Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


D
Ima 15 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Darma (Dharma)

DHARMA: Ono što obavezno primamo u zamenu za naša dobra dela, po Zakonu .

  
Deca
Inicijati su ezoterički nazvani deca. Irod je zapovedao vojnicima da pogube decu, incijate.
 

 
Delfin
Tradicije Hiperborejaca čine asocijaciju između Delfina i kulta svetlosti.

 

 

 
 
Dep ili Tep
Distrikt grada Pe-Wadjet, grčki Buto, grad u delti Nila. Zajedno sa Pe formirao je dve polovine Buto-a.

 


 
Devas
DEVAS- Elementali kreacije guvernirani su od strane Anđela, Bogova u paradisima Prirode ili od Devasa. Svi Devasi i Angeli guvernirani su od Jehove. To su savršeni ljudi, Solarni ljudi, Inicijati, Angeli dva puta Rođeni koji znaju da manipulišu zakone Prirode. Na primer, pod rukovodstvom Devasa Elementalnog Departmana Kedra, neofiti su podučavani da otvaraju unutrašnji ulaz Kičmene moždine da bi se mogla uzdizati Kundalini.
 

 
DEVATA

Bog ili Boginja; Božanstvo.

 


 
DEVI

Boginja ili Velika Boginja, supruga Šive (Shiva, Sveti Duh).

 


 
Dharana

Apsolutna koncentracija Pameti nad jednim predmetom ili Meditativnom temom sa apstrakcijom spoljašnjeg sveta ili čula.

 


 
Dian Čohan (Dhyan Chohan)
Dhyan Chohan - Devasi, Viši Bogovi, Planetarni Duhovi, Gospoda Svetlosti ili Plamena. Kosmokratori. To je onaj ko se oslobodio od svoja četiri grešna tela i funkcioniše samo sa Dijamantskom Dušom. Armija Glasa, itd.

 


 
Djed (Džed)
(Jed) Cilindričko stablo iz kog izlaze neki diskosi kao neki izdanci ubodeni u koru (u obliku pršljenova). To je prastari egipatski simbol i istog je značenja kao i hrišćanski krst. Koristio se kao simbol Osirisovog kičmenog stuba (Osa sveta) i čak i Osirisa. Najstarija ceremonija se sastoji u postavljanju u vertikalu položenog Djeda, koji simboliše Osirisovo Vaskrsenje, ili ono što bi u gnostičkom izražavanju bilo "uzdizanje stabla života unutar čoveka".

Svetkovanje koje se slavi u našim danima, kada se u proleće sadi stablo, nije ništa drugo već reminiscencija prastarih rituala svetkovine Heb-Sed; tada se podiže stablo Djed, simbolišući ponovno rađanje, ozelenjavanje povodom novog proleća, kako je simbolično obećavao osirijski mit.


 
Djedu (Džedu)(Jedú) Prestonica oblasti Athi, u Donjem Egiptu, severnije od Memphisa, u kom je posebno obožavan Osiris. (Vidi Djed.)

 


 
Duat
Onostrani ili podzemni svet Egipćana. Mrtvac treba da pređe u svom čamcu i na teškom putovanju, kroz mračne i opasne stropoštane krajeve, u toku dvanaest simboličnih sati, kako bi se na kraju preporodio, zajedno sa Bogom Ra, obojica pretvoreni u mlada bića, koji će potom sjajiti na nebu u obliku Boga Khepera.
 

 
Duplo Vatreno Jezero
«Vatreno Jezero» jeste vrelo jezero seksualnosti, alhemijska peć koja služi kao topionica grubih metala ili nepoželjnih Psihičkih agregata, i koja čini da se pojavi pitko Zlato (delovi unutrašnjeg Bića svake osobe). Moglo bi se dakle reći da se duplo Vatreno Jezero sastoji od igničkih (vatrenih) alhemijskih voda muškarca i žene, mudro kombinovanih u gnostičkoj Seksualnoj Magiji.
 

 
Duša
 “Psyche” ili “Nephesh” iz Biblije. To je Ansambl Sila, Moći, Vrlina, itd. koje pripadaju Biću. To je posrednik između duha i tela. Duša ima ultrasenzibilno telo i materijalno, sa kojim putuje kroz prostor. Telo Duše je Astralno telo.

 

 


 
Duše (Blizanačke)
Bliznjačka Duša – Budhi (Budi) nas ispunjava i vrlo tačno dopunjuje ono što nam nedostaje, ne samo fiziološki, već i psihosomatski i duševno; Dve Duše Blizanačke, Ljudska (Manas) i Božanska (Duhovna, Spiritualna) bile su odvojene u Svanuću Kreacije.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z