Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Samadi (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Samadi
 Samadhi (Scr.) – Ekstaza, Satori, Iluminacija, Osvešćenje. U trajanju Samadija, Esencija, Buddhata (Budata) oslobađa se od personaliteta i tada se sjedinjuje sa Bićem i eksperimentiše Realnost, Iluminatorni Vakuum. Mističko porobljavanje. Optimalno i duboko stanje radi meditacije. Uvek se pojavljuje u vrlo retkim pulsacijama, ali u Maha Samadhi pulsacije nestaju. 7 klasa: etirički, astralni, mentalni, kauzalni, svesni, intimni, hristički. Poslednji je za Velike Majstore.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z