Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Solomonov Pečat (Davidova Zvezda)

Solomonov Pečat (Davidova Zvezda)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

solomonov pecat.2.jpgZvezda sa šest vrhova koja je u današnjim danima unešena od strane naroda Izraela u njihov grb, ustvari to je ancestralni simbol okultizma u svim smerovima i svim pravcima.
Nazivana je još Heksagram, Solomonov pečat (sigillum Solomonis) ili Davidova zvezda. Sastoji se od dva trougla koji se međuprožimaju. Stari alhemičari vide trougao sa vrhom na dole kao hijeroglif vode, a trougao sa vrhom na gore kao znak vatre. Alhemijska srednjovekovna predanja tvrde da je svet stvoren od ova dva elementa i, takođe, na isti način realizuje se unutrašnje Veliko Delo, tj., pronalazi se Filozofski Kamen.
Legenda kaže da je Solomon, Davidov i Vitsavejin sin, koristio ovaj simbol za invokaciju kako demona tako i anđela, uključivši unutar heksagrama hebrejska slova koja sintetišu ime božije, a to je : Iod, He, Vau, He.
U okviru masonskih loža, Davidova zvezda ili Solomonov pečat postaje neka vrsta sigiluma lože i smatran je, istovremeno, simbolom celine.
Veliki Adept Fulkaneli ostavio nam je, u vezi sa pečatom, sledeće:  

 „Solomonova zvezda, geometrijska slika koja se dobija prožimanjem trouglova vatre i vode, potvrđuje ujedinjenje neba i zemlje. Ovo je mesijanska zvezda –  najavljivač rođenja Kralja nad Kraljevima".   

Evociramo ovde i reči V.M. Samaela Auna Weora u vezi sa ovom zvezdom:

„Arkanum broj 6 izražava se Solomonovim Pečatom. Zvezda iz Betlejema (Betlehem) je Solomonov Pečat. Onih šest vrhova jesu Muški. Onih šest udubljenja među vrhovima jesu Ženski (u rezimeu ova zvezda ima 12 radijusa), šest muških i šest ženskih. U njima se nalaze sintetizovani misterijumi Arkanuma A. Z. F. (Seksualna Magija).
 Solomonov pečat, Božićna Zvezda savršeni je simbol Centralnog Sunca (kosmičkog Hristosa, mnogostruka savršena jedinica).
Nikada se ne bi moglo roditi dete Hristos u srcu Čoveka, bez blistavosti i života sjajne Božićne zvezde. Treba da se radi sa Arkanumom A.Z. F. da bi se mogao inkarnirati.
U Solomonovom Pečatu nalaze se rezimirane sve zodijačke mere, 12 sjajnih radijusa Zvezde kristalizuju se, posredstvom Alhemije, u 12 Zodijačkih sazvežđa.
U Solomonovom pečatu upisane su intimne veze koje postoje između Zodijaka i nepobedivog Centralnog Sunca.
Seksualna geneza Zodijaka predstavljena je u Solomonovom pečatu.”

V.M. Svetlosti Hilarius IX, govoreći o sjajnoj Zvezdi, rekao je:

„To je osnovni oblik svih kristalizacija i šematski model svih procvetavanja. Dva svoja trougla koji spajaju ili razdvajaju ljubav jesu čunjevi sa kojima se tka ili se raspara inefabilna (neizreciva) misterija (tajna) Eternalnog (Večnog) Života. Gore, Presveta Večnost, koja dejstvuje kao Otac, Sin i Sveti Duh. Dole, njen protiv-deo sa snagom koja vlada, koja oslobađa, snagom koja izvršava. «Ja sam sjajna jutarnja Zvezda», uzvikuje Jovan, Hristosov mnogovoljeni, dobijajući upravo iz njegovih ruku Venerinu Inicijaciju."

I na ovaj način, svaki put kada Večiti Geometar usresrediti pažnju na neku tačku u prostoru, u istom trenutku pojavljuje se slavna Zvezda najavljujući rađanje novog Stanja Svesti, Arhetipa nekog Bića, Globus, Zvezda, Sunce.
I dodaje Avatar Vodolije (V. M. Samael Aun Weor):

„U Solomonovoj Zvezdi gornji trougao predstavlja večito besmrtno Trojstvo. Donji trougao predstavlja tri izdajnika iz same naše unutrašnjosti: prvi, demon želja; drugi, demon pameti; treći, demon zle volje (Juda Pilat i Kajafa). Ovo su ta tri Jovova loša prijatelja, tri ubice Hirama Abiffa.
U centru ona dva trougla Solomonovog pečata nalazi se krst Tao ili simbol beskonačnosti. Oba znaka su falička (seksualna). Duša se nalazi između trouglova i treba da se odluči za ovaj ili onaj put, put Svetlosti ili put Tmina, a problem je apsolutno seksualni.
U radovima Visoke Magije treba da se povuče magički krug koji treba zatvoriti Solomonovim pečatom.“
(Tekstovi su izvodi iz Tarot i Kabala, V. M. Samael Aun Weor, poglavlje „Arkanum 6“, drugi deo rasprave)

Za autore kao što su Alfonso Serrano i Alvaro Pascual, Solomonov pečat ili Heksagram predstavlja:

„...Jedan je među najrasprostranjenijim simbolima sveta. Kako izgleda, njegovo je poreklo iz hinduske Tantre, koja predstavlja ujedinjenje jonia (yoni) i lingama, velikih dualnih principa poistovećenih sa ženskim i muškim. Simbol Heksagrama pojavljuje se u islamizmu i hrišćanstvu, ali je imao veću rasprostranjenost u okviru judaizma, pod oblikom nazvanim Solomonov pečat ili Davidova zvezda, simbol judejske vere i amblem aktuelne države Izrael. Heksagram je bio tumačen kao fuzija vidljivog i nevidljivog.”
NEMO ACCIPIT QUI NON LEGITIME CERTAVERIT

Niko ga neće posedovati ako ne poštuje pravila igre... 

solomonov pecat.jpg

  Oscar Uzcategui, Večiti gnostički arhetipoviZodiac -
Zodia Peştilor- Peşti

 


AddThis Social Bookmark Button
 
< Bambusova Palica – Kičmeni stub   Šestar – simbol večnosti i savršenosti >