Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza arrow Kabala i stvaranje čoveka
Kabala i stvaranje čoveka

Poreklo Kabale

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Kabala

"Poreklo Kabale, sa pravom je rekao Majstor Samael Aun Weor, gubi se u strašnoj noći svih vekova", u vremenima kada je univerzum, u kojem živimo i razvijamo se, bio ostvaren na osnovu Kabalističkih Mera povezanih sa Brojem, Težinom i Merom, sa kojima je bila stvorena egzistencijalna jednačina ovog Kosmičkog Dana ili Mahamvantare.

 

Apsolutnost – Apstraktni Apsolutni Prostor

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
 Apsolutnost je Biće svih bića. Biće je ono što jeste, ono što je uvek bilo i ono što će večito biti. Ona se izražava kao Apstraktno Apsolutno kretanje i mirovanje. To je uzrok Duha i Materije, ali nije ni jedno ni drugo. Apsolutnost je onostrano Pameti...
 

Ain Soph Aur – Kosmosi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
AinSoph Aur- Kosmosi
Svaki Univrzum iz Beskonačnog Prostora poseduje svoje sopstveno Centralno Sunce i zbir ovih Spiritualnih (Duhovnih) Sunaca stvaraju Ain Soph Aur, Protokosmos, Solarnu Apsolutnost.

 

Stabla Edenskog vrta

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Stablo Života, Kabala, Ain, AIN Soph
 U našoj unutrašnjosti postoji Božanski Radijus (Zrak). Ovaj Zrak želi da se vrati svojoj Zveždi koja mu se stalno osmehuje.
Zvezda koja vodi našu unutrašnjost jeste Superbožanski Atom Apsolutnog Apstraktnog Prostora. Kabalističko ime ovog atoma je Sakralno Ain Soph.
 

Sefirotsko Stablo (šema)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Sefirotsko Stablo (šema)
Ko ima uho da čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi daću mu da jede sa Stabla Životnog koji je nasred Raja Božanskog
Otkrivenje (Apokalipsa), gl. 2: 7 
 

Korespondencije Jerarhija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Korespondencije Jerarhija
Osnovni principi Velike univerzalne mudrosti uvek su identični. Kako Buddha (Buda) tako i Hermes Trismegistus, Quetzalcoatl (Kecalkoatl) ili Isus iz Nazareta, veliki Kabir, itd. donose istu poruku. Svaka od ovih poruka sadrži (u sebi samoj) iste kosmičke principe celovite, impersonalne i univerzalne vrste. 
 

Tajne Hebrejske Azbuke

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Alef - Din secretele Kabalei(alfabetul ebraic)

U osnovi bilo kog pisanog izražavanja nalazi se azbuka. U osnovi matematike stoje brojčani simboli. Šta bi bilo kada bi ove dve osnove bile  jedno, ako bi slova i brojevi imali iste simbole?