Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza

Osiris (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Osiris

OsirisBožanstvo koje se pojavljuje obavijeno koprenom ispod kojeg se primećuju samo ruke drže žezla moći, i koje nosi na svojoj glavi krunu Donjeg Egipta sa dva pera na njenim bokovima. Suveren je Onostranog Sveta, pred njim treba da se pojavi i položi račun svako ko napusti trodimenzionalni svet. Na početku je bio Bog vegetacije: umire kada su jače suše i oživi kada se razlivene vode povlače.  (Vidi Ra.) 

Legenda

Osiris, Isis, HorusOsiris zajedno sa svojom suprugom Isis, protagonisti su legende, koja iako ima puno varijanata, osnovna i u skraćenom obliku je sledeća: Osiris je vladao u bogatoj i rodnoj zemlji, dok je njegov brat Seth vladao u suvoj pustinji. Zbog zavisti koju je ovaj drugi osećao, organizovao je neki tajni ugovor protiv Osirisa i zajedno sa 72 zaverenika, uspeo je da ga prevari i ubije; iskomadano telo su bacili u Nil. Isis, doznavši nesreću, dobija pomoć od strane  Neftis i Thota, odlazi u potragu za delovima tela svog voljenog muža, po celoj zemlji, pa ih sve nađe, osim Phalusa. Uz pomoć Anubisa, Isis sastavlja telo Osirisa i balzamuje ga; zatim, pomoću magije, pretvorena u sokola, mašući krilima ispred Boga, učini da se pojavi «duh života» koji ga oživi. Osiris, da bi nagradio ljubav svoje žene, ne koristeći se seksualnim činom, oplođuje Isis, koja zatrudni i nosi Horusa (Aurus). Kada je Horus odrastao, diže se u  niz borbi protivu svoga strica Setha, kako bi osvetio ubistvo svoga oca Osirisa i kako bi povratio zauzeto kraljevstvo. Na kraju pobedi, a Seth unapredi žalbu pred visokim sudom Bogova koji, deleći pravdu, osude Setha da luta u Svetu Tmina, dok se Horusu prizna pravo da vlada u oba Egipta, Gornjem i Donjem. 

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z