Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Nahemah (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Nahemah
(Nahemá) Tradicije kabalista govore da je Adam imao dve žene: Lilith i Nahemah. Infernalni svetovi su infraseksualni; njihovi stanovnici su podeljeni, jedni u Lilithovoj sferi  i drugi u Nahemahovoj. Nahemah je mati malefičnih lepota, strasti i adulteracije. Pokvarene Duše Lilitove nemaju nikakvih mogućnosti Spasenja. Nahemahove žrtve imaju još mogućnosti da izađu iz Ambisa.

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z