Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Svi
Ima 354 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8
Izraz Definicija
Kali Yuga
Četvrto Godišnje doba svake Ljudske Rase ili Gvozdeno doba (epoha), Crno doba, Doba dekadencije svih etičkih i Duhovnih principa. Čovek živi bez cilja, žrtva je bolestima i prekomernostima, gladovanju, pada u očajanje, itd. Gube se stara znanja i pada se u materijalizam. Priroda kažnjava čoveka sa svakojakim prirodnim katastrofama. 
 
 

 
Kalki Avatara
Kalki Avatara (Scr.) – Kalki AvataraAvatara sa belim konjem (iz Biblije). Samael Aun Weor, inicijator Nove Ere Vodolijei; Avatara Kali Yuge.
 
 
 
 
 
 

 
Kamen mudrosti (Filozofalni kamen)
Filozofalni kamen (Kockasti kamen)   (Lapis philosoforum) - (lat.) To je Intimni Hristos. Sakralni seks za srednjovekovne alhemičare. Kamen prolazi kroz više stanja transformacije za vreme čitavog procesa inicijacije.
 

 
KarmaZakon Uzroka i Posledice, Zakon Vage, Zakon Akcije i Reakcije (Posledice), vidi više 

 


 
Keter (Kether)
Keter, Otac, Starac Dana Sefirot Keter (Hebr.)  Prvi Logos, Starac Dana, kabalisti ga nazivaju Kether. Prva je emanacija iz Apstraktnog Apsolutnog Prostora. 13. Arkan Tarota je Starac Dana; ima 31 kovrdžu u kosi i 13 pramenova u bradi, a 13 simboliše Reč.
 
 

 
KhabsBožansko boravište onih koji su se Autorealizovali, u egipatskoj mitologiji.

 


 
Kitichi (Kitiči)(Kitici) Elementalni Genius Zemlje, regent Gnoma, Pigmeja,...

  


 
Klingsor
U Vagnerovoj drami Parsifal, Klingsor je čovek koji je u potrazi za Gralom (Sv. Peharom), a da bi ga pronašao on se kastrira. Radi takvog dela on je odbačen od strane Kavaljera Svetog Grala, motiv zbog kojeg se ovaj zaklinje da će se osvetiti. Svojim čarolijama stvori raskošan čaroban vrt u kom čeka čuvare Sakralnog pehara, kako bi ih natenane namamio na razvratnost i paklene muke. Kralj Anfortas, pokušavajući da odveže malefičnu čaroliju pada takođe i on u iskušenje, gubeći Sveto koplje sa kojim mu crni mag ranjava rebro. Na kraju Parsifal, u borbi protiv Klingsora, otima mu silom isto koplje i sa njim odvezuje mračnu čaroliju.
 

 
Kliphos (Paklovi)
KlifosKlifos – To su suprotni ili obrnuti sefiroti. Antiteza vrlina koje oličavaju sefirote itd., demoni, duše u patnjama, oni koji pate, oni koji su završili sa ciklusima egzistencije i involuiraju  vremenom, pali angeli, Crna Loža i svi adepti "leve ruke". Infernalni svetovi (kabala).

"Suprotni Sephiroti su Kliphosi, tamo se nalaze Demoni, tužne i bolne Duše...Pali anđeli, Ocrnjeni Lunarnog Puta, Crna Loža i sve Pristalice Leve Ruke... "

Samael Aun Weor


 
Klučevi (Zlatni i Srebrni)
Ključevi, sv. Petra, zlatni,srebrni
Nesumnjivo postoji jedan ključ Majstor (Najznačajniji); sigurno je to ključ Arke Nauke.
Šta je taj ključ? To je Veliki Arkanum A.Z.F., najveća tajna Alhemije i Kabale. Kad posedujemo ovaj ključ, možemo otvoriti Pandorinu kutiju, koja čuva velike tajne... Majthuna, Veliki Arkanum...
 
 

 
Koan
Enigmatična reč ili izraz (rečenice koje vrše disocijaciju pameti) u Budizmu Zen.
 

 
Kontratransfer
Sila koja otežava introvertnost (povlačenje u svojoj unutrašnjosti). Introspekcija (unutrašnje samoopažanje) je potrebno radi autoinvestigacije (samoistraživanja), sa ciljem da se izvrši psihoanaliza.
 

 
Kosa
Kosa Kosa je elemenat koji je u asocijaciji sa srpom i sabljom, kao instrumenti za košenje zla..."

Kosa simboliše Fizičku i Psihološku smrt.

 

 

 


 
Krestos (Kosmički)

Kosmički Krestos (Hristos) Armija Glasa, Velika Reč, Elohimi, Avalokiteshvara.


 
Krst
 Krst – Antički, alhemijski hieroglif, Crisol (creuzet), pre je na francuskom bilo naziva Cruzol, Crucible, Croiset. Seksualni krst je živi simbol ukrštavanja Lingam-Yoni. Predstavljanje nepromenljivog zakona. Krst zatvara misteriju svih zamišljivih moći, bilo da su one fizičke, intelektualne ili moralne. Vrlo stari simbol, uvek korišćen u svim religijama, kod svih naroda i greše oni koji smatraju da je amblem samo te i te religijske sekte; kada su španski osvajači stigli na svetu zemlju Asteka našli su na oltarima krst. To je alhemijski i kabalistički simbol. Još je i znak koji je sposoban da obezbedi pobedu svima koji rade u Velkom Delu. Instrument je Spasenja i Preobraženja.
 

 
KumaraKumara(skr.)- Podrazumeva se svaki vaskrsli pojedinac.

 


 
Kundalini
KundaliniReč Kundalini dolazi iz dva korena: Kunda (organ Kundartiguador) i Lini (atlantiđanska reč i znači kraj): kraj organa Kundartiguator. Moć Zmije- Elektro-Duhovna i Seksualna. Igniska (vatrena) i fohatska primordialna Moć, latentna u ljudskom biću i u dubini svake organske ili neorganske materije, nalazi  se zatvorena unutar Čakre Muladhara, gde je kao neka zmija uvijena tri i po puta. Ima 7 stepeni moći. Iako ima oblik zmije, može se prikazati pred devotom u obliku Majke Božanske
 .

 
Kundalini, Božanska Majka
Poznata je kao i Astarte – Božanska Majka Kundalini u Persiji, Stella Maris ili Devica Mora kod srednjovekovnjh alhemičara, Tonantzin kod Asteka, Casta Diana kod Grka, a u Egiptu je Isis, kod hrišćana ezoteričara je Marah ili Ramio, Rhea, Cybele na ostrvu Krit, Adonia, Majka Bog, Supruga Shive, Opis, Der, Flora, Paula, Io, Akka boginja Lha, Ak ili Bela boginja kod Turaka, Achamoth, Adshanti, Ceres u Antičkoj Grčkoj, Demetra, Aditi, Deva, Insoberta, Juno, Kwan Yin, Kundalini, Mama Divină Cosmică, Maia, Maria, Mahalakshmi, Matripadma, Maha Parvati, Rajeswari, Ram-io, Saraswati, Sophia, Tripurusndari, Uma itd.
 

 
 
Kundartiguador (organ)
Kundartiguador - To je odvratni satanski rep u telu želja intelektualne životinje. Dozvolivši neke promene u ljudskom organizmu, za vreme Lemurije, izmenile su se i energije (očigledno, ljudski organizam je mašina koja prihvata neke vrste kosmičke energije, a zatim ih pretvara i vraća ih dalje površinskim slojevima Zemlje. Tako se Zemlja hrani, jer je Zemlja živi organizam i treba da se hrani), a kosmičke sile su postale lunarne. I tako se dogodilo sa Sakralnom Vatrom; izbacila se iz kokcisa na dole i ova je Vatra razvila donji deo kičmenog stuba, i pojavio se apendikus, koji je vidljiv kod majmuna. Fizičkim nestankom Kundartiguatora ostale su, u 5 centara ljudske mašine, njegove negativne posledice; ove loše posledice su JA-ovi (Ego).
 

 
 
Laboratorium oratorium
(Alhem.) – To je divan laboratorijum ljudskog organizma. To su seksualni organi.
 

 
Labud
Labud Sa alhemijske tačke gledišta, labud predstavlja Merkur sjedinjen sa Sumporom, formirajući tako fundamentalno jedinjenje Velikog Dela.
 
 
 
 
 
 

 
Letópolis
 Grčko ime važnog grada iz Donjeg Egipta, aktuelni Usin, blizu  Memfisa. Tu je postojao veliki Aurusov (Horus) sanktuar i više od toga bio je centar kulta Upuauta (divinitet sa vučijom glavom, smatran kao vodič u mestima Onostranog sveta).

 

 


 
Lilith
(Lilít) Tradicije kabalista govore da je Adam imao dve žene: Lilith i Nahemah. Lilith je mati pobačaja, homoseksualaca i, uglavnom, svakog zločina protiv prirode. Lilith je strašno perverzan demon koji zauzima lik zlonamernog dečka, njegova kičmena moždina širi radijacije ambisa i tmina.  Oblači se tunikom crne i zatvoreno plave boje iz infracrvenog spektra. Lilit je strašan fornikator. Lilit je Anaelova mračna antiteza. Lilit i Anael jesu dva dela iz para filozofske suprotnosti: Anael je ljubav; Lilit je protiv-ljubav (fornikacija).
 

 
Lingam (Falus)
Muški seksualni organ, posuda koja sadrži prvobitnu sirovinu Velikog Dela.

 


 
Ljudska Mašina
Ljudska mašina Ima  7 centara: 2 superiorna i 5 inferiorna. Pokreće se pod impulsom znanih triju sila Prirode (Sv. Afirmacija, Sv. Negacija i Sv. Koncilijacija). Kosmičke radijacije i Višestruko Ja tajni su agenti koji stavljaju u pogon Humanu Mašinu. 
 
 
 
 

 
Logos
Logos- To je platonski Hristos; Verbum, Demiurg Arhitekt Univerzuma, Hristos, Jedini, Savršena Mnogostruka Jedinica.

 


 
Lucifer
Bafomet, Elifas Levi Lucifer – (Baphomet, Đavo)- To je tvorac svetlosti. Kao Metalna Duša Sperme,  čini Filozofski Kamen srednjovekovnih alhemičara. Ministar Solarnog Logosa. Simboliše seksualnu potenciju. Lucifer je poznat i kao solarni Chinoupes, Khristos Agathodaemon, Zmija geneze, Zmaj Mudrosti . Luci – Svetlost i Fer – Vatra. Đavo nije drugo nego refleksija unutrašnjeg Logosa u nama svima. To je grubi kamen kojeg treba da klešemo dok se ne pretvori u Savršeni Kockasti Kamen. To je Sotona u svojim najmračnijim i najcrnjim aspektima. Kada se Sotona pretvori u Savršeni Kockasti Kamen (putem "solve et coagula"), onda je Sotona- LUCIFER.
 
 

 
Maat(Eg.) – Dvorana Sudstva. Ime ove dvorane je Pravda i Istina.

 


 
Mag
U starim vremenima, Mag je bio Mudrac, Iluminata (Osvešćeni), onaj koji je poznavao Tajne Života i Smrti.
Uslovi da se postane Mag: znati ćutati, znati patiti, znati odustati i znati umreti (psihološki)
 

 
Maha-Asura

(Maha-Asura) Doslovno «veliki demon». U hinduskoj mitologiji Asurasi su demoni ili nečisti duhovi koji se bore protiv «Deva» ili Bogova. Sa gnostičke tačke gledišta, predstavlja  Lucifera pobunjenog protiv Boga.

 

 


 
MAHA-MANVANTARA

Veliki period kosmičke aktivnosti. Kosmički Dan. Ekvivalentan je sa 311.040.000.000.000 zemaljskih godina.

 


 
MahatmaVelika Duša.

 


 
Malchuth (Malkut)
Sefirot Malchuth, fizički svet, fizičko telo Sefirot Malchuth (Malkut) -To je fizičko telo, fizički svet. Vitalno telo je superiorni presek fizičkog tela.
 
 
 
 
 
 

 
MANEKENKE

– Agregati koji oličavaju konkretna psihološka stanja.


 
MantejaManteja - u starim misterijama iz Eleusisa znači Ekstaza.

 


 
Mantra
(Scr.) – To su određene fonetičke kombinacije ritmitčkih reči, mudro sastavljene, koje proizvode određene vibracije i ove stvaraju fizičke, duševne i duhovne efekte.
Na primer mantra: OOO... -razvija čakru srca (Anahata).
 

 
Marija Magdalena
 mm7.jpgŽena pokajana grešnica. Ona predstavlja sve supruge sveštenice iz sveta. Postala je Isusova neporočna učenica. Balsamovala je uljima Spasiteljevo telo pre raspeća. Marija Magdalena , nazvana je još i Kundry, Gundrigia, Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita i Venera.
 
 
 

 
Maya

Za Hinduse to je iluzoran svet, iluzorni mentalni oblici.

 


 
Merkur
  • Merkur To je ezoterična zlaćana planeta tajanstvenija od planete Venere.
  • Vesnik Bogova. U antičko vreme je bio smatran kao najelokventiji i najmudriji među bogovima. Poznat je kao Hermes-Anubis, Agathodaemon, Hermes Astrološki, Thot, TAT, Ad-Ad, Adam Kadmon, Enoch. U grčkoj mitologiji imao je krila kao simbol da pomaže Hristosu na njegovom nebeskom putu.
  •  Merkur mudraca ili Merkur tajne filozofije (Filozofalni Merkur) – Seksualna energija jeste entitet semena. Ens-seminis starih alhemičara. Sakralna sperma. Grubi merkur. Metalna Duša sperme, stvaralačka energija Trećeg Logosa. To je Duh alhemije. Uzdržana (ukočena) želja izvršiće transmutaciju Sakralne sperme u Energiju i ova Energija je Merkur. Ovaj seksualni merkur je ključ svih moći. To je duhovna tečnost. Jaka voda, vatrena voda, voda koja ne kvasi. Od transmutacije Sakralne sperme proizilazi Merkur. Prepuno ga je u krvi, moždini, tečnostima tela, kostima, mišićima, itd. Ova je najača i najsuptilnija energija koja se proizvodi, normalno, u ljudskom organizmu. To je materija Velikog Dela. Sa njom se elaboriše Crveni i Beli eliiksir. Merkur je nevidljiv za fizičko oko, ali je vidljiv za čulo psihološkog samo-opažanja...
Suvi Merkur – Sastoji se od svih psihičkih agregata (Ja-ova).
Univerzalni Merkur – Kosmokratori su radili sa univerzalnim merkurom u "Kiklopskoj topionici" (Seksualna magija) na početku Mahamanvantare.
Merkura  2 – Sastoje se od dva pola života: muški oblici i ženski oblici, Eternalno Muško i Eternalno Žensko, Otac koji je u tajnosti i Majka Božanska. Potrebna su ova dva pola ili Merkura da bi se stvorio Kamen (Mudrosti).
 

 
Merkurov Kaduceus
Merkurov Kaduceus (Gr.) – Mitološki pesnici i Grci prihvatili su od Egipćana ideju Merkurovog Kaduceusa. Simbolizuje Merkur Tajne Filozofije (Filozofalni Merkur). Palica simbolizuje kičmenu moždinu i dve zmije uvijene na štapu (u obliku 8) pokazuju kanale Ida i Pingala. Kada zmija stiže do srca (u toku inicijacije), dobijaju se Vatrena Krila, a to su krila Merkurovog Kaduceusa.
 

 
Mert
«Ljubiteljka tišine (tišine)», to je Isis ili Hathor, kao Boginja Averna (Pakla). Predstavljena je u obliku žene sa diskusom i rogovima na svojoj glavi.

 

 

 


 
Mestha ili Amset
Jedan od četiri Horusovih (Aurusovih) sinova koji je kao takav, pomagao i štitio Osirisa, i ekstenziom, mrtvaca i njegove iznutrice. Posuda kanop, čiji je poklopac u obliku ljudske glave, relacioniran je sa Mestha-om; ova sakralna posuda sadrži jetru onoga ko je napustio trodimenzionalni svet.
 

 
Mitra
 Mithra. U persijskoj mitologiji, vrhovni divinitet koji meri duše umrlih u Onostranom svetu. Mitrin se kult upražnjavao u pećinama (mitričkim). Mitra je bio obožavan kao pobednik nad tminama  i bio je kasnije identifikovan kao Bog Sunca (Sol invictus). Inicijati u Kultu Mitre morali su da prođu kroz sedam stupnjeva, osvojajući besmrtnost zahvaljujući žrtvovanju bika. Njegovo glavno svetkovanje određavalo se 25. decembra (zimski solsticij-  kratkodnevnica). Bio je najveći rival hrišćanstva u prvim vekovima, i imao je zajedničko sa ovim neke obrede kao što su Krštenje i Tajna večera.
 

 
Moći Vatre- Stepeni Stepeni Moći Vatre- Devi Kundalinine zmije, 7 Braće Fohata.

 


 
Moloch ili Moloc
(Molóc) Zlokobno "Božanstvo", obožavano od strane semitske rase. Antičko predanje govori da je bio predstavljen gvozdenom statuom u obliku bika; govori se da je bio usijavan do crvenila i tada se u nj ubacivalo mnogo dece. Živi u atomskim paklovima prirode, a V.M.Samael ga opisuje sa arapskim crnomanjastim likom, velikim očima, crnim i prodornim, gustim obrvama, čvrstim i debelim usnam i pravim nosom. Koristi sandale, oblači se u, kao krv crvenu, tuniku i glavu pkriva orijentalnim turbanom.
 

 
Mozak
 Mozak je najveći deo encefala. On ima funkciju da elaboriše mišljenja (od misliti), ali nije mišljenje. To je instrument mentalnog tela. Receptivni je centar, prima poruke od pameti (mentalno telo, mental). Mozak NE misli. Pamet (um) misli.
 
 

 
Mozak, 3
 Postoje organizmi unicerebrati, koji su osposobljeni sa jednim mozgom: mekušci, insekti, itd. I organizmi bicerebrati, sa dva mozga: soko, konj, mačka, itd. I  organizmi tricerebrati, ova tri mozga postoje samo kod intelektualne životinje (pogrešno nazvane čovek); preko ovih se izražavaju sledeće tri sile: Intelektualna, Emocionalna i Motorna.
 

 
Mutus Liber
mutusanima.gif Mutus Liber (lat)-  Sadrži otkrića nad najcenjenijom knjigom u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara. MUTUS LIBER (Nêma knjiga) bila je realizovana od strane alhemičara zvanog Jakobo Sulat. Dotična knjiga, na početku, sadrži petnaest planši ili alhemijskih gravura, bez ikakvih napisanih objašnjenja. Interpretacija gravuira je urađena u Knjizi Oskara Uskategia "Govori Mutus Liber" , u skladu sa doktrinom koju je predavao Majstor Samael Aun Weor, jedini Patrijarh savremenog Gnostičkog pokreta i najviši otkrivač ključeva koji pokazuju put prema unutrašnjem preporodu. Ove gnostičke postavke otvaraju oči svima onima koji žele da se napajaju direktnom SPOZNAJOM.
 

 
NaauEgipatsko Božanstvo u obliku zmije. Po gnostičkom ortodoksizmu predstavlja Sakralnu Vatru zatvorenu u Čakri Muladari (oblast kokcisa) i koja treba da se probudi, a da se podigne kroz devotov medularni kanal.

 


 
Nadis
Nadis – Nervni kanali po kojima teče energija čakri.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z