Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

Objectivni razum (racio) Bića, stepeni (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Objectivni razum (racio) Bića, stepeni
Stepeni razuma su sledeći: Ternoonald, to je prvi stepen usavršenosti Objectivnog Razuma (racio) Bića. Podkoolad jeste drugi, niži od sakralnog Anklada. Anklad odgovara trećem stepenu i to je najtranscendentalniji i najsvetliji stepen kojeg može postići neki Majstor.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z