Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Mistika/Religija
Mistika/Religija

Mistički entuzijazam

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 „Ego, Esencija i Realnost“,  Oskar Uskategij  Pesimizam je glavni neprijatelj MISTIČKOG ENTUZIJAZMA. Takav pesimizam je proizvod bezbroj defetističkih (defetizam – neverovanje u uspeh) misli, neuspešnih prošlih dana, odloženih projekata, neostvarenih ambicija, itd. Pesimizam se prihranjuje dan za danom dodavajući, na nesvestan način, našoj iscrpljenoj psihi nove zamerke fatalističkog karaktera i sto posto DEFETISTIČKE.
 

Religija kao Nauka

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Religija kao Nauka

Izraz RELIGIJA proizilazi iz termina „RELIGARE” (PONOVNA VEZA), odnosno, osnovni zadatak svakog religijskog principa jeste da se ponovo veže", da se vrati i spoji sa sopstvenim Božanstvom, ponovno vraćanje ka polaznoj tački originacije - BIĆU eksperimentalne filozofije.

 

Muško – ženska priroda Boga

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
  Muško – ženska priroda Boga, Isis i Osiris
Blagosloveni raspeti na planini Golgote vikao je silnim glasom ove reči: „Oče moj, u tvojim rukama ostavljam svoj duh“. RAM-IO, ISIS, njegova Majka Božanska Kundalini pratila ga je na Krstnom Putu (Via crucis).
 

Uporedimo Religije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Tajna Večera (odlomak), Juan de Juanes
 “Volite jedni druge.”
 

Marija Magdalena ili „Apostola Apostolorum“

Štampaj E-pošta
Autor Lynn Hachey   
Apostol Apostola
 Hristos Isus je rekao: Ona je Carstvo Božije. On je takođe rekao: ...Marija, blagoslovena si ti, tebe ću usavršiti u svim Tajnama sa Visina. Govori otvoreno, jer je tvoje srce u Carstvu Nebeskom više nego svi tvoji bližnji. I rekao je: Jer si ti blagoslovena među svim ženama sa Zemlje i zato što ćeš biti ispunjenost ispunjenosti i usavršenost usavršenosti.
 

Moć Svesne molitve

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
El Greco - Sv. Francisc de Assisi
Kada molimo, treba da se postavimo u Treće Stanje Svesti, na unutrašnji nivo, duboko koncentrisani, ujedinivši Mentalni, Emocionalni i Motorni Centar u savršenoj harmoniji. 
 

Jutarnja Molitva

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 Osiris Imaj milosti i uperi Tvoje oči, čak i samo za tren, ka mome mesu, kako bi munja Tvojih zenica prosledila mojoj duši miris nade i balzam vaskrsenja.
 

Istina o Judi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Istina o Judi

Vekovima je gnosticizam stalno tvrdio o Judi da je najuzvišeniji Isusov učenik, zato što je prihvatio ulogu izdajnika u okviru drame koju je Isus trebao javno prikazati...

 

Gnoza i Hrišćanstvo

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
 Gnoza i Hrišćanstvo „Mučenici, sveci, device, anđeli i heruvimi jesu isti kao Bogovi, Polubogovi, Titani, Silfide, Kiklopi i vesnici paganske mitologije”. 
 

Sveta Nedelja – Prolećna Ravnodnevica

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Sveta Nedelja

Ovih 7 dana Svete Nedelje jesu isti kao i onih 7 dana POSTANJA (Kreacije),  zato što je u oba slučaja reč o Stvaranju Sina Čovečijeg, Hrista, u svakome od nas.