Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Gnostička Mudrost
Gnostička Mudrost

Albert Ajnštajn o KRIZI

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
albert einstein.jpg

 „Nemojmo zahtevati da se stvari menjaju, ako sve vreme činimo iste stvari.“

Albert Ajnštajn

 

Mudrost Zen

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Zen mudrost
I niko ne sipa novo vino u mehove stare; inače novo vino prodre mehove, i vino se prolije, i mehovi propadnu; nego novo vino u nove mehove sipati treba. Marko, gl.2.
 

Deset Zapovesti NOVE ERE

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 10_zapovesti.jpg   Onaj koji želi da umre u Bogu, treba da postavi u praksu Deset Zapovesti Nove Ere Vodolije...
 

Ahimsa – Nenasilje

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Ahimsa – Nenasilje
AHIMSA je suprotnost egoizmu. AHIMSA je altruizam i apsolutna ljubav. AHIMSA predstavlja pravedno delovanje.
 

Gnostička molitva

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnostička molitva
O, Ti, Sunčevi Logose, Hriste u supstanci i u Svesti,
moćni živote s kojim sve napreduje, dođi k meni... 

 

Karl Sejgan – Bledo-plava tačka

Štampaj E-pošta
Autor Carl Sagan   
Karl Sagan, Bledo-plava tačka

"Bledo-plava tačka" je fotografija Zemlje koju je napravio Voyager 1, 14. februara 1990. godine sa granice Sunčevog sistema, nazvana po knjizi Karla Sejgana (Carl Sagan). Zemlja je na slici veličine jednog piksela.

  "Sa ovog udaljenog  mesta posmatranja, Zemlja možda izgleda beznačajna. Ali za nas je drugačije. Pogledajte ponovo tu tačku. To je ovde. To je naš dom. To smo mi..."

Karl Sejgan-Bleda Plava tačka

 

O, ISIS, Majko Kosmosa...

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
isis-hathor.jpg
O, Nut, Ti, večiti Seitet neba...
Isis, čiji veo nijedan smrtnik podigao nije. 
 

Bog Otac, Bog Majka, Bog Mudrost

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui Q.   

Njegovo je ime Tetragrammaton, Om je njegova manifesgtacija, Agla je njegova volja i Eiege je njegova molitva. Ne traži više od ovoga, jer se ostalo nalazi u akciji... 
 

Da li postoji Bog?

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Da li postoji Bog? Capela Sixtina- Stvaranje Adama

Univerzitetski profesor je isprovocirao svoje studente sledećim pitanjem:

„Da li je Bog stvorio sve što postoji?”...

 

Sedam hermetičkih principa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Sedam hermetičkih principa Hermes Trismegistos, smatran kao Otac modernog okultizma, sintetizirao je Mudrost u 7 Hermetičkih Principa, a ovi su ključevi okultizma i svih pojava. Evo sledećih principa: Pamet, Korespondencija, Vibracija, Polaritet, Ritam, Uzrok i Posledica, Generacija (Rađanje).
 

Hermesova Smaragdna Tablica

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Hermes Mercurius (Merkurijus) Trismegistos, Smaragdna Tabula
 «Hermes Tri puta Veliki». Ime velikog egipatskog Autorealiziranog Majstora, povezano je sa kultom Boga Thota. Bio je poznat  Hermes Trismegistus, kao Tri puta Veliki Bog Ibis Thot.
 

Sve prolazi, prolazi sve...

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui.   
  Óscar Uzcategui, Sećanje tebanskog sveštenika, Sve prolazi

Za malobrojne..., za one koji znaju da... sve prolazi...

 

Viktor Igo: Muškarac i Žena

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Viktor Igo (1802-1885)
Sledećí stihovi velikog Inicijata i humaniste Viktora Igoa, pozivaju na put Savršenog braka.
"Neka ljubav bude Blagoslovena. Neka  bića, koja se obožavaju, budu Blagoslovena."
Samael Aun Weor 
 

Unutrašnja Bitka

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Sv. Đorđe ubija Aždaju


Bez pogovora, u unutrašnjosti svakog od nas žive vrlo mnogo različitih osoba, neke bolje, neke gore... Sve dok neki subjekat nastavlja da sebe smatra kao da je Jedan, jasno je da je svaka unutrašnja promena više nego nemoguća.

Samael Aun Weor

 

Stara indijska legenda

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Stara indijska legenda
U Esenciji se nalazi Religija, BUDDHA, Mudrost, čestice bola Očevog koji se nalazi na Nebesima i svi podaci koji su nam potrebni radi INTIMNE AUTO-REALIZACIJE BIĆA.
 

Arapska poslovica

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arapska poslovica
Čovek živi u ignoranciji, čini Boga odgovornim za svoje nesreće, zaboravljajući da svaki dobija ono što zaslužuje i da je čovek sin (proizvod) svog dela...
Samael Aun Weor
 

Sve Prolazi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

"Sve Prolazi"- izvod iz XXIV-og Poglavlja dela "Sećanja tebanskog sveštenika" od Oscara Uzkategui-a

Uredio je Vasile Pleša.

 

Deset vrlinskih akcija Tibetanskog Budizma

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Cele zece acţiuni virtuoase ale Budismului Tibetan

Vrlinske akcije biće ako se otarasimo deset negativnih akcija i, istovremeno, praktikujemo njihovu suprotnost...

 

Mudre reči Majke Tereze

Štampaj E-pošta
Autor Administrator   
Majka Tereza iz Kalkute

Radost je molitva. Radost je snaga. Radost je mreža kojom hvataš duše.

Nije vredno ono što radiš, već koliko ljubavi ulažeš u ono što radiš.

Мајка Теrеzа, čаsnа sеstrа i misionar (1910-1997)
 

Molitva američkog indjanca

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Molitva američkog indjanca

O Veliki Spirituse, čiji se glas čuje u vetrovom dahu, a ovaj dah celome svetu život daje, SASLUŠAJ ME!