Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Revolucija Svesti arrow Alhemijsko rađanje

Alhemijsko rađanje

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Novo-rođenče(Tri faktora za Revoluciju savesti)
Ono što nas zanima jeste: Kristalizacija svih duhovnih principa u našoj unutrašnjosti. OVDE I SADA!

Samael Aun Weor. "Didaktika Samospoznaje"

Sa strpljenjem ćete posedovati duše

Luka 21:19

 

Sinteza Gnostičkog učenja se nalazi u Tri faktora revolucije svesti:

 

Sa sigurnošću cemo reći, čovek je još nekompletno biće.

Čovek još nije čovek, jeste samo intelektualna životinja. Stvarno, za istinu, čovek ima unutar svoje esencije psihički material, materijal za dušu, ali još nema dušu. 

Običan čovek nema DUŠU, bolje rečeno još nije čovek, nema ni dušu.

DUŠA može biti stvorena sa akumulacijom najsubtilnije energije koju proizvodi organizam i kristalizacijom ove sa ulaganjem najviših napora, da bi postala samosvesna u ukupnom i definitivnom obliku. Nažalost, intelektualna životinja zvana čovek, nespretno rasipa energije preko  želja, straha, ljutnji, zavisti, poroka, ljubomore, itd.

Hitno je da stvorimo svesnu volju, neophodno je da povinujemo sve naše misli i naša dejstva UNUTRAŠNJEM SUDU. Samo tako možemo stvoriti ono što se zove DUŠA. Imamo potrebe da se duboko samopoznajemo da bi smo stvorili DUŠU.

Kаducеus Mercura (Tri faktora za Revoluciju savesti)

Materijale za radnju imamo u čovečijem organizmu i ako stvorimo viša egzistencijalna tela Bića, uspećemo, ustvari, da se oslobodimo od svih kosmosa kako bi na kraju ušli u nedra Apsolutnosti, Nemanifestujućeg, u Sat.

Znamo da astralno telo (ne brkati ga sa lunarnim) pod vladavinom 24 zakona, i da je fizičko telo pod vladavinom 48 zakona.

Ako stvorimo astralno telo jasno je da se oslobađamo i preobražavamo se u stanovnike sveta sa 24 zakona.

Ako stvorimo mentalno telo (telo uma), oslobađamo se od sveta sa 24 zakona i ulazimo u svetu sa svojih 12 zakona; podsetimo se da je mentalno telo pod vladavinom 12 zakona.

Ako stvorimo kauzalno telo ili  telo svesne volje, ulazimo u svet sa 6 zakona i pretvaramo se u stanovnike tog sveta, zato što je telo svesne volje(kauzalno) pod nadzorom 6 zakona.

Rad sa Maithunom i disolucijom Ego-a, plus žrtvovanje radi čovečanstva, dozvoljavaju nam da stvaramo nove vrednosti unutar nas samih kako bi se oslobodili sveta sa 6 zakona i da prođemo sa one strane Ajokosmosa şi Protokosmosa.

Potrebno je da svi gnostički studenti razumeju da samo stvarajući viša egzistencijalna tela Bića, proslavljajući smrt EGO-A i Božića u srcu, moći ćemo zaraditi krajnju slobodu.

Konstitucija intelektualne životinje pogrešno zvane čovek, sledeća je:

  1. fizičko telo
  2. vitalno telo
  3. lunarno telo želja
  4. lunarno mentalno telo
  5. pluralističko Ja (Ego)
  6. Budata (Buddhata)

Stvarajući solarna tela, oslobađamo se lunarnih uticaja.

Lunarna tela nas drže u svetu sa 48 zakona, dolina tuge.

Jeste za žaljenje da teozofski, tzv. pseudo-ružokrstaši ili rozenkrojceri, itd. nisu bili u stanju da razumeju da su unutrašnja tela sadašnjeg ljudskog bića lunarna, a koja ćemo trebati dezintegrisati posle stvaranja solarnih tela.

Inicijat koji poseduje Fizičko, Astralno, Mentalno i Kauzalno telo, prima iz ovog razloga Duhovne principe i konvertira se u Pravog (Istinitog) Čoveka. Posedovati ova tela je obavezujuće da bi dobili Duhovne Principe i da se preobrazimo u Realnog Čoveka. 


Samael Aun Weor. Razna dela

Rađanje - Kundalini (Tri faktora Revolucije Savesti) Buda Maitreya na lotusu (Tri faktora Revolucije Savesti)

Naşterea Alchimică, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Mračni Ego   Požrtvovanje radi Čovečanstva >