Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


I
Ima 12 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Ibis Toth
hermes thot.jpgPlaton je informisao prilikom svoje posete u Egiptu: u Egiptu, Bog Toth je u asocijaciji sa pticom ibis (Ibis Toth - egipatski Bog Toth, sa Ibisovom glavom predstavlja sakralnog skribeta bogova.); Toth je promovisao brojeve, geometriju, računanja, astronomiju, literaturu i šah...

 

 
 
Ili, Ili, ...
 Ili, Ili, Lama Savah Tani – Svečane reči koje je Veliki Kabir Isus Hristos izgovorio na Golgoti. To su majanske reči i znače: “Upadam u predzorje Tvoga prisustva”. Isus je učio jezik maja u Tibetu. Jezik maja-naga tibetanski ima istu azbuku. U Tibetu, jezik maja poznat je kao naga.
 
 
 

 
IluminacijaOsvetljenje, osvešćenje- vidi Ekstaza.

 


 
Imaginacija
Svesna imaginacija(ili svesna imaginacija) – To je prvi stepen Inicijacije; Razvijanjem ovog  fakulteta možemo se setiti prošlih života i proveriti gnostičke postulate. To je baš Ultravidovitost (Vidovnjaštvo). To je Translucidnost Duše. Radi dobijanja imaginacije potrebno je da koncentrišemo um na samo jednu stvar. Da bi dostigli imaginativnu spoznaju potrebno je da naučimo da se koncentrišemo i da znamo da meditiramo. U imaginaciji se reflektuje nebo, Misterije Života i Smrti, Biće (Božanstvo), Realnost i za mudraca, imaginirati znači videti.

Postoji mehanička imaginacija (fantazija) i Svesna imaginacija (ultravidovitost)


 
Imhotep
 ImhotepImhotep (Gospodar Nauka) je bio lekar, arhitekta i glavni savetnik kralja Zosera (pribl. 3150 pre Hr). Predanje potvrđuje da je Imhotep postavio osnove školi za arhitekturu, podigao je najstariji egipatski spomenik koji se sačuvao do današnjih dana, piramida u obliku stepenica iz Sakkaraha.
Imhotep je bio inicijator nauke balsamovanja mrtvih, sa ciljem da im se sačuva telo tokom vekova.
U našim vremenima je bila otkrivena najstarija rasprava o hirurgiji i ova je u vezi sa papirusom Smith, na kom se opisuju razne vrste hirurških zahvata i smatra se da ovi predstavljaju kompilaciju hirurških procedura obavljenih od strane Imhotepa.
 

 
Infinitum (Beskonačnost)Sveta osmica (8), sakralni simbol koji se, po inicijatima, nalazi u srcu Zemlje, u obliku 8 postavljeno horizontalno:

 


 
INRI
I.N.R.I.Mantrička reč koja se dešifruje ovako: „IGNI NATURA RENOVATUR INTEGRAM” tj. Vatra neprestano obnavlja Prirodu.
 
 
 

 
Intelekt
Dolazi od latinskih reči „Inter” i „Lectum” lektira, knjiga ili informacija dobijenih preko čula itd. To je jedna od najgrubijih sposobnosti Bića. Intelekt treba biti stavljen u slujbu Bića. Mistik bez intelekta nije uspešan zbog manjka intelektualne kulture.
Postoje dve vrste intelekta: senzualni i svesni (dat od Bića).
 

 
Intelektualna životinja
 Intelektualna životinja – pogrešno nazvana čovek, ima senzacije, percepcije i koncepte. Da bi se izdvojio iz stanja intelektualne životinje, treba stvoriti Solarna Tela. Intelektualna životinja ima fizičko telo, vitalno telo, lažni personalitet i pet neuravnoteženih cilindara (ljudske mašine).
 

 
Iod-He-Vau-He
(Jod-He-Vaf-He) To je neizrečen verbum mudraca aleksandrijske škole, božanski tetragramaton (četiri znaka) hebrejskih kabalista; ukrštavanje dvaju principa (phallus-a vertikalnog i cteis-e (yoni) horizontalne) koji formiraju Sveto Četiri (Jehovah biblijski). To su 4 slova Večitog. Iod (muškarac), He (žena), Vau (vatra) He (voda).

 


 
Isis
IsisĆerka Geb-a i Nut, sestra Setha, Neftise i Osirisa, i takođe i supruga ovoga poslednjeg. Kada je Osiris bio ubijen, raskomadan i bačen u Nil, od strane brata Setha, Isis ga ponovo sastavlja, balsamuje i, posle niza magičnih rituala, daje mu «dah života», oživevši ga. (Vidi Osiris: Legenda.) Bila je od najznačajnijih Boginja egipatskog panteona, predstavljena kao žena na tronu na čijoj su glavi dva roga u obliku lire i sunčev diskos među njima. U Donjem Kraljevstvu, asimilacijom sa drugim Boginjama pretvara se u Veliku Univerzalnu Majku, a njen kult se širi po celom Sredozemlju: u Grčkoj kao Demetra, u Rimu kao Junona, itd.
 

 
Istina
Istina može biti poznata samo Direktnim Iskustvom. Pamet ne može nikada da stvori Istinu; kada se Pamet nalazi u tišini, k nama dolazi Istina.
Istinu su inkorporirali: Isus, Krishna, Fu-Hi, Quetzalcoatl, Mohamed, Lao-Tse, Buda, itd.
 
 
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z