Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Rase (ljudske) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Rase (ljudske)
Ljudske Rase  – Svaka planeta ima 7 rasa i svaka rasa ima 7 podrasa. Prva rasa je bila Protoplazmatička , a Teskatilipoka je bio regent prve rase. Druga rasa (Hiperboreanska) bila je guvernirana od Quetzalcoatla; treća rasa je bila Lemurska (u Tihom okeanu) i bila je rukovođena od Tlaloka; četvrta rasa je bila Atlantiđanska , na kontinentu Atlantida i bila je guvernirana od strane Atonatiuha; peta rasa jeste savremena rasa Arija ; šesta će biti Koradhi i, po H. P. Blavatsky oni će naseljavati kontinent Zaha, pojaviće se na početku tamo gde se sada nalazi Severna Amerika. Sedma će biti poslednja i, po Blavatsky, procvetaće na sedmom kontinentu koji če se  zvati Pukchkara.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z