Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza arrow Samael Aun Weor
Samael Aun Weor

Samael Aun Weor – Otac Gnostičke antropologije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Samael Aun Weor

V.M. Samael Aun Weor, savremeni antropolog i sociolog, bio je rođeni istraživač koji je posvetio sav svoj život produbljavanju velikih istina ostavljenih modernom čoveku od strane predhodnika čovečanstva u različitim mističkim, folklornim, filozofskim i umetničkim manifestacijama.

 

Knjige Samaela Aun Weora

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Knjige Samaela Aun Weora

U ovom članku u hronološkom redosledu nabrojaćemo dela doktora Samaela Aun Weora:

 

Galeriја fotografija – Samael Aun Weor

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Samael Aun Weor- Galerijа fotografija- VOPUS Galerijа fotografija Samael Aun Weor