Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

OČE NAŠ (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


OČE NAŠ
OČE NAŠ – Magična formula koja ima ogromnu snagu, molitva je za traženje, molitva za razgovor sa Ocem koji je u tajnosti. Snažna je molitva koja služi i za pomoć onima koji su zlostavljeni u trećoj i četvrtoj dimenziji. Ovo je najsavršenija molitva jer ima 7 magičnih potražnji, a to su:
 
OČE NAŠ (Naše Biće) KOJI SI NA NEBESIMA (u višim dimenzijama); NEKA SE SVETI IME TVOJE, NEKA DOĐE CARSTVO TVOJE (želimo biti u njegovom carstvu); NEKA BUDE VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI (činimo volju Bića, a ne Ja-ovu (Ego-a)); HLEB NAŠ NASUŠNI DAJ NAMA DANAS (psihološku gimnaziju kako bi učili); I OPROSTI NAMA DUGOVE NAŠE, KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM (opraštanje naše karme i opraštanje drugima); I NE OSTAVI NAS DA PADAMO U ISKUŠENJE, (udaljivanje sila zla da ne bi pali u uskušenje) VEĆ NAS IZBAVI OD BILO KOG ZLA.Amin. Amin. Amin.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z