Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


M
Ima 21 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Maat(Eg.) – Dvorana Sudstva. Ime ove dvorane je Pravda i Istina.

 


 
Mag
U starim vremenima, Mag je bio Mudrac, Iluminata (Osvešćeni), onaj koji je poznavao Tajne Života i Smrti.
Uslovi da se postane Mag: znati ćutati, znati patiti, znati odustati i znati umreti (psihološki)
 

 
Maha-Asura

(Maha-Asura) Doslovno «veliki demon». U hinduskoj mitologiji Asurasi su demoni ili nečisti duhovi koji se bore protiv «Deva» ili Bogova. Sa gnostičke tačke gledišta, predstavlja  Lucifera pobunjenog protiv Boga.

 

 


 
MAHA-MANVANTARA

Veliki period kosmičke aktivnosti. Kosmički Dan. Ekvivalentan je sa 311.040.000.000.000 zemaljskih godina.

 


 
MahatmaVelika Duša.

 


 
Malchuth (Malkut)
Sefirot Malchuth, fizički svet, fizičko telo Sefirot Malchuth (Malkut) -To je fizičko telo, fizički svet. Vitalno telo je superiorni presek fizičkog tela.
 
 
 
 
 
 

 
MANEKENKE

– Agregati koji oličavaju konkretna psihološka stanja.


 
MantejaManteja - u starim misterijama iz Eleusisa znači Ekstaza.

 


 
Mantra
(Scr.) – To su određene fonetičke kombinacije ritmitčkih reči, mudro sastavljene, koje proizvode određene vibracije i ove stvaraju fizičke, duševne i duhovne efekte.
Na primer mantra: OOO... -razvija čakru srca (Anahata).
 

 
Marija Magdalena
 mm7.jpgŽena pokajana grešnica. Ona predstavlja sve supruge sveštenice iz sveta. Postala je Isusova neporočna učenica. Balsamovala je uljima Spasiteljevo telo pre raspeća. Marija Magdalena , nazvana je još i Kundry, Gundrigia, Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita i Venera.
 
 
 

 
Maya

Za Hinduse to je iluzoran svet, iluzorni mentalni oblici.

 


 
Merkur
  • Merkur To je ezoterična zlaćana planeta tajanstvenija od planete Venere.
  • Vesnik Bogova. U antičko vreme je bio smatran kao najelokventiji i najmudriji među bogovima. Poznat je kao Hermes-Anubis, Agathodaemon, Hermes Astrološki, Thot, TAT, Ad-Ad, Adam Kadmon, Enoch. U grčkoj mitologiji imao je krila kao simbol da pomaže Hristosu na njegovom nebeskom putu.
  •  Merkur mudraca ili Merkur tajne filozofije (Filozofalni Merkur) – Seksualna energija jeste entitet semena. Ens-seminis starih alhemičara. Sakralna sperma. Grubi merkur. Metalna Duša sperme, stvaralačka energija Trećeg Logosa. To je Duh alhemije. Uzdržana (ukočena) želja izvršiće transmutaciju Sakralne sperme u Energiju i ova Energija je Merkur. Ovaj seksualni merkur je ključ svih moći. To je duhovna tečnost. Jaka voda, vatrena voda, voda koja ne kvasi. Od transmutacije Sakralne sperme proizilazi Merkur. Prepuno ga je u krvi, moždini, tečnostima tela, kostima, mišićima, itd. Ova je najača i najsuptilnija energija koja se proizvodi, normalno, u ljudskom organizmu. To je materija Velikog Dela. Sa njom se elaboriše Crveni i Beli eliiksir. Merkur je nevidljiv za fizičko oko, ali je vidljiv za čulo psihološkog samo-opažanja...
Suvi Merkur – Sastoji se od svih psihičkih agregata (Ja-ova).
Univerzalni Merkur – Kosmokratori su radili sa univerzalnim merkurom u "Kiklopskoj topionici" (Seksualna magija) na početku Mahamanvantare.
Merkura  2 – Sastoje se od dva pola života: muški oblici i ženski oblici, Eternalno Muško i Eternalno Žensko, Otac koji je u tajnosti i Majka Božanska. Potrebna su ova dva pola ili Merkura da bi se stvorio Kamen (Mudrosti).
 

 
Merkurov Kaduceus
Merkurov Kaduceus (Gr.) – Mitološki pesnici i Grci prihvatili su od Egipćana ideju Merkurovog Kaduceusa. Simbolizuje Merkur Tajne Filozofije (Filozofalni Merkur). Palica simbolizuje kičmenu moždinu i dve zmije uvijene na štapu (u obliku 8) pokazuju kanale Ida i Pingala. Kada zmija stiže do srca (u toku inicijacije), dobijaju se Vatrena Krila, a to su krila Merkurovog Kaduceusa.
 

 
Mert
«Ljubiteljka tišine (tišine)», to je Isis ili Hathor, kao Boginja Averna (Pakla). Predstavljena je u obliku žene sa diskusom i rogovima na svojoj glavi.

 

 

 


 
Mestha ili Amset
Jedan od četiri Horusovih (Aurusovih) sinova koji je kao takav, pomagao i štitio Osirisa, i ekstenziom, mrtvaca i njegove iznutrice. Posuda kanop, čiji je poklopac u obliku ljudske glave, relacioniran je sa Mestha-om; ova sakralna posuda sadrži jetru onoga ko je napustio trodimenzionalni svet.
 

 
Mitra
 Mithra. U persijskoj mitologiji, vrhovni divinitet koji meri duše umrlih u Onostranom svetu. Mitrin se kult upražnjavao u pećinama (mitričkim). Mitra je bio obožavan kao pobednik nad tminama  i bio je kasnije identifikovan kao Bog Sunca (Sol invictus). Inicijati u Kultu Mitre morali su da prođu kroz sedam stupnjeva, osvojajući besmrtnost zahvaljujući žrtvovanju bika. Njegovo glavno svetkovanje određavalo se 25. decembra (zimski solsticij-  kratkodnevnica). Bio je najveći rival hrišćanstva u prvim vekovima, i imao je zajedničko sa ovim neke obrede kao što su Krštenje i Tajna večera.
 

 
Moći Vatre- Stepeni Stepeni Moći Vatre- Devi Kundalinine zmije, 7 Braće Fohata.

 


 
Moloch ili Moloc
(Molóc) Zlokobno "Božanstvo", obožavano od strane semitske rase. Antičko predanje govori da je bio predstavljen gvozdenom statuom u obliku bika; govori se da je bio usijavan do crvenila i tada se u nj ubacivalo mnogo dece. Živi u atomskim paklovima prirode, a V.M.Samael ga opisuje sa arapskim crnomanjastim likom, velikim očima, crnim i prodornim, gustim obrvama, čvrstim i debelim usnam i pravim nosom. Koristi sandale, oblači se u, kao krv crvenu, tuniku i glavu pkriva orijentalnim turbanom.
 

 
Mozak
 Mozak je najveći deo encefala. On ima funkciju da elaboriše mišljenja (od misliti), ali nije mišljenje. To je instrument mentalnog tela. Receptivni je centar, prima poruke od pameti (mentalno telo, mental). Mozak NE misli. Pamet (um) misli.
 
 

 
Mozak, 3
 Postoje organizmi unicerebrati, koji su osposobljeni sa jednim mozgom: mekušci, insekti, itd. I organizmi bicerebrati, sa dva mozga: soko, konj, mačka, itd. I  organizmi tricerebrati, ova tri mozga postoje samo kod intelektualne životinje (pogrešno nazvane čovek); preko ovih se izražavaju sledeće tri sile: Intelektualna, Emocionalna i Motorna.
 

 
Mutus Liber
mutusanima.gif Mutus Liber (lat)-  Sadrži otkrića nad najcenjenijom knjigom u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara. MUTUS LIBER (Nêma knjiga) bila je realizovana od strane alhemičara zvanog Jakobo Sulat. Dotična knjiga, na početku, sadrži petnaest planši ili alhemijskih gravura, bez ikakvih napisanih objašnjenja. Interpretacija gravuira je urađena u Knjizi Oskara Uskategia "Govori Mutus Liber" , u skladu sa doktrinom koju je predavao Majstor Samael Aun Weor, jedini Patrijarh savremenog Gnostičkog pokreta i najviši otkrivač ključeva koji pokazuju put prema unutrašnjem preporodu. Ove gnostičke postavke otvaraju oči svima onima koji žele da se napajaju direktnom SPOZNAJOM.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z