Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


R
Ima 9 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Ra
Logos, Unutrašnji Bog kod Antičkih Egipćana. Ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radikalna nula
Sveukupna inkognitivnost (nepoznastvo). Pojavljuje se na početku svake manifestacije ili Univerzuma, Pitagorejska Monada, Verbum, Arhi-Mag ili Hijerofant, Ain Soph.

 


 
Radnje Herkulesa ili Heraklea

Obavljanje poslednjih 12 radnji radi dobijanja Filozofskog Kamena. Neka se vidi knjiga „Tri planine", Majstora Samaela Auna Weora.

 


 
Rajas (Rayas)
Guna Rajas, primcip emocije, jeste akcija Bića, pretvara se u akciju protivnu interesu Bića, kao životinjska strast, itd.
 

 
Rase (ljudske)
Ljudske Rase  – Svaka planeta ima 7 rasa i svaka rasa ima 7 podrasa. Prva rasa je bila Protoplazmatička , a Teskatilipoka je bio regent prve rase. Druga rasa (Hiperboreanska) bila je guvernirana od Quetzalcoatla; treća rasa je bila Lemurska (u Tihom okeanu) i bila je rukovođena od Tlaloka; četvrta rasa je bila Atlantiđanska , na kontinentu Atlantida i bila je guvernirana od strane Atonatiuha; peta rasa jeste savremena rasa Arija ; šesta će biti Koradhi i, po H. P. Blavatsky oni će naseljavati kontinent Zaha, pojaviće se na početku tamo gde se sada nalazi Severna Amerika. Sedma će biti poslednja i, po Blavatsky, procvetaće na sedmom kontinentu koji če se  zvati Pukchkara.
 

 
Regalna umetnost

Regalna umetnost- Umetnost Prirode koja je realno objektivna i koja je u asocijaciji sa Naukom (Čistom naukom), sa Religijom i Mistikom i sa Filozofijom. Posredstvom Regalne umetnosti prenašaju se lepote i poruke Svesti, posredstvom Umetnosti stiže se do srca i instruiše se Emocionalni centar, pružajući tako duboku sreću i unutrašnji mir. Regalnu umetnost srećemo u Mikelanđelovim slikama, u Mocartovoj muzici. Takođe u drevnim skulpturama, kao one u gotskim katedralama, sakralnim spisima, u Šekspirovim delima, itd.


 
Religija
Izraz RELIGIJA proizlazi iz termina „RELIGARE” (PONOVNA VEZA), odnosno, osnovni zadatak svakog religijskog principa je da se "ponovo veže", da se vrati i spoji sa sopstvenim Božanstvom, ponovno vraćanje na polaznu tačku originacije - BIĆU eksperimentalne filozofije.

U stvari, postoji stvarno samo JEDNA jedina RELIGIJA, JEDINSTVENA i KOSMIČKA. Ova religija uzima različite oblike, u zavisnosti od vremena i potreba čovečanstva.

Prema tome, proizilazi da su religijske razmerice apsurdne zato što, u osnovi, sve su samo modifikacije KOSMIČKE UNIVERZALNE RELIGIJE. Ono što tvrdimo nalazi maksimalne dokaze u ogromnoj simboličkoj i teološkoj sličnosti svih religija.

Evidentna je ljubav koju, sve mističke institucije iz celog sveta, neguju prema Božanstvu: ALAH, BRAHMA, TAO, ZEN, I.A.O., INRI, MONADA, BIĆE, BOG, itd.
 

 
Revolucija Savesti (3 faktora)
Kad neko radi na samom sebi, nastupa na put Revolucije Svesti. Pomoću nje se možemo osloboditi od 48 zakona Prirode. Ima 3 faktora ili vrlo dobro definisana aspekta.
1. Rađanje (treba se u nama roditi solarna tela jer se samo tako može integrisati Biće (Božanstvo), 
2. Smrt (psihološka),
 

 
Rond
Period manifestacije supstance u raznim dimenzijama prostora. Sedam ronda:
Zemlja je bila na početku samo mentalna, za vreme prvog ronda. U drugom rondu nalazila se u Astralnom Svetu; treći rond u Eteričkom Svetu; i sada smo u četvrtom rondu, koji je fizički.  Četvrti rond je u fizičkom Svetu, peti rond će ponovo biti u Eteričkom Svetu. U šestom rondu vratiće se u Astralni Svet, a u  sedmom u Mentalni. Na kraju, život će se povući u svoj Iliaster.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z