Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Mistika/Religija arrow Sveta Nedelja – Prolećna Ravnodnevica

Sveta Nedelja – Prolećna Ravnodnevica

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Isusovo Raspeće-Sveta Nedelja

Sveta Nedelja (Sedmica) treba se doživеti u našoj unutrašnjosti ovde i sad, u Velikom Delu. Ova je najsvetija od svih nedelja, zato što je to nedelja u kojoj je potrebno doživеti Kosmičku Dramu.

Samael Aun Weor

 

Posmatrači drame, nesvesno, stižu da budu deo scene... Beše njihov prijatelj, njihov dobrotvor, njihov kreator, njihov spasilac... On podnosi patnje, radi njihovog spasenja... Svi njihovi grehovi na njega padaju i sa njegovim bičevanjem oni bivaju spašeni! Oni ga prekomerno iskorišćavaju i ranjavaju, a on ne reče ništa. Veličanstvo njegovog ćutanja (za vreme dok vesnici jednog uvređenog Boga zakucavaju mu ruke i noge na Kavkaskoj Planini), može biti upoređena samo sa  skromnošću njegovog pričanja, dok je viseo sa rukama u obliku krsta, služeci tako čovečanstvu, koje, kao nagradu, dade mu strašno raspeće.

Ove reči koje pripadaju T.W. Daone-u, uzete kao deo iz originala, podsećaju nas u mnogim detaljima na Isusovo Raspeće, Velikog Kabira, Hrista. Ipak se odnose na velikog grčkog junaka Prometeja, a da nisu bile napisanea od strane Eshila u njegovom pozorišnom delu, 500 godina pre Isusa Hrista, mogle bi se smatrati kopijom predstave "Smrt i Patnje" poznate nam iz Svete Istorije ili iz filmova, koje viđamo na televiziji prilikom Svete Nedelje.

Drugi "Razapeti Spasitelj" bio je, u Americi, Bacab. Španski sveštenici koji su stigli u novi svet bili su iznenađeni kada su našli kod indijanaca krucifikse i na oltaru krst. Upitani za njihovo poreklo (krucifiksa), rekli su da je tu reč o Bacab-u, Božjem Sinu, koji je bio postavljen na drvo sa raširenim rukama i na taj način je umro. U Kodeksima Borgija postoje predstavljanja Bakaba (Bacab) sa ispruženim nogama i sa probijenim rukama i nogama.

Quetzalcoatl na krstu

Učenjaci uporednih religija, našli su više od 48 "istorija" dosta sličnih sa onom od Isusa Hrista, koje se odnose na svete ličnosti starog doba, većina od njih su pre Isusa iz Nazareta. Ako ne zažmurimo ispred činjenica, možemo tvrditi da život Isusa, kako ga danas poznajemo, jeste u isto vreme i istorija i simbol, pomešani, da bi nam dali učenje: čovečiji ujedinjen sa božanskim, sa Ocem; sve to, preko razvijanja onih sedam stepena moći INRI-a (Ignis Natura Renovatur Integer) Vatre ili Svetlosnih Očišćivača zemaljske prirode ljudskog bića, odnosno, kako sam Isus reče: "Onako kako je Mojsije (Inicijat) podigao Zmiju (Kundalini) na štapu (Kičma) u Pustinji (Život), potrebno je da Sin Čovečji (Intimni Hristos) bude uzdignut. 

Ova Kosmička inteligencija, ova Božanska energija, manifestuje se i predstavljena je preko Sunca, našeg izvora Svetlosti i Života.  

Ovih 7 dana Svete Nedelje isti su kao i  onih 7 dana POSTANJA (Kreacije),  zato što je u oba slučaja reč o Stvaranju Sina Čovečijeg, Hrista, u svakome od nas.

U istom danu Prolećne Ravnodnevice, oplakivala se smrt Tamuza u  Babiloniji i Siriji, Adonisa u Grčkoj i Attisa u Frigiji (danas Turska), čije predstvljanje je bilo "učavljen čovek, sa jagnjetom pod nogama".

U svim ovim slučajevima, kultovima smrti usledile su odmah radosti Vaskrsenja.

Takođe je interesantno da post, sadašnji Uskrašnji post (koji je trebalo da bude posle smrti u Prolećnoj Ravnodnevici), postoji u Meksiku, Egiptu, Persiji, Babiloniji, Asiriji, Maloj Aziji; i u nekim slučajevima, određen je na  četrdeset dana.

Kao što tvrdi teozofski pisac A. Besant:

Ovi solarni (sunčevi) običaji, stalno ponavljani tokom vekova, ne mogu ostati neopaženi od strane istraživača, iako ih običan početnik, kao što je i prirodno, ignoriše; a kada su upotrebljeni kao oružje za iskrivljavanje ili uništavanje veličanstvene slike Hrista, treba da se odupremo, ne da negiramo činjenice već radi razumevanja najdubljeg značenja priča: duhovne Istine koje legende izražavaju pod svojim velom.

"Pre svega neophodno je da duboko razumemo ono što je zaista Kosmički Hristos. Hitno je da znamo, u ime istine, da Hristos nije nešto čisto istorijski."

"Kada proučavamo Kecalkoatla (Quetzalcoatl), otkrivamo kod njega istu Kosmičku Dramu Jeshuá Ben Pandire, Isusa Hrista. Quetzalcoatl, noseći krst na ramenima, podseća svakako na mučeničku kalvariju."

 

 Michelangelo-Pieta

 

Sveta Nedelja – Prolećna Ravnodnevica

AddThis Social Bookmark Button
 
< Gnoza i Hrišćanstvo