Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

Orgazam ili spazma (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Orgazam ili spazma
To je pojava kada muškarac ili žena gube Božanske Sile Trećeg Logosa (Svetog Duha). Kada muškarac ili žena prospu Ens Seminis (sakralno seme), sabiru se milioni demonskih atoma iz podzemnih svetova, koji zaraze  Brahmanski kordon i udube nas u sopstvene atomske paklove.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z