Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

Merkur (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Merkur
  • Merkur To je ezoterična zlaćana planeta tajanstvenija od planete Venere.
  • Vesnik Bogova. U antičko vreme je bio smatran kao najelokventiji i najmudriji među bogovima. Poznat je kao Hermes-Anubis, Agathodaemon, Hermes Astrološki, Thot, TAT, Ad-Ad, Adam Kadmon, Enoch. U grčkoj mitologiji imao je krila kao simbol da pomaže Hristosu na njegovom nebeskom putu.
  •  Merkur mudraca ili Merkur tajne filozofije (Filozofalni Merkur) – Seksualna energija jeste entitet semena. Ens-seminis starih alhemičara. Sakralna sperma. Grubi merkur. Metalna Duša sperme, stvaralačka energija Trećeg Logosa. To je Duh alhemije. Uzdržana (ukočena) želja izvršiće transmutaciju Sakralne sperme u Energiju i ova Energija je Merkur. Ovaj seksualni merkur je ključ svih moći. To je duhovna tečnost. Jaka voda, vatrena voda, voda koja ne kvasi. Od transmutacije Sakralne sperme proizilazi Merkur. Prepuno ga je u krvi, moždini, tečnostima tela, kostima, mišićima, itd. Ova je najača i najsuptilnija energija koja se proizvodi, normalno, u ljudskom organizmu. To je materija Velikog Dela. Sa njom se elaboriše Crveni i Beli eliiksir. Merkur je nevidljiv za fizičko oko, ali je vidljiv za čulo psihološkog samo-opažanja...
Suvi Merkur – Sastoji se od svih psihičkih agregata (Ja-ova).
Univerzalni Merkur – Kosmokratori su radili sa univerzalnim merkurom u "Kiklopskoj topionici" (Seksualna magija) na početku Mahamanvantare.
Merkura  2 – Sastoje se od dva pola života: muški oblici i ženski oblici, Eternalno Muško i Eternalno Žensko, Otac koji je u tajnosti i Majka Božanska. Potrebna su ova dva pola ili Merkura da bi se stvorio Kamen (Mudrosti).
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z