Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Gnoza i Gnosticizam
Gnoza i Gnosticizam

Gnostička Jevanđelja

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Kao i u skoro svim kulturama i kultovima Gnoza se manifestovala, takođe, i u periodu ranog Hrišćanstva, posredstvom „Gnostičkih Jevanđelja“, isto toliko autentična kao i Kanonska Jevanđelja. Ova su bila smatrana kao apokrifna od strane crkve, savezne sa političkom moći, koja ih je progonila sve do njihovog nestanka, skrivajući tako istinu.

Gnostička Jevanđelja- veće dimenzije

 

Gnoza

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnoza

„Osnovni principi Velike Univerzalne Mudrosti su uvek identični. Kako Buddha tako i Hermes Trismegistus, Quetzalcoatl (Kecalkuatl) ili Isus iz Nazareta, veliki Kabir itd. donose neku poruku. Svaka od ovih poruka sadrži iste kosmičke principe: celokupne, impersonalne i univerzalne vrste.”

 

Kavaljeri Tigrovi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Kavaljeri Tigrovi

Oduvek je tigar bio povezan sa mudrošću. Neki od atributa, koji su trebali biti zasluženi u okviru reda (ordena), bili su SAGACITET (oštroumnost) i NEMILOSRDNOST (da bi se dubinski razmotrio život i da bi se izborio u Psihološkoj gimnaziji) i VREBANJE (opreznost, mističko vrebanje, da bi se dotaklo stanje Alertne (Hitne) Novine, tj., Samo-Opažanje).

 

Krajnji cilj Gnoze

Štampaj E-pošta
Autor Oscar Uzcategui   
uroboros.jpg
Predmet Gnoze (ili nauka otkrovljene samospoznaje) nije nešto što se oslanja na nesupstancijalne himere ili dogmatske jeresi, kako su hteli pobornici religijskog dogmatizma svih vremena da se razume. Naprotiv, Gnoza je bila, jeste i uvek će biti SUMMUM (vrhunac) VEČITE SPOZNAJE, a to je dozvolilo svim filozofskim oblicima da prodru na teren apsolutnih istina i da na ovaj način mogu dati čovečanstvu put kojim će se kretati da bi se stiglo do...
 

Gnostička praksa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnostička praksa
 

Teorije su postale zamarajuće, prodaju se i preprodaju, obećavaju ono što ne mogu ispuniti. Erudicija nije eksperimentisanje. Intelektualna informacija nije doživljaj. Muhamed je rekao: "Čovek koji ne sprovodi u praksi svoju metafiziku, sličan je magarcu natovarenom knjigama".

 

Finalitet Gnoze: Samospoznaja

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnoza Finalitet Samospoznaja

Uloga gnosticizma je da prikaže stvarni duhovni identitet ljudskog stvorenja, zato što je ovo, ako ga duboko analiziramo, ništa drugo nego svežanj kapricioznih energetskih entiteta koji se konstantno međusobno bore i koji nemaju nikakvu objektivnost, niti kakvu uzvišenu čežnju....

 

Sufizam

Štampaj E-pošta
Autor JOSÉ ENRIQUE SALCEDO   
 Sufizam
 ... Nijedan čovek nije stvarni vernik ako ne želi svom bratu ono što i samom sebi želi. Bog neće podariti Svoju ljubav onom čoveku koji neće biti odan ostalim stvorenjima. Bogu je onaj čovek omiljen koji čini dobra Njegovim stvorenjima....
 

Protivnici Gnoze

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnoza Protivnici

Greške mnogih pseudo-gnostičara koji su postojali u pojedinim istorijskim epohama ne poklapaju se ni u jednoj tački gledišta sa primitivnom gnostičkom doktrinom, niti sa savremenom. GNOSTICIZAM je uvek propovedao AHIMSA (ne-nasilje), dok oni koji argumentuju nasilje kao izgovor za njihove misije i žele se predstaviti kao gnostičari, verna su refleksija FARISEIZMA, postojećeg u svim epohama i doktrinama čovečanstva.