Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija
Alhemija

Labudica Raja

Štampaj E-pošta
 Labud Labud simboliše ljubav. Labud se hrani samo ljubavlju. Kada jedno od nekog ljubavnog para umre, drugo umire od tuge.
 

DVE ZVERI u Apokalipsi

Štampaj E-pošta
dve zveri.jpg
«Poruka Vodolije» je knjiga sa snažnim božanskim moćima. Ovde se nalaze sve tajne, ovde se nalaze svi ključevi Hristifikacije. Ovde se nalazi napisana doktrina koju je Božanstveni predavao u tajnosti svojim poniznim učenicima.
 
 

Presto na Nebu

Štampaj E-pošta
Presto na Nebu

«Kako je gore tako je i dole». Sve što se događa u beskonačno velikom razmeru, ponavlja se na beskonačno malom razmeru.

 

Celibat i Tantrički Budizam

Štampaj E-pošta
Dalai Lama - Celibat i Tantrički Budizam

U Tibetanskom Budizmu, pogotovo ako Vi opažate ikonografiju božanstava i njihovih žena, moći ćete da vidite mnoštvo eksplicitno seksualnih simbola koji često stvaraju pogrešnu impresiju. Ustvari, u ovom slučaju, seksualni organ je korišćen, ali pokret energije koji se javlja jeste, na kraju, potpuno kontrolisan.

 

Arka Alijanse

Štampaj E-pošta
 Alhemija, Arka Alijanse
VITRIOL: visita interiore terrae rectificando invenies ocultum lapidem. U prevodu na pristupačan jezik, kaže se: poseti unutrašnjost tvoje filozofske zemlje- fizičko telo- koju popravljajući je, naći ćeš okultni kamen-radeći sa transcendentalnom seksualnošću tešemo grubi kamen koliko i umiremo u nama samima.
 

Govori Nema Knjiga (Mutus Liber)

Štampaj E-pošta
Govori Mutus Liber (Oscar Uzcategui)

"Govori Mutus Liber"-[...] na stranicama ovog dela sjaji mudrost umetnosti transmutacija koja ima za cilj da nas ponovo dovede do anđelskog stanja kojeg je čovečanstvo nekad izgubilo...

 

Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 1.

Štampaj E-pošta

Govori MUTUS LIBER (Govori Nema knjiga) sadrži otkrića iz najcenjenije knjige u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara, čije je ime MUTUS LIBER (Nema knjiga).

Razotkrivanje ovog dela dozvoljava da se čitaocima stavi na raspolaganju ezoterička interpretacija alhemijskih gravura ove knjige.

 

Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 2.

Štampaj E-pošta
Govori Mutus Liber – Gravura 2.

Potrebno je da istrajemo, da imamo strpljenja i da radimo svaki put kada se može, u zapaljenom ognjištu supraseksualnosti, ali uvek, uvek, u stanju pripravnosti i u skladu sa ritmovima prirode.

 

Govori Nema knjiga – Gravura 3.

Štampaj E-pošta
Govori Mutus liber, Kwen Khan

Na ovoj trećoj planši primećujemo koncentrične krugove koji su pod stražarenjem Sunca i Meseca. Podsetimo se da su ova dva nebeska tela (astrološki – zvezde) dve sile ravnoteže našeg makrokosmičkog neba i tako su živa reprezentacija erotičkog Sumpora Sunca i Merkura koji predstavlja srebrnaste vode Meseca.

 

Razotkrivena Apokalipsa

Štampaj E-pošta
 Sveti Jovan, Apokalipsa, Otkrovenje Postoje dva oblika da je doživimo: na individualnom nivou ili na kolektivnom nivou. Kolektivno, u ovim momentima, doživljava je ukupno čovečanstvo i ostaje samo još jedan pečat, poslednji, sedmi, koji će se uskoro otpečatiti.
 

Kult Vatre

Štampaj E-pošta
Agni, Kult Vatre
 „Napuni svoj pehar svetim vinom svetlosti. Neka tvoj pehar bude stalno pun živom vatrom! Oponašajte stare sveštenike Vatre! Podseti se, dobri čitaoče, da živa tajna i filozofska Vatra gori unutar tvoje sopstvene filozofske zemlje. Već sada ćete razumeti skrivenu misteriju Rituala Vatre....”
 

Kreativna seksualnost

Štampaj E-pošta
Sitasamvara, Kreativna seksualnost

"Kada se muškarac i žena seksualno ujedine, nešto se stvara. Savršeni Brak je ujedinjenje dvaju bića, jedno koje voli više i drugo koje voli bolje. Ljubav se hrani sa Ljubavlju."

 

Sv. Apostol Pavle – O Ljubavi

Štampaj E-pošta
 Sv. Apostol Pavle-O Ljubavi, Venera i Adonis
 
I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tielo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.
 
 

Sveti Gral

Štampaj E-pošta
Sveti Pehar, Gral
Neke noći, u snu, pojavio se anđeo i rekao mu je: „Ovaj pehar ima veliku moć, jer se u njemu nalazi krv Spasitelja Sveta". Josif iz Arimateje, slušajući naređenja anđelova, zakopao je pehar u nekom hramu u Montserratu, u Kataloniji, u Španiji.
 

Ezoteričko Koplje

Štampaj E-pošta
Ezoteričko Koplje

Hrističko Ezoteričko Koplje Svetog Grala i Votanovo Pagansko Koplje Magičnih Paktova, to su jedno te isto Blagosloveno Koplje, i smatrano je sakralnim od strane svih najstarijih naroda antikviteta.

 

Ljubav

Štampaj E-pošta
Savršeni Brak,

"Ljubav počinje munjom čarobne simpatije, supstancijalizira se beskonačnom nežnošću i sintetiše se u vrhovnom obožavanju... Voleti, kako je lepo kad voliš! Samo velike duše mogu i umeju da vole. Ljubav je beskonačna nežnost... Ljubav je život što trepti u svakom atomu kao što trepti u svakom suncu."

 

TIKUN HABRIS – Regeneracija semena

Štampaj E-pošta
 TIKUN HABRIS – Regeneracija semena Ortodoksni Judaizam rabina uči, takođe, i skreće pažnju u vezi sa seksualnim prestupima (fornikacijama) i njihovim posledicama, iako ne daje javno — kako to čini gnostička doktrina — kompletne informacije o transmutaciji i regeneraciji.
 

Seksualnost i Masturbacija

Štampaj E-pošta
Seksualnost i Masturbacija
Seksolozi i moderno seksualno vaspitavanje, u našim vremenima, preporučuju praktikovanje masturbacije. Gnoza jučerašnja i današnja, koja poznaje tajne ljudske prirode, ne preporučuje masturbaciju, već ide dalje od toga, govoreći da ova praksa donosi velike štete ljudskoj vrsti, i nije joj od pomoći.