Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular

 Ovaj rečnik je samo uži uvod u široku Gnostičku spoznaju. Spoznaja, koju ponovo nalazimo u knjigama Samaela Aun Weora, pokriva ukupno iskustvo čovečanstva i prema tome uključuje celokupnu lingvističku i mističku tradiciju čovečanstva: ono što se ne može tačno izraziti na jednom jeziku ili u religijskom kontekstu, moguće je da nađe savršeno značenje na drugom jeziku ili teologiji...

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


O
Ima 6 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Objectivni razum (racio) Bića, stepeni
Stepeni razuma su sledeći: Ternoonald, to je prvi stepen usavršenosti Objectivnog Razuma (racio) Bića. Podkoolad jeste drugi, niži od sakralnog Anklada. Anklad odgovara trećem stepenu i to je najtranscendentalniji i najsvetliji stepen kojeg može postići neki Majstor.
 

 
OČE NAŠ
OČE NAŠ – Magična formula koja ima ogromnu snagu, molitva je za traženje, molitva za razgovor sa Ocem koji je u tajnosti. Snažna je molitva koja služi i za pomoć onima koji su zlostavljeni u trećoj i četvrtoj dimenziji. Ovo je najsavršenija molitva jer ima 7 magičnih potražnji, a to su:
 
OČE NAŠ (Naše Biće) KOJI SI NA NEBESIMA (u višim dimenzijama); NEKA SE SVETI IME TVOJE, NEKA DOĐE CARSTVO TVOJE (želimo biti u njegovom carstvu); NEKA BUDE VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI (činimo volju Bića, a ne Ja-ovu (Ego-a)); HLEB NAŠ NASUŠNI DAJ NAMA DANAS (psihološku gimnaziju kako bi učili); I OPROSTI NAMA DUGOVE NAŠE, KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM (opraštanje naše karme i opraštanje drugima); I NE OSTAVI NAS DA PADAMO U ISKUŠENJE, (udaljivanje sila zla da ne bi pali u uskušenje) VEĆ NAS IZBAVI OD BILO KOG ZLA.Amin. Amin. Amin.
 

 
Orgazam ili spazma
To je pojava kada muškarac ili žena gube Božanske Sile Trećeg Logosa (Svetog Duha). Kada muškarac ili žena prospu Ens Seminis (sakralno seme), sabiru se milioni demonskih atoma iz podzemnih svetova, koji zaraze  Brahmanski kordon i udube nas u sopstvene atomske paklove.
 

 
Osiris

OsirisBožanstvo koje se pojavljuje obavijeno koprenom ispod kojeg se primećuju samo ruke drže žezla moći, i koje nosi na svojoj glavi krunu Donjeg Egipta sa dva pera na njenim bokovima. Suveren je Onostranog Sveta, pred njim treba da se pojavi i položi račun svako ko napusti trodimenzionalni svet. Na početku je bio Bog vegetacije: umire kada su jače suše i oživi kada se razlivene vode povlače.  (Vidi Ra.) 

Legenda

Osiris, Isis, HorusOsiris zajedno sa svojom suprugom Isis, protagonisti su legende, koja iako ima puno varijanata, osnovna i u skraćenom obliku je sledeća: Osiris je vladao u bogatoj i rodnoj zemlji, dok je njegov brat Seth vladao u suvoj pustinji. Zbog zavisti koju je ovaj drugi osećao, organizovao je neki tajni ugovor protiv Osirisa i zajedno sa 72 zaverenika, uspeo je da ga prevari i ubije; iskomadano telo su bacili u Nil. Isis, doznavši nesreću, dobija pomoć od strane  Neftis i Thota, odlazi u potragu za delovima tela svog voljenog muža, po celoj zemlji, pa ih sve nađe, osim Phalusa. Uz pomoć Anubisa, Isis sastavlja telo Osirisa i balzamuje ga; zatim, pomoću magije, pretvorena u sokola, mašući krilima ispred Boga, učini da se pojavi «duh života» koji ga oživi. Osiris, da bi nagradio ljubav svoje žene, ne koristeći se seksualnim činom, oplođuje Isis, koja zatrudni i nosi Horusa (Aurus). Kada je Horus odrastao, diže se u  niz borbi protivu svoga strica Setha, kako bi osvetio ubistvo svoga oca Osirisa i kako bi povratio zauzeto kraljevstvo. Na kraju pobedi, a Seth unapredi žalbu pred visokim sudom Bogova koji, deleći pravdu, osude Setha da luta u Svetu Tmina, dok se Horusu prizna pravo da vlada u oba Egipta, Gornjem i Donjem. 

 


 
Otkrovenje
Otkrovenje je razumevanje bez racionamenta. Treba da menjamo proces racionamenta sa lepotom razumevanja.

 


 
OvanSimbol Sumpora (erotska vatra).

 


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z