Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Regalna umetnost (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Regalna umetnost

Regalna umetnost- Umetnost Prirode koja je realno objektivna i koja je u asocijaciji sa Naukom (Čistom naukom), sa Religijom i Mistikom i sa Filozofijom. Posredstvom Regalne umetnosti prenašaju se lepote i poruke Svesti, posredstvom Umetnosti stiže se do srca i instruiše se Emocionalni centar, pružajući tako duboku sreću i unutrašnji mir. Regalnu umetnost srećemo u Mikelanđelovim slikama, u Mocartovoj muzici. Takođe u drevnim skulpturama, kao one u gotskim katedralama, sakralnim spisima, u Šekspirovim delima, itd.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z