Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza

Padmasámbhava (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Padmasámbhava
Padmasámbhava(Padmasámbhava) «Rođen u Lotusu». koji je živeo u  VIII veku bio je jedan od tvoraca Lamaizma (tibetanski budizam). Njegov lični zadatak je bio da potčini autohtone demone i sile koje su njihova oličenja. Lik Padmasámbhave poprimio je tokom vekova sve naglašeniji legendarni karakter, čak je i danas slavljen u krajevima Himalaja pod imenom  Guru Rímpoche: «skupoceni Majstor».
 
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z