Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
 
VOPUS | Gnoza

Prve rase

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
P.: A ovi Lemurci o kojima mi govorite, odakle dolaze?

O.: Lemurci proizilaze iz predhodne rase nazvana HIPERBOREJCI. Hiperborejci su bili na severu našeg sveta, tj., između Severnog pola i Ekvatora. Oni, Hiperborejci,  nisu još posedovali ćelijska tela. Tela Hiperborejaca bila su polufizička, polueterička ili bolje rečeno bila su kao neki gas. Ponekad se prikazivali vidljivim u fizičkom svetu, a ponekad su nestajali vrativši se u eterički svet. U vremenima Hiperborejaca, čovečanstvo je takođe bilo androginsko. Hiperborejci su imali takođe velike božanske moći, kao što su ultravidovitost, ultrasluh, telepatija, mogli su da pokrenu ona četiri elementa Prirode ili da ih ukrote i posedovali su vrlo visoka božanska učenja. Neverovatno, Hiperboreici su stigli da se bore međusobno, iako životinjski ego, kao takav, nije postojao u njihovoj prirodi.

P.: Ali, ovo ne može biti, kako to da su se međusobno borila anđelska stvorenja ako nisu imali ego?

O.: Prijatelju, dozvoli mi da kažem da je već unutar familije  hiperborejaca dolazilo seme onoga što će u buduće biti Ego. Odnosićemo se sad na nešto što se u hinduskim tekstovima zovu Gune. Prevod ovog termina je: karakteristike kosmičke materije. Ima tri vrste guna: guna Rayas (Rajas), guna Tamás i guna Sátva. Pre nego da život izađe iz Apstraktnog apsolutnog prostora, o kojem govori hebrejska Kabala, drgačije rečeno, pre nego da život napusti AIN SOPH, ove karakteristike materije su bile u potpunoj ravnoteži. Guna Rayás predstavlja akciju (neka se razume akcija BIĆA), guna Tamás predstavlja non-akciju (takođe, da se razume non-akcija BIĆA) a guna Sátva predstavlja ravnotežu između Rayasične i Tamasične. Onda kada život napušta AIN SOPH i dolazi prema materiji, tada, što se više udaljavamo od AIN SOPH-a, postepeno izlaze iz ravnoteže ove karakteristike materije ili gune, o kojima smo ranije govorili, a Rayasična guna će se pretvoriti u lično delovanje (akciju) Duše, sa voljom koja ne sluša uvek Oca, Tamasična guna se pretvara u lenjost, tj. u nesaradnju sa planovima Bića i Satvična guna ostaće poremećena i tako se gubi ravnoteža.

P.: Ima li kakve veze ovaj izraz Satva sa budističkim izrazom bodhisattva?


O.: To je istina, prijatelju. Pravi bodhisattva, u pravom značenju termina, to je neko sa sto posto probuđenom Savešću i koji vodi računa samo o volji svog Realnog unutrašnjeg BIĆA. To je neko vrlo uravnotežen, koji zna da dejstvuje kada treba da dejstvuje i da se uzdržava kada je potrebno da se uzdržava.

P.: Kako se razmnožavali Hiperborejci?


O.: Preko sistema pupčenja. Da li ste videli kako se razmnožavaju korali? Dakle, kod Hiperborejaca se događalo slično. Malo po malo, na jednom Hiperborejcu pupčao je drugi, sve do momenta odvajanja od svog roditelja. Razgovaramo sada, poštovani prijatelju, o onome što se dogodilo pre više miliona godina, kada se život spuštao u materiju na našoj planeti.  Beskonačni Prostor

P.: Postoji li kakav tekst koji nam govori o onome što se dogodilo sa Hiperborejcima?

O.: Tekst kao takav ne, ali postoji veoma poznati bazaltni monolit, koji se nalazi u Muzeju antropologije i istorije u prestonici Meksičke Republike, tj. u Federalnom Distriktu. Tamo se nalazi Asteški kalendar koji sadrži istoriju svih pet rasa koje su već postojale u našem svetu. I svaka rasa ima svoje ime koje je u vezi sa nekim božanstvom ili nekim simbolom. Odnoseći se na Hiperborejce, oni su ovu rasu nazivali Sinovi drugog Sunca (druga kosmogonska etapa, druga rasa) i dali su joj ime  Ehécatl Tonatiuh (Sunce Vetrova). Asteci su kazivali da u tim vremenima ljudi su bili poslušni Bogovima, ali su se jednog dana međusobno borili i Bogovi su ih kaznili uraganima koji su opustošili Hiperborejski kontinent. Zanimljivo je da doznajemo da je reč uragan asteškog porekla ili nahuaškog i takođe postoji u starom jeziku Majaša, asteškim susedima. Bog vetra ili uragana bio je Ehekatl (Ehécatl) i ovo je božanstvo bilo to koje je primenilo kaznu Hiperborejcima. Nesumnjivo, da su preživeli Hiperborejci formirali kasnije rasu Lemuraca, o kojima smo već govorili. Mnoge legende postavljaju Avalon, ostrva Ase, po irskoj tradiciji i po Arturijanskoj tradiciji, na hiperborejskom kontinentu. Ovo je ostrvo Thule, o kom govore vikinške tradicije severnjaka itd., itd., itd.

P.: Kakvo mišljenje ima Gnoza o runskom pismu?

O.: Nordiske Rune su starije od hebrejske azbuke. Nordiske Rune su bile date čovečanstvu od strane arhangela Urijela, vodiča lemurijskog ljudstva. Ali, hiperborejci su ih već predosećali. Nordiske Rune, pored toga što su ancestralna (od vajkada) azbuka, magični su simboli koji, takođe, uključuju duhovne vežbe i ove mogu pomoći našem intimnom razvoju.

P.: Da li poznaje Gnoza te Runske vežbe?

O.: Poznaje ih i to vrlo duboko. Mi predajemo ove vežbe našim studentima u okviru studija višeg stupnja.

P.: Da idemo dalje, možete mi reći odakle potiču hiperborejci?

O.: Sa velikim zadovoljstvom, Sa velikim zadovoljstvom. Hiperborejci su bili potomci njihovih predaka, PROTOPLAZMATA. Ova je rasa bila prvi kontakt čovečanstva sa materijom. Protoplazmati duguju ime činjenici da je njihov kontakt sa fizičkim svetom ili materijom bio u vidu protoplazme. Zahvaljujući ovome, kada protoplazmati ulaze unutar protoplazme mogu da se povećaju i zauzmu visok stas ili da se umanjuju, ako bi kontraktirali protoplazmu. Oni, protoplazmati, takođe su bili androginsko i božansko čovečanstvo, obdareno sa strašnim moćima nad svim elementima. Asteci, u njihovom Sunčanom točku ili Asteškom kalendaru, govore o protoplazmatima kao o Sinovima prvog Sunca (prva rasa, prva kosmogonska etapa) sa nazivom Ocelotl-Tonatiuh (Sunce Jaguara). Ocelotl je centralno-američki  jaguar i ova je životinja bila simbol božanstva.  I asteške tradicije kažu da je ova prva rasa bila prožderana od jaguara ili centralno-američkih tigrova. Nesumnjivo da ovo treba tumačiti simbolički i želi se reći da su bili prožderani od božanstva, jer je bila rasa koja nije pala u nikakvu degeneraciju. Ovo je, prijatelju, istorija našeg čovečanstva i njegovih pet rasa, koje su ga sačinjavale, ispričana u glavnim crtama. Vidite vi da ovde nije umešana nikakva famozna karika koja da nedostaje o kojoj govore istaknuti ignoranti i sav taj njihov pseudonaučni žargon. Evidentno je da će školovani ignoranti materijalističke antropologije navaliti na nas rečima da fantaziramo, da smo apsurdni, itd., itd., itd., ali to nas nimalo ne zanima.

P.: Imate vi, gnostičari, kakve informacije o tome kakva će biti šesta velika rasa?

O.:Stvarno, prijatelju, svu informaciju što se tiče velike šeste rase trebamo tražiti u onome što se ezoteriški zove Akaški registri (zapisi). Tamo je sadržana istorija našeg sveta, prava istorija o onome što se dogodilo od originacije čoveka do današnjih dana i šta će slediti posle nestanka sadašnje naše rase. Ono što možemo predviditi je da će sledeća šesta velika rasa biti srednjeg stasa, a njihova koža će imati boju cimeta. U toj epohi, sadašnji  Polovi biće na Ekvatoru našeg sveta i obrnuto, Ekvator će biti pretvoren u polove.

P.: A kako bi ja mogao imati pristup u tim Akaškim registrima o kojima mi vi govorite?


O.: Budeći vašu Svest. Kada će te vi probuditi vašu Svest, moći će te da se krećete u astralnom svetu i da posetite Akaške registre. Ovi Akaški zapisi izgledaju kao neki veliki bioskopi u kojem možete videti sve vaše prošle živote ili istoriju našeg sveta na ogromnim platnima. I što je najneverovatnije, ako vi vidite tamo nešto što je povezano za vašu budućnost, kasnije u fizičkom svetu, završiti će te potvrdivši ovu stvar. Ovo je slično kao kada neka osoba sanja sa nekim ili nečim, pa na kraju se taj san ispunjava ovde, u ovom materijalnom svetu.

Kako je divna ova stvar o Akaškim zapisima…

Óscar Uscategui. Gnostička Ontologija, Glava XXI (odlomak) 
Gnoza, Samael Aun weor, Nag Hammadi
AddThis Social Bookmark Button
 
< O Lemuriji   Asteški kalendar – Solarni kamen >