Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Bol je rezultat naših loših dela
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


P
Ima 12 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Padmasámbhava
Padmasámbhava(Padmasámbhava) «Rođen u Lotusu». koji je živeo u  VIII veku bio je jedan od tvoraca Lamaizma (tibetanski budizam). Njegov lični zadatak je bio da potčini autohtone demone i sile koje su njihova oličenja. Lik Padmasámbhave poprimio je tokom vekova sve naglašeniji legendarni karakter, čak je i danas slavljen u krajevima Himalaja pod imenom  Guru Rímpoche: «skupoceni Majstor».
 
 

 
Pakao (inferno)
Danteovi paklovi, Dante Aligeri, pakaoPakao (inferno) – Atomske provalije. Atomski infernovi prirode. Reč dolazi iz latinskog  „infernus”, što znači inferiorna oblast. Nazvan je Mictlan u starom Tenoctitlanu; boravište Plutona, u Eneidi; Tartaros kod Grka; Avernus kod Rimljana; Naraka (hinduski), Aralu (babilonski). Avitchi, poslednji od 8 paklova u hinduizmu. Infernalna oblast Avitchi jeste unutar mineralnih slojeva zemlje. Avitchi je onostrano spoljnoj senzornoj percepciji i ima sedam strašno gustih slojeva. Ovo su podzemni svetovi, nalaze se unutar zemlje.
 

 
Parca (Parka)
 Parca (Parka)- (rimska mitologija/< lat. Parcae)- svaka od tri diviniteta infernusa (Clotho, Lachesis i Atropos), predstavljenih likom starih žena, koje vladaju nad čovečijim životom.
 
 
 
 

 
Parsifal
 Parsifal – to je Vagnerova opera koju je dovršio 1882. U ovoj operi se nalazi u isto vreme Nauka, Filozofija, Umetnost i Religija. Neki od elemenata opere: Parsifal koji predstavlja Spasenje; Amfortas, kajanje; Titurel, glas predaka; Klingsor, crnog maga; Kundry, zavođenje; Gurnemanz, tradiciju.
 
 
 

 
PentikostalPentikostal - Vatra Svetoga Duha. 

 


 
Petar (Apostol)
Raspeće Sv Apostola Petara, Karavađo Učenik i Apostol Isusa Hristosa. Bio je oženjen i prvi sveštenik (pontif) Crkve. Osvetitelj, Hijerofant ili Majstor Seksualne magije. Načelnik apostolskog kolegijuma. On je apostol koji je širio Gnozu u Rimu. Njegovo izvorno ime je Patar. Ova tri suglasnika iz Patar pokazuju:
P-Otac koji je u tajnosti; T- tau, slovo krsta; R- Ra, Sakralna vatra.


 
Pitagora
 Prema Pitagori brojevi su apsolutni principi u aritmetici; primenjeni principi u muzici; veličine u mirovnom stanju u Geometriji; veličine u pokretu u Astronomiji, služeći istovremeno kao mera za određivanje prirode stvari i kao eksponenti...
 
 
 
 

 
Pleroma
-Gnostički izraz za obeležavanje duhovnog sveta ili Univerzalnog Duha.
-Savršenstvo Božanstva u prekosmičkom stanju.
-Eternalna vatra Paklova bez dna.
 

 
Plodovi Stabla života

 

 

 

 

 

 


 
Pralaja (Pralaya)

Kosmički period u opoziciji Kosmičkom Danu (Mahamvantare), Kosmička Noć.

 


 
Pritvi (Prithvi)

Tatva Zemlje.

 


 

 
Psihološko Ja
Psihološko JaSvako Ja predstavlja psihološki defekat (manu). Svako Ja ima oblik životinje. Svako od ovih Ja-ova đavola sadrži u svojoj unutrašnjosti određeni procenat Svesti. Ja-ovi žele da kontrolišu centre organske mašine, i kada jedan od njih vlada, za momenat se oseća kao gazda, šef, ipak, kasnije, biva zamenjen i drugi postaje vladar. JA je legija (mnoštvo, EGO) Ja-ova. To je kondenzovana energija, snop želja, požuda, strahova, egoizma, mržnji, surovosti, pohlepa, lukavstva, ambicija, ogovaranja, besa, itd. To je koren bola, ignorancije i greške. Svako Ja ima osnovu u želji. Ljutnja je frustrirana želja, pohlepa je želja za akumulacijom, bludnost je seksualna želja, itd. Nije večiti, ima početak i kraj. Sve što ima početak ima i kraj. U starom Egiptu je bio poznat kao Setovi crveni Demoni, u Persiji kao Ahriman, u antičkoj Indiji kao Kalajeni i Žuta lica, u Tibetu kao Psihološki agregati, u Grčkoj kao Meduza i Gorgone, kod Asteka kao Coyolxauqui (Kojolksauki) i 400 južnjaka, u Hrišćanskoj religiji kao Grehovi, itd.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z