Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Gnostička antropologija
Gnostička antropologija

POPOL VUH (Knjiga sa savetima)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Popol Vuh, «knjiga sa savetima», jeste dragulj majanske literature, gde su izložene izvanredne mističke, filozofske, umetničke i duboko naučne vrednosti. 

 

Sfinks (Sfinga) – Atlantiđansko poreklo

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Poreklo Sfinge-Atlantida
"Postoji sjajni Atlantiđanski univerzitet: Želim se eksplicitno odnositi na DRUŠTVO AKALDANA, pravi Univerzitet Mudrih..." 
 

Atlas ili Atlanteotl?

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnostička Antropologija - Atlas

Treba da znamo da ceo gnostički sistem sadrži elemente grčke, orijentalno-persijske, palestinske, egipatske, indijske, itd, i ne treba da ignorišemo primetljive gnostičke principe u religijskim kultovima Nahua, Tolteka, Asteka, Maja  i Inka...

 

O Atlantidi

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 Atlantida

Sa druge strane Herkulovih kolona, u Atlanskom okeanu, postojao je ogroman kontinent kojeg su sačinjavala sedam velikih ostrava, namenjeni božanskoj mudrosti, po imenu OLISIS  ili ATLANTIDA.

 

O Lemuriji

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
Durer, Adam i Eva Ova rasa, na svom početku, bila je androginska i imala je izvanredne moći. Znali su kako da oslobode oluje, uragane, zemljotrese ili da obuzdaju bes ovih elemenata.
 

Prve rase

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
Prve rase: Hiperborejci i Protoplazmati
Tela Hiperborejaca bila su polufizička, polueterička...  Ponekad se prikazivali vidljivim u fizičkom svetu, a ponekad su nestajali vrativši se u eterički svet.

Ova je rasa bila prvi kontakt čovečanstva sa materijom. Protoplazmati duguju ime činjenici da je njihov kontakt sa fizičkim svetom ili materijom bio u vidu protoplazme.

 

Asteški kalendar – Solarni kamen

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnostička Antropologija- Asteški kalendar

U asteškom i majanskom kosmogonskom sistemu  bila je usvojena ideja da su četiri različita sveta postojala pre sadašnjeg, zvana Četiri Sunca... Ova je informacija očigledna na Astečkom kalendaru. 

 

Stvarnost Agarthe

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 Melchizedek-Melkizedek Da li je istina da postoji čitav narod koji živi u unutrašnjosti naše planete i da su to ljudi sa Atlantide kojima rukovodi Kralj Salema, onaj koga Sveta Pisma nazivaju Melkisedek...