Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje

O Lemuriji

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
P.: I, odakle dolaze Atlantiđani?Uskršnje ostrvo

O.: Oni dolaze iz prethodne rase, zvana lemurijska rasa. Lemurci su takođe živeli na ogronom kontinentu koji se nalazio gde je sada Tihi okean. Lemurci su bili visoki od četiri do pet  metara. Oni, Lemurci gradili su kiklopska zdanja. Ova rasa, na svom početku, bila je androginska i imala je izvanredne moći. Znali su kako da oslobode oluje, uragane, zemljotrese ili da zaustave bes ovih elemenata. Ova je epohu u kojoj bi trebali da postavimo hebrejsku Genezu, zato što se u tom periodu ostvarila, nešto kasnije, podela na suprotne polove (seks). U samom početku Lemurija je bila u zlatnom dobu i kaže se kako je „Adam bio sam u Raju i da je bio po liku i običju kao Bog na zemlji”. Tako da, sigurno, androginski Lemurac je imao izvanredne božanske moći. Sam on, budući da je androgin, samooplođavao se. Njegovo telo proizvodilo je ovulume koji su bili oplođeni sopstvenom prirodom. U ovome je intervenisala kreativna imaginacija (koja je ženska karakteristika) i volja (koja je muška). Fetus se razvijao u onome što mi danas nazivamo nožni listovi. Dokazuje se veoma zanimljiva činjenica da u Brazilu ljudi nazivaju ovu zonu tela ventre das pernas (nožni trbuh), kao remininscencija (sećanje) da je to mesto začeća fetusa novog Lemurca. Danas, muškarce veoma mnogo privlači list ženskih nogu, jer je sigurno da se u našoj memoriji još čuva uspomena o tim događajima. Vremenom, kasnije dogodio se težak slučaj, o kojem mi je nešto teže da vam objašnjavam u ovim redovima. Posledica tog događaja nije bilo ništa drugo, nego podela na suprotne seksualne polove. Tu je bio početak rađanja Lemuraca sa različitim polovima: muški i ženski. Ovo je momenat u kojem nam Biblija kaže da je Bog uspavao Adama (androginskog Lemurca) u dubokom snu, pa je izvadio Evu iz njegovih rebara. Ova simbolička priča nije neki fakat koji se dogodio preko noći. Ovo odvajanje suprotnih polova ostvarilo se tokom stoleća. Tragovi ovog odvajanja prisutni su u našem telu. Možete primetiti da su bradavice kod muškaraca rezultat atrofija dojki i ženski klitoris je takođe atrofija falusa. Svi imamo ženske i muške hormone u našem telu. Lemurci su mogli opažati svojim očima 450.000  tonova boja. Mi opažamo samo onih sedam glavnih boja, izvedenih iz prizme i kombinacije koje sa njima činimo. Život Lemurca trajao je 1500 godina (15 stoleća) i nisu se bojali smrti, zbog toga što su mogli zapažati sve dimenzije prostora. Kada bi neko trebao da umre, sam bi sebi iskopao raku, ispružio bi se i napustio bi telo i otišao bi svojom Dušom u višim dimenzijama prostora. Rodbina bi ga pratila pozdravljajući se sa njim za vreme dok bi ovaj ulazio u paralelne Univerzume.
 Uskršnje ostrvo
P.: Koliko su neverovatne ove stvari, neverovatno je…

 O.: Ali je vrlo istinito, dragi moj prijatelju.

P.: Prčajte mi, šta se desilo posle sa Lemurcima?


O.: Dakle i taj je kontinent dostigao gvozdeno doba i uništili su ga vulkani, koji su se svugde pojavljivali i bacali lavu preko onih lemurijskih gradova. Kasnije su zemljotresi potopili taj kontinent i njegovi se trgovi nalaze na dnu Tihog okeana.
Óscar Uscategui. Gnostička Ontologija, Glava XXI (odlomak)
Gnoza, Samael Aun weor, Nag Hammadi
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< O Atlantidi   Prve rase >