Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


H
Ima 17 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Hadit
 Hadit- Ime sa kojim su Egipćani definisali Trećeg Logosa, sakralnog Svetog Duha. Ponekad se Hadit manifestuje u ženskom obliku, onda je Krilata Zmija, Boginja Verbuma, a u drugim slučajevima se pojavljuje pod muškim aspektom i u ovom slučaju je muž i savršen komplemanat za NUT (Božansku Majku).
 
 
 

 
Hamsa
Hamsa-labud(Hámsa ili Hansa) Sakralni Labud iz Orijenta, koji oličava isto kao i besmrtni Ibis Egipćana ili Beli Golub hrišćana, Svetog Duha. Red je da spomenemo da je Parsifal, u Vagnerovoj drami, ranio čudesnu labudicu- Trećeg Logosa.
 
 

 
Haos ili primitivni Haos

(Chaos, Gr.) - Velika dubina. Stanje u kom je sve u fluidnom stanju i Univerzalni Duh se nalizio u beskonačnom prostoru kao jedina egzistencija. Univerzalna Sperma u kojoj se nalazila šema Kosmosa, čoveka i Sunaca. To je Iliaster, Magnus-Limbus.


 
Haos, dve vrste

Makrokosmos koji je Haos Kreacije (Postanja) i Mikrokosmos koji se nalazi u seksualnim organima.


 
Hapi
(Hápi)- Jedan od četvorice Horusovih (Aurus) sinova koji pomaže i čuva Osirisa, a ekstenzijom pokojnika i njegove unutrice (viscere). Posuda "canop" (kanop) čiji je poklopac imao oblik majmunove glave, bio je u relaciji sa Hapi; ovaj sakralni sud sadržavao je pluća onog koji je napustio trodimenzijski svet.

 

 


 
Hathor
Hathor(Hatór) Boginja čije ime znači «Horus-ova Kuća», jer je ona majka ovog Božanstva. U najarhajčnijem aspektu predstavlja sakralnu kravu sa nebom u svom trbuhu. U ovom izgledu, kreator je univerzuma, iako se smatra da je Boginja Ljubavi, igre i muzike. Najpopularniji način njezinog predstavljanja je u obliku graciozne žene sa kravljim rogovima i ušima ili žensko telo sa kravljom glavom, između čijih rogova je, u obliku lire, postavljen solarni diskos. Zahvaljujući njenoj popularnosti i njenim osobinama, bile su asimilisane većina Boginja Majke Egipta, stižući čak da se poklapaju sa samom ISIS. (Vidi Apis.)
 

 
Hécate
(Hekate) Boginja Klasične Grčke povezana sa svetom senki i koja se smatra da rukovodi magijom i vračarstvom. Govori se da se prikazuje magovima sa bakljom u ruci ili u obliku raznih životinja. Gnosticizam je asimiliše jednoj od pet dupliranja Boga-Majke svakog ljudskog bića: Blagoslovena Majka Smrt. (Vidi Proserpina.)
 
 

 
Heliópolis
Grad u Egiptu u najjužnijem delu delte. Odigrao je političku  i pogotovo religijsku ulogu, vrlo važnu, počevši sa V dinastijom. Ovo je dugovalo uticaju, pogotovo, Boga Ra, oličenja Sunca, kome je bio namenjen čuveni Hram. Po Gnostičkim hermetičkim tradicijama, simboliše grad Autorealizovanih (Samodovršenih) Bića.
 
 

 
Hercolubus
Herkolubus- Gigantska planeta koja je navedena u Bibliji pod imenom „Pelen" . Poznata je još pod imenom Crvena planeta. Naučnici je nazivaju Barnard I. Ova je mnogo veća od Jupitera. Kada se bude maksimalno približila Zemljinoj putanji izmeniće se položaj Zemljine ose. Polovi će se naći na Ekvatoru i Ekvator će prolaziti kroz polove.

 


 
Hermes
Hermes/MerkurSin je Zevsa i Maje. Bog je hazarda i bogatstva i vesnik je Bogova u grčkoj mitologiji. Zaštitnik je trgovaca, čuvar puteva i zaštitnik putnika. Mitologija priča da je ubacio štap između dve zmije koje su se borile; ove su se uvile oko štapa stvorivši tako Kaduceus, glavno obeležje ovog Boga. Rimljani su ga identifikovali sa Merkurom, a Egipćani sa Tho-omt.
 
 

 
Hermes Trismegistus
Hermes TrismegistusDoslovno «Hermes tri puta veliki». Ime velikog egipatskog Autorealizovanog Majstora, povezanog sa kultom Boga Thota. Ovako je bio poznat kao Hermes Trismegistus, tri puta veliki Bog Ibis Thot. Bio je prethodnik svih nauka i autor dela od izvanredne ezoteričke vrednosti, poznatog kao Hermetičke Knjige (među njima je i Smaragdna Tablica). Veza sa Alhemijom je značajna, jer su njegovi tekstovi inspirisali mnoge srednjovekovne alhemičare; isto tako lik za koji se vezuje (Ibis) vidljivo je predstavljanje Merkura Tajne Filozofije. Kao posledica ovog, devotanu se naglašeno kazuje: nikada ne treba da prosipaš iz «Hermesove Posude»!
 
 

 
Hermesova posuda
Hermetička posuda– Sveta regeneratorska (preporodilačka) posuda, Graal. Predstavlja žensko Yoni (joni). Kteis (cteis) – Seksualni ženski organ.
 
 

 
Heru-Pa-Khrat
(Herú-Pa-Khrat) Oblik pod kojim se obično pojavljuje u egipatskim tekstovima «Horus (Aurus) dete», sin Osirisa i Isis. Isto tako je poznat pod grčkim imenom Harpócrates. Gnostičke studije ga poistovećuju sa Božanskom vatrom inkarniranom u intimnom Horusu. (Vidi Horus )
 

 
Hod
Sefirot Hod (Sefirot Hod) Region Svetlosti ili Astralna Svetlost. Astralni svet, astralno telo. Astral je guverniran od meseca, zbog toga je izlazak u astral uspešniji kada je mesec u porastu, a malo teži kada je mesec u opadanju. Astralni svet jeste, stvarno, svet praktične magije. Autentično i legitimno astralno telo je Solarni (sunčev) astral. Njegov je regent Arhanđel Rafael.

U Alhemiji je poznat kao region unutrašnjeg Magisteriuma (Majstorsko Delo). Uveličaj sliku


 
Horus
(Áurus) Egipatsko Božanstvo, čije je emblem bio soko (jedan od prvih totema u Egiptu). Prvo, kao ptica visokog leta, predstavlja Boga Neba i bio je taj koji vlada nad Suncem, Mesecom i firmamentom. Potom je povezan sa kultom Isis i Osiris; priča se o njemu da se rodio od oba ova Boga bez potrebe seksualnog čina. Horus (Aurus)Od tog momenta, kao «Horus dete», poprima ljudski lik mladića sa kažiprstom na usnama i sa repom na jednoj strani svoje glave, karakteristika princa. Iako je ovaj Bog identifikovan kao večiti neprijatelj Setha, sa kojim se strašno bori, kako bi osvetio smrt svoga oca Osirisa, u stvarnosti Horus poseduje puno formi i manifestacija. (Vidi Osiris: Legenda. )
 
 

 
Hristificirani
Stari simbol za Hristosa Hristificirani – Inicijati koji su inkarnirali Moć Drugog Logosa, Hristosa. Kod Kineza je Fu-Hi; kod Meksikanaca, u antikvitetu, Hristos je bio Kecalkuatl (Quetzalcoatl); kod Japanaca, Amida; za Severnjake, Odin, Wotan i Beleno. Krishna u milenijumskoj Indiji; kod Grka je bio Zevs i kod Rimljana Jupiter i Apolo, Moise, Pitagora, Isus Hristos, Zoroastru, Koa Feng, Mohamed, Pavle iz Tarsa, Dante Aligheri, Helena Petrovna Blavatsky. U starom faraonskom Egiptu jeste Osiris, itd.
Slova P (simbol za Piros, na grčkom: vatra) i X (simbol krsta) stvaraju Hijeroglif koji simboliše proizvodnju Sakralne Vatre.
 
 

 
Hristos ili Chrestos (Gr.)
Chrestos je bio gnostički primitivni oblik Hristosa i koristili su Eschil, Herodot i drugi. Reč „Ichtus ili Ichtys” znači na grčkom riba i koristila se često odnoseći se na Isusa Hristosa, 5 slova iz reči “Ichtus” inicijali su grčke rečenice Iesous Christos Theou Uios Soter, što znači Isus Hristos Spasitelj, Sin Božiji i zato su njegovi učenici, u prvim vekovima hrišćanstva bili često zvani ribe a u katakombama su se nalazile ribe, crtane ili vajane. To je Armija Velike Reči, uvek se u svetovima rađa i razapet je u njima da bi sva bića imala život. Poznat je kao hebrejski Christus, indijski Vishnu, Platonski Logos. Nije individua, već Univerzalni Kosmički Princip, nepersonalan koji treba biti asimiliran od strane svakog čoveka uz pomoč Seksualne Magije. Primili su ovaj Univerzalni Kosmički Princip Isus, Zeus kod Grka; Balder u Edde; Quetzalcoatl kod Asteka; kod Persijanaca je bio Ormuzd; Ahura Mazda, u Vedama jeste Vishnu; kod antičkih Kineza Fu-Hi, itd. Sin Božiji je ušao u Isusa kada je ovaj imao 30 godina.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z