih studija koje je razvio Avatar Vodolije i Buda Majtreja (Maitreya): Samael Aun Weor.
Zapravo, zahvaljujući onoj prosvetljenoj Svesti kojoj se uvek radovao Venerabilni Majstor Sinteze (Samael Aun Weor), bilo je moguće da bude uručen našem žednom čitaocu ovaj traktat koji časno nosi naziv: MAJORNE MISTERIJE.
Ovde nam autor po prvi put objašnjava, nakon više od 2000 godina, istinsku prirodu onog božanskog Rabina iz Galileje, koji je zauvek promenio tok istorije i čovečanstva. U ovom delu, istaknuti čitalac ima da se sladi prodirući u pravi smisao biblijskih pasaža koji nam govore o životu, patnjama, smrti i vaskrsenju Gospoda nad Gospodima…
Ovaj veličanstveni traktat ne otkriva nam samo realnu putanju onog koji je dao krv svoju kako bi zapečatio pakt između ljudi i Bogova; ali, isto tako, inicira nas u ezoteričke reperkusije koje treba da se dogode u unutrašnjosti svakog ljudskog stvorenja koje želi da bude u Kraljevstvu Svetlosti sa onima koji su, shvativši Hrističku Misteriju, ponaosob osvojili sopstvenu Hristifikaciju.
Zasluga Gnoze i, specijalno V.M. Samaela Aun Weora, sastoji se u tome da pokaže čitavom svetu tri transcendentalne stvari:
a) Hristos nije čovek, nego Kosmički princip.
b) Isus iz Nazareta je inkarnirao ovaj Princip i on se Hristifikovao.
c) Svaki muškarac i svaka žena su pozvani da dožive ovu misteriju, jer je ovo finalitet onoga što nazivamo ezoterički „Intimna Autorealizacija Bića“.
Metafizička preciznost sa kojom je V.M. Samael Aun Weor studirao život i delo Velikog Inicijata Isusa, čini od ovih stranica neprestanu opojnost za izučavaoca Misterija koje su sadržane u prvobitnom Hrišćanstvu.
Poznavati, na primer, tajni motiv zbog kog je sveta porodica bila primorana da beži u Egipat, za vreme kralja Iroda, jeste samo jedna među divnim epizodama koje su sadržane u ovom jedinstvenom delu. Prodiranje u atmosferu koja je okruživala Isusa za vreme Tajne Večere, kao i njena ezoterička značenja, jeste drugo grandiozno izlaganje koje se ističe na ovim zlatnim stranicama koje naš strpljivi čitalac ima sada u svojim rukama.
Ali, veoma dobro znamo da će dogmatični kultovi lansirati protivu nas čitavo svoje omalovažavajuće brbljanje, osuđujući nas da smo jeres i dodati hiljade drugih kvalifikacija. Znamo činjenicu da će materijalističke svinje lansirati protivu nas, gnostičara, sve svoje intelektualne pamflete…
Nas, ljubitelje Gnoze, interesuje samo jedna stvar: spoznati Istinu. Ovako je tvrdilo ovo veliko biće za koje je vezano prisutno delo: „Tražite Istinu i ona će vas osloboditi“.
Istina je nepoznata momenat za momentom, trenutak za trenutkom. Istina se nikada ne može preneti govorom, svako treba da je dozove, da je stvori i da je razvije. Istina, prijatelju čitaoče, jeste Biće. Biće je Biće i uzrok postojanja Bića treba da se traži u samom Biću…
LEGE, LABORA ET INVENIES
(Izučavaj, radi i naći ćeš)
CAVE NE CADAS
(Pazi da ne padneš)
V.M. Kwen Khan
 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Ezoterički traktat teurgije   Da, postoji Pakao... Da, postoji Đavo... Da, postoji Karma >