Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

Petar (Apostol) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Petar (Apostol)
Raspeće Sv Apostola Petara, Karavađo Učenik i Apostol Isusa Hristosa. Bio je oženjen i prvi sveštenik (pontif) Crkve. Osvetitelj, Hijerofant ili Majstor Seksualne magije. Načelnik apostolskog kolegijuma. On je apostol koji je širio Gnozu u Rimu. Njegovo izvorno ime je Patar. Ova tri suglasnika iz Patar pokazuju:
P-Otac koji je u tajnosti; T- tau, slovo krsta; R- Ra, Sakralna vatra.


 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z