Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

Nut (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Nut
Nut, Prakriti, Maha Kundalini, Majka-Prostor Prastara egipatska boginja sa telom žene na kom su naslikane zvezde; postavljena je nad zemljom savijena u obliku luka, oslanjajući se na ruke prema istočnom horizontu i na noge prema zapadnom. U drugim prilikama uzima oblik krave. Osirisova, Isisina i Sethova je majka, predstavlja Univerzum, nebeski svod. Ona svake noći proguta Ra, koji joj prolazi kroz telo i ujutru se pojavi potpuno preporođen u obliku scarabeusa. Gnoseologija je asimiliše sa Maha Kundalini, Majka-Prostor, hinduska Mulaprakriti, ta koja oplođuje u svojoj utrobi Univerzum i Bogove.
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z