Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


K
Ima 24 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Ka
KaIme koje su Egipćani pridavali Astralnom telu. Njegov Hijeroglif izgleda kao dve ruke sa podlakkticama vertikalnim i nadlakticama u horizontalnom položaju.
 
 
 
 
 
 

 
Kabir

Egipatsko Božanstvo simbolizovano u obliku teleta i obožavano u arhaičkom periodu. Mitologija govori da jedno od Trimurti-a (Trojstvo) se sastoji od Kabira, Apisa (Sveti bik) i Hathora (Nebeska krava).

To je Intiman Hristos unutar svakog od nas.

 


 
Kabiri (Osam)
Osam Kabira- Semitska inefabilna (neizreciva, neopisiva) Božanstva čiji se kult potom preneo kod Grka i Rimljana, čiji se specijalni centar nalazi na Samotrakiji. Ovi Sveti Bogovi smatrani su kao sinovi Hefaistosa ili Vulkana i lepe ćerke Proteusove, pojavlju se kao rođeni iz Sakralne Vatre koja se razvija i odvija u dubini Zemlje.
Osam Kabira- Gnostičke Postavke najavljuju da su ovih Osam Kabira Guverneri Prirode, generatori vitalnih događaja, regulatori svih fundamentalnih aktivnosti planetarnog organizma na kom živimo. Zakonom Suprotnosti (kontrara), Osam Antiteza su njihove fatalne senke, Osam Antiteza, nalaze se u Konjuraciji Sedmice.
 

 
Kain (Cain)
U Genezi, predstavlja vatru.
 

 
Kali
Kali(Káli) Boginja u Orijentu poznata kao «Crna». To ja strašan Sudija paklova, i predstavljena je noseći opasač o kom vise odsečene ruke, ogrlicu sa lobanjama, i ima četiri ruke; u jednoj ruci vija joj se mač, a u drugoj glava koja krvari.
 
 
 
 

 
Kali Yuga
Četvrto Godišnje doba svake Ljudske Rase ili Gvozdeno doba (epoha), Crno doba, Doba dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima i prekomernostima, gladovanju, pada u očajanje, itd. Gube se stara znanja i pada se u materijalizam. Priroda kažnjava čoveka sa svakojakim prirodnim katastrofama. 
 
 

 
Kalki Avatara
Kalki Avatara (Scr.) – Kalki AvataraAvatara sa belim konjem (iz Biblije). Samael Aun Weor, inicijator Nove Ere Vodolijei; Avatara Kali Yuge.
 
 
 
 
 
 

 
Kamen mudrosti (Filozofalni kamen)
Filozofalni kamen (Kockasti kamen)   (Lapis philosoforum) - (lat.) To je Intimni Hristos. Sakralni seks za srednjovekovne alhemičare. Kamen prolazi kroz više stanja transformacije za vreme čitavog procesa inicijacije.
 

 
KarmaZakon Uzroka i Posledice, Zakon Vage, Zakon Akcije i Reakcije (Posledice), vidi više 

 


 
Keter (Kether)
Keter, Otac, Starac Dana Sefirot Keter (Hebr.)  Prvi Logos, Starac Dana, kabalisti ga nazivaju Kether. Prva je emanacija iz Apstraktnog Apsolutnog Prostora. 13. Arkan Tarota je Starac Dana; ima 31 kovrdžu u kosi i 13 pramenova u bradi, a 13 simboliše Reč.
 
 

 
KhabsBožansko boravište onih koji su se Autorealizovali, u egipatskoj mitologiji.

 


 
Kitichi (Kitiči)(Kitici) Elementalni Genius Zemlje, regent Gnoma, Pigmeja,...

  


 
Klingsor
U Vagnerovoj drami Parsifal, Klingsor je čovek koji je u potrazi za Gralom (Sv. Peharom), a da bi ga pronašao on se kastrira. Radi takvog dela on je odbačen od strane Kavaljera Svetog Grala, motiv zbog kojeg se ovaj zaklinje da će se osvetiti. Svojim čarolijama stvori raskošan čaroban vrt u kom čeka čuvare Sakralnog pehara, kako bi ih natenane namamio na razvratnost i paklene muke. Kralj Anfortas, pokušavajući da odveže malefičnu čaroliju pada takođe i on u iskušenje, gubeći Sveto koplje sa kojim mu crni mag ranjava rebro. Na kraju Parsifal, u borbi protiv Klingsora, otima mu silom isto koplje i sa njim odvezuje mračnu čaroliju.
 

 
Kliphos (Paklovi)
KlifosKlifos – To su suprotni ili obrnuti sefiroti. Antiteza vrlina koje oličavaju sefirote itd., demoni, duše u patnjama, oni koji pate, oni koji su završili sa ciklusima egzistencije i involuiraju  vremenom, pali angeli, Crna Loža i svi adepti "leve ruke". Infernalni svetovi (kabala).

"Suprotni Sephiroti su Kliphosi, tamo se nalaze Demoni, tužne i bolne Duše...Pali anđeli, Ocrnjeni Lunarnog Puta, Crna Loža i sve Pristalice Leve Ruke... "

Samael Aun Weor


 
Klučevi (Zlatni i Srebrni)
Ključevi, sv. Petra, zlatni,srebrni
Nesumnjivo postoji jedan ključ Majstor (Najznačajniji); sigurno je to ključ Arke Nauke.
Šta je taj ključ? To je Veliki Arkanum A.Z.F., najveća tajna Alhemije i Kabale. Kad posedujemo ovaj ključ, možemo otvoriti Pandorinu kutiju, koja čuva velike tajne... Majthuna, Veliki Arkanum...
 
 

 
Koan
Enigmatična reč ili izraz (rečenice koje vrše disocijaciju pameti) u Budizmu Zen.
 

 
Kontratransfer
Sila koja otežava introvertnost (povlačenje u svojoj unutrašnjosti). Introspekcija (unutrašnje samoopažanje) je potrebno radi autoinvestigacije (samoistraživanja), sa ciljem da se izvrši psihoanaliza.
 

 
Kosa
Kosa Kosa je elemenat koji je u asocijaciji sa srpom i sabljom, kao instrumenti za košenje zla..."

Kosa simboliše Fizičku i Psihološku smrt.

 

 

 


 
Krestos (Kosmički)

Kosmički Krestos (Hristos) Armija Glasa, Velika Reč, Elohimi, Avalokiteshvara.


 
Krst
 Krst – Antički, alhemijski hieroglif, Crisol (creuzet), pre je na francuskom bilo naziva Cruzol, Crucible, Croiset. Seksualni krst je živi simbol ukrštavanja Lingam-Yoni. Predstavljanje nepromenljivog zakona. Krst zatvara misteriju svih zamišljivih moći, bilo da su one fizičke, intelektualne ili moralne. Vrlo stari simbol, uvek korišćen u svim religijama, kod svih naroda i greše oni koji smatraju da je amblem samo te i te religijske sekte; kada su španski osvajači stigli na svetu zemlju Asteka našli su na oltarima krst. To je alhemijski i kabalistički simbol. Još je i znak koji je sposoban da obezbedi pobedu svima koji rade u Velkom Delu. Instrument je Spasenja i Preobraženja.
 

 
KumaraKumara(skr.)- Podrazumeva se svaki vaskrsli pojedinac.

 


 
Kundalini
KundaliniReč Kundalini dolazi iz dva korena: Kunda (organ Kundartiguador) i Lini (atlantiđanska reč i znači kraj): kraj organa Kundartiguator. Moć Zmije- Elektro-Duhovna i Seksualna. Igniska (vatrena) i fohatska primordialna Moć, latentna u ljudskom biću i u dubini svake organske ili neorganske materije, nalazi  se zatvorena unutar Čakre Muladhara, gde je kao neka zmija uvijena tri i po puta. Ima 7 stepeni moći. Iako ima oblik zmije, može se prikazati pred devotom u obliku Majke Božanske
 .

 
Kundalini, Božanska Majka
Poznata je kao i Astarte – Božanska Majka Kundalini u Persiji, Stella Maris ili Devica Mora kod srednjovekovnjh alhemičara, Tonantzin kod Asteka, Casta Diana kod Grka, a u Egiptu je Isis, kod hrišćana ezoteričara je Marah ili Ramio, Rhea, Cybele na ostrvu Krit, Adonia, Majka Bog, Supruga Shive, Opis, Der, Flora, Paula, Io, Akka boginja Lha, Ak ili Bela boginja kod Turaka, Achamoth, Adshanti, Ceres u Antičkoj Grčkoj, Demetra, Aditi, Deva, Insoberta, Juno, Kwan Yin, Kundalini, Mama Divină Cosmică, Maia, Maria, Mahalakshmi, Matripadma, Maha Parvati, Rajeswari, Ram-io, Saraswati, Sophia, Tripurusndari, Uma itd.
 

 
 
Kundartiguador (organ)
Kundartiguador - To je odvratni satanski rep u telu želja intelektualne životinje. Dozvolivši neke promene u ljudskom organizmu, za vreme Lemurije, izmenile su se i energije (očigledno, ljudski organizam je mašina koja prihvata neke vrste kosmičke energije, a zatim ih pretvara i vraća ih dalje površinskim slojevima Zemlje. Tako se Zemlja hrani, jer je Zemlja živi organizam i treba da se hrani), a kosmičke sile su postale lunarne. I tako se dogodilo sa Sakralnom Vatrom; izbacila se iz kokcisa na dole i ova je Vatra razvila donji deo kičmenog stuba, i pojavio se apendikus, koji je vidljiv kod majmuna. Fizičkim nestankom Kundartiguatora ostale su, u 5 centara ljudske mašine, njegove negativne posledice; ove loše posledice su JA-ovi (Ego).
 

 
 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z