Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Velike ličnosti Univerzalne Gnoze
Velike ličnosti Univerzalne Gnoze

Gautama Buda (Buddha)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
buddha_gold_sm.jpg

Istraživanjem tela novorođenčeta svi su mudraci na dvoru kralja Suddhodane prepoznali 32 znaka „Velikog Čoveka” (Mahapuruša) i izjavljuju da će sudbina Bude biti posebna. Oni tvrde da će on postati ili veliki politički lider ili Buda.

 

Sveta Eulalija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Sfeta Eulalija

Sveta Eulalija istakla se od malena svojom dobrotvornošću i svojim intenzivnim duhovnim čežnjama. Patila je zbog nepravdi prema onima koji su bili potlačeni i mučeni zbog toga što su želeli da očuvaju istinsko saznanje.

 

Hipatija (Hypatia) iz Aleksandrije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Hipatija (Hypatia) iz Aleksandrije

Hipatija (Hypatia) iz Aleksandrije jeste veoma dobro poznata  po svojim komentarima povezanim sa onim trima matematičkim delima svoga vremena, pogotovu sa Ptolemejovim delom - „Syntaxis Matematica”. Takođe je poznata zahvaljujući svojoj knjizi nazvanoj „Almagesto”, što na arapskom znači „najviši”.

 

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Carl Gustav Jung

Između 1912. i 1919, posle odvajanja od Freuda, Jung je postao subjekat, čini se, pre pasivan nego aktivan, skoro nekontrolisanih erupcija slika koje su proizilazile iz Kolektivne nesvesnosti, kako ju je sam nazivao. Ova je bila, po mišljenju njegove sekretarice, Aniele Jaffe "sirovina koja je omogućila intelektualno delo, kome je posvetio ceo svoj život".

 

Kagliostro (Cagliostro)

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui Q.   

Kagliostro je bio depozitar Gnoze. Svi u Gnozi znamo da je Kagliostro veliki čovek koji je poznavao alhemijsku nauku, koji je dostigao najznačajnije ciljeve ove nauke, kao što je Eliksir Dugog Života i Kamen Mudrosti (Filozofski).

 

Imhotep, Gospodar Nauka

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Imhotep, Stub Nauka

Egiptolozi tvrde da se Imhotep rodio u Memphis-u (antički  egipatski grad) i, zahvaljujući njegovoj mudrosti, učinio je vrlo mnogo za egipatsku medicinu, pa je tako  vremenom postao cenjen  kao Bog znanja i  obožavan kao utemeljivač nauke i umetnosti. Priča se da su Imhotep i Hertataf (sin faraona Keopsa) bili najmudriji u starom Egiptu.

 

Pitagora – Mađioničar Brojeva

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Prema Pitagori brojevi su apsolutni principi u aritmetici; primenjeni principi u muzici; veličine u stanju mirovanja u Geometriji; veličine u pokretu u Astronomiji, služeći istovremeno kao mera za određivanje prirode stvari i kao eksponenti...

 

Jovanka Orleanka, Devica iz Orleansa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Jovanka Orleanka, Devica iz Orleansa

Devica iz Orleana bodrila je vojnike svojom jačinom i nepoljuljanom verom. Božanski glasovi diktirali su joj strategije koje će da primeni na bojnom polju i tako,  borba za borbom, oslobodila je zemlju od ugnjetavanja.